Number of found documents: 19975
Published from to

Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty
Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
2017 - Czech
Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území Pardubického kraje. Výzkum probíhal formou dotazování. Výsledky výzkumu jsou reprezentována formou tabulek a grafů. Keywords: sociální politika; senioři; průzkum; domovy pro seniory; připojení k internetu; informační potřeby; social policy; seniors; exploration; retirement houses; internet connectivity; information need Available in digital repository of UPCE.
Monitoring možností internetového připojení a služeb v zařízení poskytujících sociální služby a jejich využití klienty

Tato práce se zabývá monitorováním možností internetového připojení a služeb v zařízeních poskytující sociální služby a jejich využití klienty. Obsahem práce je výzkum v Domovech pro seniory na území ...

Morávková, Natálie; Máchová, Renáta
Univerzita Pardubice, 2017

Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře
Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky urgentní medicíny a charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Dále je zde rozebrána výživa, uvedena jsou také výživová doporučení odpovídající zdravé stravě a popsány možné výživové problémy zdravotnických záchranářů. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývá pohybovou aktivitou a fyzickou zdatností nejen záchranářů. V praktické části byly analyzovány výsledky prostřednictvím dotazníkového šetření s cílem zjistit stav stravovacích návyků a fyzické aktivity záchranářů. Keywords: výživa; sport; zdravá strava; zdravotnický záchranář; fyzická zdatnost; nutrition; sport; healthy diet; health rescuer; paramedic; physical fitness Available in digital repository of UPCE.
Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře

Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na ...

Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Aplikace technologie RFID v logistice
Lukáč, Marián; Hruška, Roman
2017 - Czech
Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. Práce dále popisuje návrh konfigurace RFID systému pro využití v logistice. Keywords: RFID; logistika; RFID čtečky; tagy; RFID; logistics; RFID readers; tags Available in digital repository of UPCE.
Aplikace technologie RFID v logistice

Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. ...

Lukáč, Marián; Hruška, Roman
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139
Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a isoindolinonová skupina pigmentů. Do této skupiny pigmentů patří pigment P.Y. 139, o kterém jsou zde uvedeny základní informace, včetně jeho výroby ve společnosti Synthesia, a.s. Nakonec jsou zde představeny základní informace o HPLC instrumentaci použité pro analýzu nečistot ve výrobních vzorcích pigmentu. V praktické části diplomové práce je uveden postup optimalizace jednotlivých kroků analýzy potenciálních nečistot v pigmentu. Výsledky jsou porovnány a diskutovány. Keywords: P.Y. 139; kyselina barbiturová; kyselina bibarbiturová; kyselina ftalová; ftalimid; ftalodinitril; RP - LC; HILIC; P.Y. 139; barbituric acid; dibarbituric acid; phthalic acid; phthalimide; phthalodinitrile; RP ? LC; HILIC Available in the UPCE Library.
Analýza minoritních složek ve žlutém pigmentu P.Y. 139

Diplomová práce se týká analýzy minoritních látek ve žlutém pigmentu P.Y. 139. V teoretické části jsou popsány pigmenty, jejich vlastnosti a použití. Dále je zde podrobněji popsána isoindolinová a ...

Landsmanová, Monika; Fischer, Jan; Vaněček, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích
Koubská, Jana; Němec, Petr
2017 - Slovak
Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji implantátov, zubných protéz a iných použití v medicinálnych aplikáciách. Okrem iného pozoruje aj baktericídne účinky Al2O3. Keywords: korund; medicinálne aplikácie; implantáty; Al2O3; corundum; medicinal applications; implants; Al2O3 Available in digital repository of UPCE.
Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích

Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji ...

Koubská, Jana; Němec, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory
Panožková, Martina; Michková, Adéla; Moravcová, Markéta
2017 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách seniorů, zdravotní a sociální péči o seniory, kvalitě v sociálních službách a komunikaci se seniory. Výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno u vybraných klientů domova pro seniory a věnuje se diskuzi o výsledcích výzkumu. Keywords: domovy pro seniory; potřeby; senioři; služby; spokojenost; retirement home; necessities; seniors; services; satisfaction Available in digital repository of UPCE.
Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory

Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách ...

Panožková, Martina; Michková, Adéla; Moravcová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Pardubice in der Zeit des Protektorats
Kostřicová, Veronika; Hudabiunigg, Ingrid; Čapek, Jan
2017 - German
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ereignissen im Protektorat Böhmen und Mähren, wobei der Fokus auf der Stadt Pardubice liegt. Im ersten Teil wurde auf die Politik und die Verwaltung fokussiert. Die Leser sollen Grundinformationen über das Protektorat erhalten, um sich eine Vorstellung von der damaligen Situation zu verschaffen. Der zweite Teil befasst sich mit den Ereignissen aus dem Bezirk Pardubice. Der Fokus liegt auf der Fallschirmgruppe Silver A. Die Leser finden auch Informationen über das Alltagsleben in Pardubice, über die Vernichtung der Ortschaft Ležáky und über die Ausstellung Bomben über Pardubice (Bomby nad Pardubicemi), die 2014 im Ostböhmischen Museum stattfand. Das Hauptziel der Arbeit ist die Darstellung des Lebens im Protektorat und eine Zusammenfassung der Ereignisse vor allem aus dem Bezirk Pardubice. Keywords: Protektorat Böhmen und Mähren; Pardubice in der Zeit des zweiten Weltkriegs; der zweite Weltkrieg; 1939-1945; Alltagsleben in Pardubice in der Zeit des Protektorats; Politik im Protektorat; Protectorate of Bohemia and Moravia; Silver A; Protektorát Čechy a Morava; Pardubice v době druhé světové války; druhá světová válka; Silver A; 1939-1945; každodenní život na Pardubicku v době Protektorátu; politika v Protektorátu; Pardubice in the time of the Second World War; The Second World War; Silver A; 1939-1945; everyday life in Pardubice in the time of the Second World War; politics in the Protectorate Available in digital repository of UPCE.
Pardubice in der Zeit des Protektorats

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ereignissen im Protektorat Böhmen und Mähren, wobei der Fokus auf der Stadt Pardubice liegt. Im ersten Teil wurde auf die Politik und die Verwaltung ...

Kostřicová, Veronika; Hudabiunigg, Ingrid; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Kvalita života seniorů jako sociální kategorie
Stehlíková, Markéta; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
2017 - Czech
Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné charakteristiky seniorské populace, popisuje možné reakce člověka na stáří a zároveň poskytuje informace o přípravě na stáří a konceptu aktivního života v pokročilém věku. Dále se zabývá problematikou demografického stárnutí populace včetně predikce dalšího demografického vývoje v České republice a ve světě. Také popisuje a vysvětluje pojmy týkající se teoretického vymezení kvality života jako sociální kategorie, popisuje různé rozsahy a přístupy ke kvalitě života a její dimenze, v neposlední řadě se zabývá kvalitou života seniorů. V závěru podává přehled o současné situaci zdravotních a sociálních služeb, které mohou senioři v České republice využívat. Ve výzkumné části jsou rozebrány výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo subjektivní vnímání vlastní kvality života seniorů v Pardubickém kraji. Keywords: kvalita života; stáří; senior; sociální služba; demografické stárnutí; quality of life; age; seniors; social services; demographic ageing Available in digital repository of UPCE.
Kvalita života seniorů jako sociální kategorie

Diplomová práce na téma "Kvalita života seniorů jako sociální kategorie" je teoreticko-výzkumná práce. Teoretická část se věnuje poznatkům týkajícím se stáří a stárnutí. Definuje obecné ...

Stehlíková, Markéta; Mühlpachr, Pavel; Sychrová, Adriana
Univerzita Pardubice, 2017

Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry
Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se dále zaměřuje na možnosti analýzy epidermálních proteinů a jejich dysfunkci u různých onemocnění a během procesu stárnutí kůže. Keywords: epidermis; epidermální proteiny; analýzy; onemocnění; stárnutí kůže; epidermis; epidermal proteins; analysis; illness; aging of the skin Available in digital repository of UPCE.
Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry

Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se ...

Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech
Horáková, Oldřiška; Vojtěchovský, Jan; Vařejková, Barbora
2017 - Czech
Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná se o výjev ve štukovém zrcadle doplněný textovým polem, také ve štukovém zrcadle. Malovaný výjev i textové pole se nacházejí nejblíže jihovýchodnímu koutu lodi kostela. Výjev je jakýmsi obrazovým znázorněním textu, zpodobňuje kráčejícího muže a anděla v krajině. Další restaurovanou částí je jeden z výjevů v severní oratoři téhož kostela. V tomto případě se jedná o barokně vyzdobený prostor s kompozice vztahujícími se k sv. Janu Nepomuckému. Restaurovanou částí, kterou prezentuje tato práce, je výjev ve štukovém zrcadle s nápisovým polem, nacházejí se v jižní části klenby oratoře. Keywords: Vojtěch Bartoněk; tempera; nástěnné malby; olejomalba na stěně; mariánský cyklus; sv. Jan Nepomucký; restaurování; Vojtěch Bartoněk; distemper; mural painting; oil painting; Mariana cycle; St Jan of Nepomuk; restoration Available in digital repository of UPCE.
Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná ...

Horáková, Oldřiška; Vojtěchovský, Jan; Vařejková, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases