Number of found documents: 18
Published from to

Sborník příspěvků multioborové konference LASER 54
Růžička, Bohdan
2014 - Czech
Conference LASER54 je událost, kde se navzájem setkávají specialisté z různých oborů. Pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Jejich společným jmenovatelem jsou lasery a laserové aplikace. Conference LASER54 is an event where different kind of specialist can meet each other. They come from various environments (private company, university, public research organization etc.). Their common denominator are lasers and laser applications. Keywords: laser; laser technology; optics; optical Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků multioborové konference LASER 54

Conference LASER54 je událost, kde se navzájem setkávají specialisté z různých oborů. Pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.). Jejich ...

Růžička, Bohdan
Ústav přístrojové techniky, 2014

Sborník příspěvků multioborové konference LASER53
Růžička, Bohdan
2013 - Czech
Konference LASER 53 je akce, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy. Conference LASER53 is an event where different kind of specialist can meet each other. They come from various environments (private company, university, public research organization etc.). Their common denominator are lasers and laser applications. Keywords: laser; laser technology; optics Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků multioborové konference LASER53

Konference LASER 53 je akce, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a ...

Růžička, Bohdan
Ústav přístrojové techniky, 2013

Sborník příspěvků multioborové konference LASER52
Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana
2012 - Czech
Keywords: laser; laser technology; optics Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků multioborové konference LASER52

Růžička, Bohdan; Čeledová, Jana
Ústav přístrojové techniky, 2012

Sborník příspěvků multioborové konference LASER50
Růžička, Bohdan
2010 - Czech
Konference LASER50 byla setkáním profesionálů z nejrůznějších oborů se společným jmenovatelem, kterým je laser. Toto setkání si kladlo za cíl vytvořit podmínky pro úspěšné navázání osobních i odborných vztahů. Conference LASER50 was opportunity for meeting professionals with different specialization but with common denominator - laser. The main objective of the conference was to establish conditions for linking-up laser professionals to each other. Keywords: laser; laser technology; optics Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků multioborové konference LASER50

Konference LASER50 byla setkáním profesionálů z nejrůznějších oborů se společným jmenovatelem, kterým je laser. Toto setkání si kladlo za cíl vytvořit podmínky pro úspěšné navázání osobních i ...

Růžička, Bohdan
Ústav přístrojové techniky, 2010

PDS 2006 - Sborník prací doktorandů oboru Elektronová optika
2006 - Czech
Je předloženo 17 dvou- až čtyřstránkových rozšířených abstraktů prací doktorandů Oddělení elektronové optiky, které byly předneseny na konferenci konané dne 19. prosince 2006 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Altogether 17, two to four page extended abstracts of works being performed by doctoral students of the Department of electron optics are included, as they were presented at the conference taking place on December 19, 2006, in the Institute of Scientific Instruments AS CR in Brno. Keywords: PhD dissertations; collection of student works Available at various institutes of the ASCR
PDS 2006 - Sborník prací doktorandů oboru Elektronová optika

Je předloženo 17 dvou- až čtyřstránkových rozšířených abstraktů prací doktorandů Oddělení elektronové optiky, které byly předneseny na konferenci konané dne 19. prosince 2006 v Ústavu přístrojové ...

Ústav přístrojové techniky, 2006

PDS 2004 - Sborník prací doktorandů oboru Elektronové optiky
Müllerová, Ilona
2005 - Czech
Elektronová mikroskopie a optika má v Brně mnohaletou tradici a v současné době se v Brně významně rozšiřuje jak vývoj tak, i výroba elektronových mikroskopů. Vzniká tak akutní potřeba vychovat další generace odborníků. Zkušenost dostatečně prokázala, že má-li být průmysl elektronových mikroskopů úspěšný, musí v něm být přítomno vysoké procento pracovníků s vědeckým vzděláním a vědeckým přístupem k problémům. Toto jsou příčiny, proč oddělení elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky přijímá do svých řad studenty postgraduálního doktorandského studia v počtu téměř se rovnajícím počtu vědeckých pracovníků. Oborová rada oboru elektronová optika ÚPT se v roce 2002 usnesla pořádat každoroční Seminář doktorandů, na němž budou ústně prezentovány práce studentů PDS, nacházejících se ve všech fázích jejich studia. Navíc se rozhodla tyto práce v podobě rozšířených dvou- až čtyřstránkových abstraktů publikovat ve zvláštním svazku. V současné době vyšel již třetí sborník PDS 2004. The electron microscopy and optics have long term tradition in Brno and now the development and production of microscopes in Brno rapidly increases. So, strong need arises for education of a new generation of specialists. Experience had shown that there have to be a high proportion of workers with scientific education and scientific approach to solve the problems in the electron microscope industry. These are the reasons, why the Electron optics department of the Institute of Scientific Instruments educates students of postgraduate study in a number nearly equal to a number of scientific workers. In 2002 the board of the Electron optics department decided to organize annually the Seminar of postgraduate students, where the works of PhD students in all stages of their study will be orally presented. Moreover, it decided to publish these works in a special volume in the form of extended abstracts of two- to four-pages. Now, third volume of this proceeding, PDS 2004, has been published. Keywords: Electron optics department; PhD students; Brno Available at various institutes of the ASCR
PDS 2004 - Sborník prací doktorandů oboru Elektronové optiky

Elektronová mikroskopie a optika má v Brně mnohaletou tradici a v současné době se v Brně významně rozšiřuje jak vývoj tak, i výroba elektronových mikroskopů. Vzniká tak akutní potřeba vychovat další ...

Müllerová, Ilona
Ústav přístrojové techniky, 2005

Sborník příspěvků - IEEE Radešín 2003
Růžička, Bohdan; Kratochvíl, T.; Lazar, Josef
2003 - Czech
Konference pořádaná studentskou sekcí IEEE při Vysokém učení technickém v Brně ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR. A conference held by the student section IEEE at University of Technology in Brno in cooperation with Czech University of Technology and the Institute of Scientific Instruments of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Keywords: electronics; optoelectronics; coherent radiation Available at various institutes of the ASCR
Sborník příspěvků - IEEE Radešín 2003

Konference pořádaná studentskou sekcí IEEE při Vysokém učení technickém v Brně ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR....

Růžička, Bohdan; Kratochvíl, T.; Lazar, Josef
Ústav přístrojové techniky, 2003

Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika konaném dne 16. 12. 2002
Müllerová, Ilona
2002 - Czech
Tento svazek obsahuje rozšířená abstrakta krátkých rukopisů z příspěvků ústně prezentovaných na jednodenním semináři doktorandů Oboru elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Účelem takového semináře, určeného na začátek školního roku 2002, bylo poskytnout studentům příležitost prezentovat a vzájemně konfrontovat své první výsledky a výzkumné plány a dát jim možnost účastnit se procesu přípravy a poskytování publikace do sborníku. The volume contains extended abstracts or short manuscripts of contributions orally presented at one-day seminar of the doctoral students in Division of electron optics of the Institute of Scientific Instruments ASCR in Brno. The purpose of the first seminar of this kind, dated by the school year beginning in 2002, was to provide the students with opportunity to present and mutually confront their preliminary results and research plans and to pass the procedure of preparing and submitting a paper to proceedings. Keywords: electron optics; doctoral students seminar; electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika konaném dne 16. 12. 2002

Tento svazek obsahuje rozšířená abstrakta krátkých rukopisů z příspěvků ústně prezentovaných na jednodenním semináři doktorandů Oboru elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. ...

Müllerová, Ilona
Ústav přístrojové techniky, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases