Number of found documents: 75
Published from to

Vyhodnocení výroby energie větrnou farmou na základě měření větru
Hanslian, David
2015 - Czech
Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy větrných podmínek na dlouhodobý normál. Finální výpočet energie byl proveden modelem WAsP. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. The expected energy production of proposed wind farm was calculated on the basis of local wind mast measurements. The study includes detailed analysis of measured wind data, correction of discovered inaccuracies and correction for long-term wind conditions (measure-correlate-predict analysis). The final calculation of wind energy production was performed by WAsP model. The uncertainty analysis was performed as well. Keywords: wind energy; wind resource assessment; wind measurement; measure-correlate-predict; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení výroby energie větrnou farmou na základě měření větru

Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky
Hanslian, David
2015 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává z 6 dílčích zpráv. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 6 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Šíření vlhkosti ze zdrojů Mondi SCP a.s. a její vliv na tvorbu námrazy a inverze
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2015 - Czech
Předkládaná studie uvádí výsledky hodnocení rozsahu emisí vlhkosti a tepla z areálu firmy MONDI SCP, a.s., Ružomberok a vlivu těchto emisí na vybrané mikroklimatické charakteristiky oblasti. Zaměřuje se zejména na posouzení vlivu emisí na vývoj námrazy a teplotních inverzí. Kromě posouzení stávajícího stavu emisí bylo cílem studie i posouzení vlivu modifikovaného stavu emisí. Modifikace spočívala ve zvýšení emisí vlhkosti u některých zdrojů jako důsledek navrhovaného zvýšení produkce Mondi. This study presents the results of the evaluation heat and moisture emissions from the premises of Mondi SCP, Inc., Ruzomberok, and the impact of these emissions on selected climatic characteristics of the region. It focuses mainly on assessing the impact of emissions on the development of icing and temperature inversions. In addition to assessing the current status of emissions the objective of the study was to assess the impact of the modified emissions, which consisted in an increase in emissions of moisture in some sources as a result of the proposed production increase of Mondi. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Šíření vlhkosti ze zdrojů Mondi SCP a.s. a její vliv na tvorbu námrazy a inverze

Předkládaná studie uvádí výsledky hodnocení rozsahu emisí vlhkosti a tepla z areálu firmy MONDI SCP, a.s., Ružomberok a vlivu těchto emisí na vybrané mikroklimatické charakteristiky oblasti. Zaměřuje ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Analýza větrné energetiky v ČR
Chalupa, Š.; Hanslian, David
2015 - Czech
Studie shrnuje poznatky o potenciálu větrné energie v České republice a diskutuje různé otázky související s možnostmi jeho využití. Výsledkem studie jsou mimo jiné scénáře budoucího rozvoje větrné energetiky. The study summarizes the knowledge about wind energy potential in the Czech Republic and discusses various issues connected with its possible exploitation. Scenarios of future wind energy utilization are also included. Keywords: wind energy; wind energy potential; realizable wind energy potential; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza větrné energetiky v ČR

Studie shrnuje poznatky o potenciálu větrné energie v České republice a diskutuje různé otázky související s možnostmi jeho využití. Výsledkem studie jsou mimo jiné scénáře budoucího rozvoje větrné ...

Chalupa, Š.; Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Vliv vleček chladících věží elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu chladících věží elektrárny Kladno provozované firmou Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha. The report contains an evaluation of the impact of cooling towers of the power plant Kladno on visibility and frequency of ice occurrence on the territory of Prague airport. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Vliv vleček chladících věží elektrárny Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla Praha

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu chladících věží elektrárny Kladno provozované firmou Alpiq Generation (CZ) s.r.o. na dohlednost a četnost námrazy a náledí na území letiště Václava Havla ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – první série
Hanslian, David
2014 - Czech
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává ze 7 dílčích zpráv. Počet stran: 17, 18, 17, 17, 17, 17, 16 + přílohy. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 7 partial reports. Keywords: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky – první série

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení vlivu NJZ EDU na klimatické charakteristiky oblasti
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu nových chladících věží elektrárny Dukovany na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou. The report contains an evaluation of the impact of new cooling towers of the power plant Dukovany on local temperature, humidity and shading by a visible plume. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlivu NJZ EDU na klimatické charakteristiky oblasti

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu nových chladících věží elektrárny Dukovany na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Posouzení vlivu NJZ JB na lokální klima oblasti
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu stávajících chladících věží a navrhované nové chladící věže elektrárny Jaslovské Bohunice na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou. The report contains an evaluation of the effect of the old cooling towers and the proposed new cooling tower of the power station Jaslovske Bohunice on local temperature, humidity and shading by visible plume. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Posouzení vlivu NJZ JB na lokální klima oblasti

Zpráva obsahuje vyhodnocení vlivu stávajících chladících věží a navrhované nové chladící věže elektrárny Jaslovské Bohunice na lokální teplotu, vlhkost a na zastínění viditelnou vlečkou....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Studie vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2014 - Czech
Zpráva obsahuje studii vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima a bude využita jako podklad pro aktualizaci vlivu záměru na životní prostředí. The report includes a study of the impact of the new energy block Domoradice on local climate and will be used as the basis for updating the impact of the project on the environment. Keywords: cooling tower; plume; model Available at various institutes of the ASCR
Studie vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima

Zpráva obsahuje studii vlivu energetického bloku Domoradice na lokální klima a bude využita jako podklad pro aktualizaci vlivu záměru na životní prostředí....

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2014

Vyhodnocení výroby energie velkou větrnou farmou na území Polska
Hanslian, David
2014 - Czech
Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy větrných podmínek na dlouhodobý normál. Finální výpočet energie byl proveden modelem WAsP. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. The expected energy production of proposed wind farm was calculated on the basis of local wind mast measurements. The study includes detailed analysis of measured wind data, correction of discovered inaccuracies and correction for long-term wind conditions (measure-correlate-predict analysis). The final calculation of wind energy production was performed by WAsP model. The uncertainty analysis was performed as well. Keywords: wind energy; wind resource assessmen; wind measurement; measure-correlate-predict; Poland; WAsP Available at various institutes of the ASCR
Vyhodnocení výroby energie velkou větrnou farmou na území Polska

Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases