Number of found documents: 252
Published from to

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/07 Rozvoj etalonáže času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti etalonáže (kalibrace) času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚFE AV ČR, v.v.i v prvním pololetí roku 2007. Výsledky se týkají a) kalibrace sekundárních etalonů času a frekvence řízených signálem GPS, b) nestability pozadí měřicího systému založeného na násobení časové diference s duálním směšováním a c) metod zpracování dat časového transferu prostřednictvím GPS při použití všech pozorovatelných družic. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project III/13/07 of the Program of Metrology Development in the first half of 2007. The results concern a) calibration of GPS disciplined time and frequency standards, b) background instability of the measurement system based on dual-mixer time-difference multiplication, c) data processing of the GPS time transfer using all-in-view satellites. Keywords: frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/07 Rozvoj etalonáže času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti etalonáže (kalibrace) času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚFE AV ČR, v.v.i. This final report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project II/2/07 of the Program of Metreology Development. Keywords: atomic clocks; frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu rozvoje metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Vlastnosti vlnkové transformace
Koula, Ivan
2007 - Czech
Vícerozměrné časově-měřítkové zobrazení signálu popisuje časový průběh krátkodobé energie signálu v kmitočtových sub pásmech a proto hraje významnou roli při analýze a zpracování digitálních signálů. Na parametrech použité transformační funkce, závisí nejen rozlišovací schopnosti zobrazení v časové i kmitočtové oblasti, ale také výpočetní náročnost celého algoritmu. Multidimensional time-scale representations of signals are images of changes in time of short time sub band energy and thus play an important role when they are analyzed and processed. The properties depend on the transformation algorithm used, and they differ not only in the resolution of changes in the time and the scale domain but also in the computation complexity during the realization. Keywords: wavelet transforms; signal processing; zpracování signálů Available at various institutes of the ASCR
Vlastnosti vlnkové transformace

Vícerozměrné časově-měřítkové zobrazení signálu popisuje časový průběh krátkodobé energie signálu v kmitočtových sub pásmech a proto hraje významnou roli při analýze a zpracování digitálních signálů. ...

Koula, Ivan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Aplikace laditelného laseru v konfokální mikroskopii
Pala, Jan; Krist, P.; Schröeder, J.
2007 - Czech
Práce popisuje současný stav konfokální mikroskopie a možnou aplikaci bílého širokopásmové laditelného laseru. This contribution describes contemporary status of confocal microscopy and possible application of white wide-band tunable laser. Keywords: diffraction; laser beam applications Available at various institutes of the ASCR
Aplikace laditelného laseru v konfokální mikroskopii

Práce popisuje současný stav konfokální mikroskopie a možnou aplikaci bílého širokopásmové laditelného laseru....

Pala, Jan; Krist, P.; Schröeder, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

STED - Stimulated Emission Depletion mikroskopie na bázi konfokálního mikroskopu Leica SP5
Pala, Jan; Krist, P.; Szellas, T.
2007 - Czech
Práce se věnuje STED mikroskopii s vysokým rozlišením v rovině xy. This contribution deals with STED microscopy with superresolution in the plane xy. Keywords: diffraction; laser beam applications; microscopes Available at various institutes of the ASCR
STED - Stimulated Emission Depletion mikroskopie na bázi konfokálního mikroskopu Leica SP5

Práce se věnuje STED mikroskopii s vysokým rozlišením v rovině xy.


This contribution deals with STED microscopy with superresolution in the plane xy.

Pala, Jan; Krist, P.; Szellas, T.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Endoskopický konfokální mikroskop
Pala, Jan; Krist, P.
2007 - Czech
Práce se věnuje endoskopické konfokální mikroskopii. This contribution deals with endoscopic confocal microscopy. Keywords: diffraction; laser beam applications; microscopes Available at various institutes of the ASCR
Endoskopický konfokální mikroskop

Práce se věnuje endoskopické konfokální mikroskopii.


This contribution deals with endoscopic confocal microscopy.

Pala, Jan; Krist, P.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Hnací síly a brzdy zavádění optiky do přístupových sítí doma a ve světě
Kuchar, Anton; Hrstka, J.
2007 - Czech
Přesto, že sítě typu FTTx jsou tím nejperspektivnějším řešením pro přístupové sítě, jsou zralé a na trhu je dostatečná nabídka příslušných zařízení, tempo jejich zavádění do praxe se v jednotlivých zemích i regiónech velmi liší. V přednášce je mapována aktuální situace v budování a využívání optických přístupových sítí doma i v zahraničí. Je učiněn pokus najít odpověď na otázku – co pohání a co brzdí zavádění optiky do přístupových sítí doma a ve světě. Inspite of the fact that FTTx networks are the most future-proof solution for the access networks, they are mature and there is sufficient supply of equipment on the market, the pace of their implementation in various countries and regions vastly differs. In the contribution, the up-to-date situation concerning implementation and utilization of optical fibre access networks is presented and drivers and inhibitors of fibre optics advancement into access networks are identified. Keywords: telecommunication networks; optical communication Available at various institutes of the ASCR
Hnací síly a brzdy zavádění optiky do přístupových sítí doma a ve světě

Přesto, že sítě typu FTTx jsou tím nejperspektivnějším řešením pro přístupové sítě, jsou zralé a na trhu je dostatečná nabídka příslušných zařízení, tempo jejich zavádění do praxe se v jednotlivých ...

Kuchar, Anton; Hrstka, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zkušenosti z výstavby a provozu mnohofunkční sítě ve městě Šumperk
Kuchar, Anton; Purš, J.
2007 - Czech
Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve vlnovém konvertoru založeném na křížové fázové modulaci a následně využili ke konverzi signálu z 1572nm na 1555nm při 160Gb/s. We proposed and demonstrated that long-period fiber grating can serve as converter of phase modulation to amplitude modulation in wavelength converters based on XPM. In our particular implementation, an input pulse train with repetition rate of 160Gb/s at the wavelength of 1572nm were converted to train of 2ps pulses at 1555nm. We shown its benefits compared to differential interferometric schemes used for the same purpose. Keywords: telecommunication networks; optical communication; optical fibre subscriber loops Available at various institutes of the ASCR
Zkušenosti z výstavby a provozu mnohofunkční sítě ve městě Šumperk

Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve ...

Kuchar, Anton; Purš, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Dvojrozměrné modelování fotonických struktur
Čtyroký, Jiří
2007 - Czech
Příspěvek popisuje metodu pro dvojrozměrné modelování integrovaných fotonických struktur pomocí rozvoje optických polí v harmonické vlny. Je stručně popsán princip metody a její zdokonalení v poslední době. Metoda je kriticky porovnána s příbuznými modálními metodami, jako je metoda rozkladu obousměrné vlastní vidy a metoda Fourierova rozvoje, a jsou uvedeny příklady aplikací. A novel method for two-dimensional modelling of integrated photonic structures by using of harmonic expansion of optical fields is presented. The principle of the method and its recent improvements are described. The method is critically assessed and compared with other modal methods, namely with the bi-directional eigenmode expansion method and with the Fourier expansion method. A few examples if its application are shown, too. Keywords: optical waveguide theory; modelling; integrated optics Available at various institutes of the ASCR
Dvojrozměrné modelování fotonických struktur

Příspěvek popisuje metodu pro dvojrozměrné modelování integrovaných fotonických struktur pomocí rozvoje optických polí v harmonické vlny. Je stručně popsán princip metody a její zdokonalení v poslední ...

Čtyroký, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/07 "Rozvoj etalonáže času a frekvence"
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík
2007 - Czech
This final report gives a summary of the result obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project III/13/07 of the Program of Metrology Development. The results concern a) calibration of GPS disciplined time and frequency standards, b) background instability of the measurement system based on dual-mixer time-difference multiplication, c) data processing of the GPS time transfer using all-in-view satellites. Výsledky se týkají tří podúkolů, a to a) kalibrace sekundárních etalonů času a frekvence řízených signálem GPS, b) nestability pozadí měřicího systému složeného na násobení časové diference s duálním směšováním a c) metod zpracování dat časového transferu prostřednictvím GPS při použití všech pozorovatelných družic. Keywords: frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/07 "Rozvoj etalonáže času a frekvence"

This final report gives a summary of the result obtained in time and frequency calibrations at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Pánek, Petr; Šojdr, Ludvík
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases