Number of found documents: 16
Published from to

Erbium doped gallium nitride thin films
Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Peřina, Vratislav
2004 - English
The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbiu content. Práce pojednává o přípravě a vlastnostech galiumnitridových vrstev s obsahem erbia. Keywords: thin films; erbium; GaN Available at various institutes of the ASCR
Erbium doped gallium nitride thin films

The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbiu content.


Práce pojednává o přípravě a vlastnostech galiumnitridových vrstev s obsahem erbia.

Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Properties of Erbium-Doped Gallium Nitride Films Prepared by RF Magnetron Sputtering in Microwave and Optical Technology
Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Oswald, J.; Studnička, V.; Novotná, M.; Peřina, Vratislav
2004 - English
The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbium content. Vlastnosti Galium nitridových vrstev dopovaných erbiem připravených rf magnetronovým naprašováním a jejich vlastnosti v mikrovlnné a optické technologii. Keywords: magnetron sputtering; gallium nitride; erbium Available at various institutes of the ASCR
Properties of Erbium-Doped Gallium Nitride Films Prepared by RF Magnetron Sputtering in Microwave and Optical Technology

The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbium content....

Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Oswald, J.; Studnička, V.; Novotná, M.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Raman Spectra of Erbium Doped Gallium Nitride Layers Fabricated by Magnetron Sputtering
Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Hamáček, J.; Peřina, Vratislav
2004 - English
The paper presents the influence of erbium ions content in gallium nitride layers on RAMAN spectra. Práce prezentuje vliv přítomnosti erbiových iontů v galium nitridových vrstvách na Ramanovská spektra. Keywords: Raman spectra; erbium; GaN Available at various institutes of the ASCR
Raman Spectra of Erbium Doped Gallium Nitride Layers Fabricated by Magnetron Sputtering

The paper presents the influence of erbium ions content in gallium nitride layers on RAMAN spectra....

Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Hamáček, J.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Růžicové spony ze Střelče, okres Jičín
Ulrychová, E.; Frána, Jaroslav; Surman, F.
2004 - Czech
Dvě spony, pocházející z pozdní doby bronzové (Lužická kultura) byly studovány typologicky a rentgen-fluorescenční analyzou. Je diskutována existence různých typů měděných slitin na detailech těchto předmětů. Two brooches originating from the late bronze age (Lusatian culture) were studied typologically and by means of X-ray fluorescence analysis. Existence of different types of copper alloys on details of these artifacts is discussed. Keywords: archaeology; X-ray fluoresccence analysis Available at various institutes of the ASCR
Růžicové spony ze Střelče, okres Jičín

Dvě spony, pocházející z pozdní doby bronzové (Lužická kultura) byly studovány typologicky a rentgen-fluorescenční analyzou. Je diskutována existence různých typů měděných slitin na detailech těchto ...

Ulrychová, E.; Frána, Jaroslav; Surman, F.
Ústav jaderné fyziky, 2004

Carbon planar waveguides for integrated optics
Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Gurovič, J.; Peřina, Vratislav
2004 - English
The paper describes the fabrication of carbon layers and their potential usage for integrated optics. Práce popisuje přípravu a vlastnosti uhlíkových vrstev a jejich možné použití pro integrovanou optiku. Keywords: carbon planar waveguides; integrated optics Available at various institutes of the ASCR
Carbon planar waveguides for integrated optics

The paper describes the fabrication of carbon layers and their potential usage for integrated optics....

Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Gurovič, J.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Nové metody přípravy aktivních vlnovodů v dielektrických krystalech
Slunečko, M.; Schröfel, J.; Špirková, J.; Nekvindová, P.; Peřina, Vratislav
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Nové metody přípravy aktivních vlnovodů v dielektrických krystalech

Slunečko, M.; Schröfel, J.; Špirková, J.; Nekvindová, P.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases