Number of found documents: 445
Published from to

Ochlazení českého trhu práce se zatím nekoná: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2023 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’23 mírně poklesla. Česká míra nezaměstnanosti tak zůstává nejnižší v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se v posledním roce znatelně zvýšily a zůstávají stabilní. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Předpokládané ochlazení trhu práce z důvodu horšího hospodářské vývoje se zatím nekoná. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment have almost subsided. Excluding annual seasonal effects, the registered unemployment rate fell slightly in April '23. The Czech unemployment rate thus remains the lowest in the EU27. The gender gap in the unemployment rate has increased markedly over the past year and remains stable. Occupational, educational and age differences persist. The predicted cooling of the labour market due to the economic downturn has not yet materialised. Keywords: labor market; unemployment Fulltext is available at external website.
Ochlazení českého trhu práce se zatím nekoná: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’23 mírně poklesla. Česká míra ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2023

Nezaměstnanost mírně roste, zejména u žen: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2023 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v srpnu ’23 mírně vzrostla. Česká míra nezaměstnanosti přesto zůstává jednou z nejnižších v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se se v posledních měsících prohlubují díky rychlejšímu růstu nezaměstnanosti u žen. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Přes horší situaci hospodářského vývoje však nezaměstnanost zůstává na nízké úrovni. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment have almost subsided. Excluding annual seasonal effects, the registered unemployment rate rose slightly in August '23. Nevertheless, the Czech unemployment rate remains one of the lowest in the EU27. The gender gap in the unemployment rate has widened in recent months due to faster unemployment growth among women. Occupational, educational and age differences persist. However, despite the worsening economic situation, unemployment remains low. Keywords: labor market; unemployment Fulltext is available at external website.
Nezaměstnanost mírně roste, zejména u žen: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v srpnu ’23 mírně vzrostla. Česká míra ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2023

Je rostoucí vzdělanost žen překážkou partnerských vztahů a rodičovství?
Bičáková, Alena
2023 - Czech
Přestože velké množství lidí stále nachází partnery především během studií, není jasné, zda změny v genderovém zastoupení přes úrovně či obory vzdělání budou mít v budoucnu pro formování partnerství a rodin stále stejnou váhu. Definice sociálních kruhů, ve kterých se člověk pohybuje, se výrazným způsobem díky novým technologiím mění. Je tedy pravděpodobné, že se bude měnit i způsob, jakým budou lidé nejčastěji nacházetsvé partnery. Keywords: women; education; family relationships Fulltext is available at external website.
Je rostoucí vzdělanost žen překážkou partnerských vztahů a rodičovství?

Přestože velké množství lidí stále nachází partnery především během studií, není jasné, zda změny v genderovém zastoupení přes úrovně či obory vzdělání budou mít v budoucnu pro formování partnerství a ...

Bičáková, Alena
Národohospodářský ústav, 2023

Parental allowance increase and labour supply: evidence from a Czech reform
Grossmann, Jakub; Pertold, Filip; Šoltés, M.
2023 - English
We study the effect of a CZK 80,000 (36%) increase in parental allowance, a universal basic income-type benefit, on the labor supply of parents in the Czech Republic. Drawing a parental allowance does not preclude labor market activity, which allows us to study the income effect. After the reform, mothers substantially prolonged the average period they drew an allowance. The labor market participation of mothers of young children decreased by 6 percentage points (15%). The estimated effect corresponds to a non-labor income labor supply elasticity at the extensive margin of about -0.5. The effect is particularly strong among mothers with their first child (10 p.p. or 28%) and among university-educated mothers (16 p.p. or 36%). We observe a virtually identical reduction in hours worked. We found no effect on the labor supply of fathers. Keywords: parental allowance; maternal labor supply; income effect of social policy Fulltext is available at external website.
Parental allowance increase and labour supply: evidence from a Czech reform

We study the effect of a CZK 80,000 (36%) increase in parental allowance, a universal basic income-type benefit, on the labor supply of parents in the Czech Republic. Drawing a parental allowance does ...

Grossmann, Jakub; Pertold, Filip; Šoltés, M.
Národohospodářský ústav, 2023

Voting under debtor distress
Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán
2023 - English
There is growing evidence on the role of economic conditions in the recent successes of populist and extremist parties. However, little is known about the role of over-indebtedness, even though debtor distress has grown in Europe following the financial crisis. We study the unique case of the Czech Republic, where by 2017, nearly one in ten citizens had been served at least one debtor distress warrant even though the country consistently features low unemployment. Our municipality-level difference-in-differences analysis asks about the voting consequences of a rise in debtor distress following a 2001 deregulation of consumer-debt collection. We find that debtor distress has a positive effect on support for (new) extreme right and populist parties, but a negative effect on a (traditional) extreme-left party. The effects of debtor distress we uncover are robust to whether and how we control for economic hardship, the effects of debtor distress and economic hardship are of similar magnitude, but operate in opposing directions across the political spectrum. Keywords: debtor distress; distress warrants; populist parties Fulltext is available at external website.
Voting under debtor distress

There is growing evidence on the role of economic conditions in the recent successes of populist and extremist parties. However, little is known about the role of over-indebtedness, even though debtor ...

Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán
Národohospodářský ústav, 2023

Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí
Korbel, Václav
2023 - Czech
Tato studie shrnuje zjištění empirického šetření dopadů výluky prezenční výuky ve školách na očekávání rodičů ohledně návratnosti jejich finančních a časových investic do vzdělávání dětí. Použil jsem čtyři opakovaná dotazníková šetření během roku 2020 a 2021, ve kterých rodiče odpovídali na hypotetické scénáře, ve kterých dvě fiktivní rodiny investují různé množství času a peněz do vzdělávání svého dítěte. Na základě scénářů rodiče odhadovali, kolik bude dítě s danou úrovní investic vydělávat ve 30 letech. Podobně odhadovali, jak moc je pro výdělek důležitá kvalita školy. Tato experimentální metodologie umožňuje identifikovat změny v očekávání rodičů během pandemie. This study summarises the findings of an empirical survey of the impacts that interruptions to in-person teaching in schools had on parents’ expectations about the returns to their financial and time investments in their children’s education. The study made use of four repeated questionnaire surveys carried out during 2020 and 2021, in which parents responded to hypothetical scenarios involving two fictitious families who invest different amounts of time and money in their children’s education. On the basis of these scenarios, the parents estimated how much each fictitious child would earn at the age of 30, taking into account the given level of investment in their education. They also estimated how much the quality of the child’s schooling would impact their future earnings. This experimental methodology enables us to identify how parents’ expectations changed during the pandemic.\n Keywords: distance education; returns to education; Covid-19 Fulltext is available at external website.
Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí

Tato studie shrnuje zjištění empirického šetření dopadů výluky prezenční výuky ve školách na očekávání rodičů ohledně návratnosti jejich finančních a časových investic do vzdělávání dětí. Použil jsem ...

Korbel, Václav
Národohospodářský ústav, 2023

Are subsidies to business R&D effective? Regression discontinuity evidence from the TA CR ALFA programme
Bajgar, Matěj; Srholec, Martin
2023 - English
Governments subsidise business research and experimental development (R&D) to promote development of the economy, because externalities and information asymmetries inherent to the innovation process make private funding of these activities fall short of what is socially desirable. Nevertheless, how effective such subsidies are and whether they achieve their goals is an open question that needs to be studied empirically. This study leverages the state-of-the-art method of regression discontinuity (RD) that allows us to come very close to making causal inferences about the effects of subsidies, to find out whether the Technology Agency of the Czech Republic’s (TA CR) ALFA programme stimulated new business R&D inputs, outputs, and positive economic impacts that would not have happened otherwise. Keywords: government subsidies; innovations; economic development Fulltext is available at external website.
Are subsidies to business R&D effective? Regression discontinuity evidence from the TA CR ALFA programme

Governments subsidise business research and experimental development (R&D) to promote development of the economy, because externalities and information asymmetries inherent to the innovation process ...

Bajgar, Matěj; Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2023

Rozdíly nákladnosti vysokoškolského výzkumu mezi vědními oblastmi: jak moc se liší od „KENů“ ve výuce?
Srholec, Martin
2023 - Czech
Na téma nízkých mezd v oblasti sociálních a humanitních věd bylo v poslední době hodně řečeno a napsáno. Akademici proti tomu už i demonstrovali v ulicích a začalo se dokonce mluvit o stávce. Ačkoliv řešení vypadá v nedohlednu, jeden pozitivní výsledek tomu nelze upřít. Začalo se totiž konečně mluvit o tom, jestli tzv. koeficienty ekonomické náročnosti (KEN), podle kterých již třicet let rozděluje MŠMT hlavní část dotace na vysokoškolskou výuku, nepotřebují aktualizovat. Cílem této studie je porovnat rozptyl těchto KENů s rozdíly v nákladnosti akademické činnosti, která má k vysokoškolské výuce nejblíže, což je bezesporu výzkum a vývoj (VaV). Nesnažíme se spočítat nové KENy – což by bylo žádoucí, ale není v rámci nám dostupných dat a zdrojů proveditelné – nýbrž alespoň rámcově zjistit, do jaké míry se současné KENy liší od proporcí pozorovaných ve VaV. Much has been said and written recently about low wages in the social sciences and humanities. Academics have demonstrated in the streets about it, and there has even been talk of a strike. Although a solution seems to be out of sight, one positive outcome cannot be denied. Discussion has finally begun on whether the so-called „koeficienty ekonomické náročnosti“ (KEN), on the base of which the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) distributes the main part of the subsidy for teaching in higher education over the past thirty years needs to be updated. This study compares the dispersion of KENs with the differences in costs of the academic activity closest to higher education teaching, which is undoubtedly research and development (R&D). We are not attempting to recalculate the KENs - which would be desirable, but is not feasible with the data and resources available to us - but at least to approximate the extent to which current KENs differ from the costs observed in R&D. Keywords: social sciences and humanities; R&D; wages Fulltext is available at external website.
Rozdíly nákladnosti vysokoškolského výzkumu mezi vědními oblastmi: jak moc se liší od „KENů“ ve výuce?

Na téma nízkých mezd v oblasti sociálních a humanitních věd bylo v poslední době hodně řečeno a napsáno. Akademici proti tomu už i demonstrovali v ulicích a začalo se dokonce mluvit o stávce. Ačkoliv ...

Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2023

“Crime and punishment”? How banks anticipate and propagate global financial sanctions
Mamonov, Mikhail; Pestova, Anna; Ongena, S.
2023 - English
We study the impacts of global financial sanctions on banks and their corporate borrowers in Russia. Financial sanctions were imposed consecutively between 2014 and 2019, allowing targeted (but not-yet-sanctioned) banks to adapt their international and domestic exposures in advance. Using a staggered difference-in-differences approach with in-advance adaptation to anticipated treatment, we establish that targeted banks immediately reduced their foreign assets and actually increased their international borrowings after the first sanction announcement compared to other similar banks. We reveal that the added value of the next sanction announcements was rather limited. Despite considerable outflow of domestic private deposits, the government support prevented disorderly bank failures and resulted in credit reshuffling: the banks contracted corporate lending by 4% of GDP and increased household lending by almost the same magnitude, which mostly offset the total economic loss. Further, we introduce a two-stage treatment diffusion approach that flexibly addresses potential spillovers of the sanctions to private banks with political connections. Employing unique hand-collected board membership and bank location data, our approach shows that throughout this period, politically-connected banks were not all equally recognized as potential sanction targets. Finally, using syndicated loan data, we establish that the real negative effects of sanctions materialized only when sanctioned firms were borrowing from sanctioned banks. When borrowing from unsanctioned banks, sanctioned firms even gained in terms of employment and investment but still lost in terms of market sales pointing to a misallocation of government support. Keywords: staggered policy implementation; anticipation effects; treatment diffusion Fulltext is available at external website.
“Crime and punishment”? How banks anticipate and propagate global financial sanctions

We study the impacts of global financial sanctions on banks and their corporate borrowers in Russia. Financial sanctions were imposed consecutively between 2014 and 2019, allowing targeted (but ...

Mamonov, Mikhail; Pestova, Anna; Ongena, S.
Národohospodářský ústav, 2023

The effects of government spending in segmented labor and financial markets
Stojanović, Dušan
2023 - English
This paper develops a model with high-skilled and low-skilled workers to show the expansionary effects of government spending despite large training costs for new hires. The main idea is that a fiscal stimulus induces changes in the composition of the labor force conditional on the extent of aggregate demand pressure. A period of high aggregate demand pressure is followed by a high value of forgone output as training activity causes production disruption. In this period firms decide to hire more low-skilled workers, who constitute a cheaper part of the labor force. When aggregate demand pressure is diminished, firms switch to hiring more high-skilled workers. However, the current literature considers only high-skilled workers, who tend to increase saving in government bonds to protect against poor employment prospects. In this case, the combination of weak employment prospects and the crowding-out effects of higher lump-sum taxes and government debt on private consumption and capital investment gives rise to recessionary effects. In contrast, this paper provides a model with a more realistic labor and financial market structure and suggests that countercyclical government spending in the form of government consumption and especially government investment can be used to deal with recessions.\n Keywords: government spending; training cost; search and match frictions Fulltext is available at external website.
The effects of government spending in segmented labor and financial markets

This paper develops a model with high-skilled and low-skilled workers to show the expansionary effects of government spending despite large training costs for new hires. The main idea is that a fiscal ...

Stojanović, Dušan
Národohospodářský ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases