Number of found documents: 32
Published from to

Na pozvání Masarykova ústavu. 3
Hájek, Jan; Šedivý, Ivan; Tomáš, Filip
2007 - Czech
Sborník se zabývá povahou, utvářením, typologií a strukturou moci, vlivu a autority v počátcích ČSR. Dále řeši problém nositelů moci a vlivu z hlediska kontinuity a diskontinuity, starých a nových elit. The volume of contributions is focused on issues related to power typology and structures, influence and authority in formative years of Czechoslovakia (1918-1921). It analyses issues related to power and its influence from the perspective of continuity and discontinuity, and perspective of old and new elites. Keywords: Czechoslovakia (1918-1921); history Available at various institutes of the ASCR
Na pozvání Masarykova ústavu. 3

Sborník se zabývá povahou, utvářením, typologií a strukturou moci, vlivu a autority v počátcích ČSR. Dále řeši problém nositelů moci a vlivu z hlediska kontinuity a diskontinuity, starých a nových ...

Hájek, Jan; Šedivý, Ivan; Tomáš, Filip
Masarykův ústav a Archiv, 2007

Věda a armáda - věda a válka (1914-2004)
2006 - Czech
Sborník shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24. - 25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně a Výzkumným centrem pro dějiny vědy, společným pracovištěm ÚSD AV ČR a UK v Praze. První den konference byl věnován vlastním referátům, druhý den se konal diskusní kulatý stůl na téma Věda a armáda v současné době, jehož průběh je ve sborníku rovněž zachycen. Jednotlivé příspěvky si všímají změn, k nimž v průběhu 20. století došlo ve vztahu vědy a vojenství a připomínají též úlohu vědců samotných a jejich zodpovědnost za zneužití výsledků vědeckého výzkumu ve válečných konfliktech. Většina referátů je zaměřena na první polovinu 20. století, některé pak přibližují vliv vědy na změny v soudobém vojenství nebo sledují proměny české obranné doktríny a stav současného obranného výzkumu v České republice. The publication includes papers given at the conference „Science and army - science and war (1914-2004)“ which took place in Prague in November 2004. The book also includes a round-table discussion on topic „Science and army at the present“. The conference was organized by the Masaryk Institute of the ASCR in cooperation with the Institute of Strategic Studies of the University of Defense in Brno and the Research Centre of History of Science and Humanities in Prague. Most of the papers focus on the various problems of science and military affairs in the 20th century. Some of them also discuss problems of the present military research or the changes of the defensive doctrine of the Czech Republic. Keywords: history of science; war; army; armáda; dějiny vědy Available at various institutes of the ASCR
Věda a armáda - věda a válka (1914-2004)

Sborník shrnuje příspěvky ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 24. - 25. 11. 2004 v Praze. Konferenci uspořádal Masarykův ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem ...

Masarykův ústav a Archiv, 2006

Josef Lux a česká politika 90. let
Pehr, Michal
2005 - Czech
Keywords: Lux, Josef; political science; státověda Available at various institutes of the ASCR
Josef Lux a česká politika 90. let

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2005

Praha a Lužičtí Srbové
Kaleta, Petr
2005 -
Sborník obsahuje příspěvky vážící se k sorabistickému dílu Adolfa Černého a ke kontaktům Čechů s Lužickými Srby. Proceedings contain contributions relating to the Sorbian studies of Adolf Černý and the contacts between Czechs and Sorbs. Keywords: Sorbs of Lusatia; Černý, Adolf; sborníky; sorabistika Available at various institutes of the ASCR
Praha a Lužičtí Srbové

Sborník obsahuje příspěvky vážící se k sorabistickému dílu Adolfa Černého a ke kontaktům Čechů s Lužickými Srby....

Kaleta, Petr
Masarykův ústav a Archiv, 2005

Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období
Kaleta, Petr
2005 -
Konferenční příspěvky rozebírají národností problematiku v českém a polském prostředí mezi světovými válkami. Contributions to this conference analyze the issue of nationalism in the Czech and Polish contexts between the two world wars. Keywords: Poland; Czechoslovakia; nation; nacionalismus; otáčení Available at various institutes of the ASCR
Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období

Konferenční příspěvky rozebírají národností problematiku v českém a polském prostředí mezi světovými válkami....

Kaleta, Petr
Masarykův ústav a Archiv, 2005

Na pozvání Masarykova ústavu 2
Doubek, Vratislav; Pehr, Michal; Tomeš, Josef
2005 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky ze dvou seminářů, které se uskutečnily v letech 2004 a 2005 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, zaměřeného na stále živé otázky a fenomény novodobých českých i evropských dějin a určeného jak širšímu spektru odborníků, tak laické veřejnosti První seminář byl věnován českému politickému realismu na přelomu 19. a 20. století, představujícímu významný dobový ideový proud, tradičně personifikovaný T. G. Masarykem. Druhý seminář, nazvaný Naděje a zklamání. Vzpomínky na třetí republiku, přinesl zajímavá osobní svědectví aktivních účastníků politického dění let 1945-1948, reprezentujících tehdejší národně socialistickou, sociálně demokratickou a lidovou stranu. Jejich vzpomínková ohlédnutí doplňuje dosud nepublikovaný memoárový text dr. Bedřicha Rattingera, ve sledovaném období tajemníka komunistického poslaneckého klubu v Ústavodárném národním shromáždění, o zákulisí únorového převratu 1948. The proceedings of two workshops (2004, 2005) in the cycle entitled "By Invitation of Masaryk Institute" are included in the collection of papers of the same name. The workshops deal with questions that are still alive, and with the main features of modern Czech and European history. They are intended for the specialized and general reader. The first workshop was dedicated to Czech political realism at the turn of 19th and 20th centuries, the important ideological stream, which was traditionally represented by T. G. Masaryk. The second workshop, named Expectations and Frustrations: Memories of the Third Republic, offered interesting personal testimonies of active participants of political events between 1945-1948. Keywords: history; Masaryk´s Institute Available at various institutes of the ASCR
Na pozvání Masarykova ústavu 2

Sborník obsahuje příspěvky ze dvou seminářů, které se uskutečnily v letech 2004 a 2005 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, zaměřeného na stále živé otázky a fenomény novodobých českých i ...

Doubek, Vratislav; Pehr, Michal; Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2005

Básník a politik
Tomeš, Josef
2004 - Czech
Keywords: Dyk, Viktor; politika; municipální politika Available at various institutes of the ASCR
Básník a politik

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2004

Na pozvání Masarykova ústavu 1
Vašek, Richard
2004 - Czech
Keywords: antisemitism; Beneš, Edvard; Third Republic; antisemitismus Available at various institutes of the ASCR
Na pozvání Masarykova ústavu 1

Vašek, Richard
Masarykův ústav a Archiv, 2004

Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka
Neudorflová, Marie
2004 - Czech
Keywords: Masaryk, T.G.; Czechs; Germans; politika; zneužití moci v politice Available at various institutes of the ASCR
Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka

Neudorflová, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2004

Na pozvání Masarykova ústavu 1
Pehr, Michal
2004 - Czech
Keywords: antisemitism; Beneš, Edvard; Third Republic; antisemitismus Available at various institutes of the ASCR
Na pozvání Masarykova ústavu 1

Pehr, Michal
Masarykův ústav a Archiv, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases