Number of found documents: 60
Published from to

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2016
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2017 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; projekty; výzkumné instituce; projekts; research institutions; transport; transport research Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2016

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2017

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2014
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2015 - Czech
Keywords: doprava,; dopravní výzkum,; projekty,; výzkumné instituce; projects,; research institutions,; transport,; transport research Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2014

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2015

Brnosafety 2014
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2014 - Czech
Keywords: dopravní řidiči; drivers; dopravní nehody; dopravní výchova; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Brnosafety 2014

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Ekonomické následky dopravní nehodovosti
Vyskočilová, Alena
2014 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; statistiky; ekonomické následky; ztráty z dopravní nehodovosti; bezpečnost; Česká republika; road transport; traffic accidents; statistics; economic consequences; loss of traffic accidents; safety; Czech Republic; dopravní nehody; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Ekonomické následky dopravní nehodovosti

Vyskočilová, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2013
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2014 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; výzkumné instituce; projekty; transport; transport research; research institutions; projects Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2013

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2014

Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů
Ambros, Jiří
2013 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní konflikty; vyhodnocení dopravních konfliktů; dopravní nehody; projekt KONFLIKT; road transport; road traffic; safety; traffic conflict; project KONFLIKT; silniční provoz; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Hodnocení bezpečnosti na základě dopravních konfliktů

Ambros, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2012
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2013 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkumu; výzkumné instituce; transport; transport research; research institutions; software; projekty; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2012

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Moderní metody identifikace a popisu historických cest
Martínek, Jan; Létal, Aleš; Miřijovský, Jakub; Šlézar, Pavel; Vích, David; Kalábek, Marek
2013 - Czech
Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby specifických metodických postupů i tvorbu originálních aplikací. Přináší nový pohled a nové zdroje informací o vývoji krajiny a fungování společnosti v minulých staletích Keywords: historické cesty; archeologie; historie; cesty; dopravní sítě; gis Available in a digital repository NRGL
Moderní metody identifikace a popisu historických cest

Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby ...

Martínek, Jan; Létal, Aleš; Miřijovský, Jakub; Šlézar, Pavel; Vích, David; Kalábek, Marek
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch
Matula, Radek
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; pozemní komunikace; vozovky; poruchy; diagnostika; georadar; road construction; roads; defect; diagnostics; Ground Penetrating Radar; silnice; diagnostika Available in a digital repository NRGL
Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch

Matula, Radek
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě
Gelová, Eva
2012 - Czech
Keywords: doprava; silniční doprava; životní prostředí; ekologie; ECOSTARS; Ostrava; Česká republika; transport; road transport; environment; ecology; ECOSTARS; Ostrava; Czech Republic; silniční doprava; doprava Available in a digital repository NRGL
Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases