Number of found documents: 12406
Published from to

Opravdu se máme bát umělé inteligence?
2023 -
V posledních měsících je umělá inteligence, přesněji některé systémy vykazující inteligentní chování (např. ChatGPT-3.5), na stránkách všech novin. Udivuje svými mimořádnými schopnostmi, ale vzbuzuje i velké obavy. Nedávno se dokonce objevila otevřená výzva několika odborníků a známých osobností, která volá po zastavení vývoje AI na půl roku. Svou polívčičku si přihřívají i známí technopesimisté, kteří považují AI za poslední lidský vynález, který má jasný potenciál přinést lidstvu zkázu. Ve svém příspěvku nejdříve představím některé z těchto technopesimistických postojů, ukáži, jaký vztah spatřují mezi obecnou umělou inteligencí, superinteligencí, singularitou a možnou zkázou lidstva. Následně se pokusím ukázat, že tyto pesimistické předpovědi nejsou příliš opodstatněné. Hlavní problém není umělá inteligence jako taková, ale naše pasivita a neschopnost (či neochota) využívat ji korektním a rozumným způsobem. Nakonec pohovořím o nutnosti kultivovat algoritmickou gramotnost na všech úrovních vzdělávacího procesu. Keywords: umělá inteligence; technopesimismus; využití Available in the ZČU Library.
Opravdu se máme bát umělé inteligence?

V posledních měsících je umělá inteligence, přesněji některé systémy vykazující inteligentní chování (např. ChatGPT-3.5), na stránkách všech novin. Udivuje svými mimořádnými schopnostmi, ale ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Názory učitelů a studentů na učebnice fyziky
2023 -
Příspěvek se zabývá získáváním zpětné vazby od žáků a učitelů k přírodovědným učebnicím. Byla provedena rešerše literatury s cílem najít odpovědi na dvě otázky: Jak se získávají názory učitelů a žáků na přírodovědné učebnice? A jak by měla vypadat dobrá přírodovědná učebnice? Při rešerši bylo zjištěno, jaké jsou nejčastěji používané metody k získávání názorů učitelů a žáků na učebnice a bylo nalezeno několik nástrojů pro analýzu učebnic. Informace získané při rešerše využijeme k vytvoření vlastního nástroje pro získání zpětné vazby na novou středoškolskou učebnici fyziky, která vzniká na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Keywords: přírodovědné učebnice; hodnocení; učitel; žák Available in the ZČU Library.
Názory učitelů a studentů na učebnice fyziky

Příspěvek se zabývá získáváním zpětné vazby od žáků a učitelů k přírodovědným učebnicím. Byla provedena rešerše literatury s cílem najít odpovědi na dvě otázky: Jak se získávají názory učitelů a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Úlohy a účast v FO v minulém desetiletí
2023 -
Cílem příspěvku je shrnout výstupy několika diplomových a bakalářských prací, jež se v posledních letech věnovaly vlastnostem úloh zadávaných v posledních přibližně deseti ročnících Fyzikální olympiády (FO) a také účasti v okresních a krajských kolech některých kategorií soutěže. Účast v celostátních kolech je pak znázorněna ve vztahu ke geografickým údajům systému GIS. Keywords: Fyzikální olympiáda; diplomová práce; bakalářská práce; GIS Available in the ZČU Library.
Úlohy a účast v FO v minulém desetiletí

Cílem příspěvku je shrnout výstupy několika diplomových a bakalářských prací, jež se v posledních letech věnovaly vlastnostem úloh zadávaných v posledních přibližně deseti ročnících Fyzikální ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Badatelská činnost v rámci podpory nadání u dětí mladšího školního věku
2023 -
Dobře pojaté dětské badatelství dokáže být komplexní, kognitivně náročný proces, který může výrazně podpořit rozvoj intelektového nadání u dětí. Zároveň může být také dobrým nástrojem pro identifikaci kognitivně nadaných dětí. Z našeho výzkumu na vzorku 48 dětí vyplývá, že právě nadané děti ve věku 6 – 10 let si přirozeně vybírají tento typ činností. Keywords: nadání; děti; badatelství Available in the ZČU Library.
Badatelská činnost v rámci podpory nadání u dětí mladšího školního věku

Dobře pojaté dětské badatelství dokáže být komplexní, kognitivně náročný proces, který může výrazně podpořit rozvoj intelektového nadání u dětí. Zároveň může být také dobrým nástrojem pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Je důležitější z fyziky všechno vědět, nebo se na to umět správně zeptat?
2023 -
Článek je zaměřen na využití „umělé inteligence“ (AI) ve výuce nejenom fyziky, ale přírodních věd. V současnosti (jaro 2023) se silně rozvijí použití AI, kterého se ptáme ve fázi testování na různé otázky a AI nám lépe či hůře odpovídá. Problém ale tkví v tom, že kvalita odpovědi závisí na kvalitě otázky. Obdobný problém jsme poprvé zažili, když se rozšířil Google anebo vyhledávače obecně, které jsou nyní naší každodenní pomůckou. I v tomto případě jsme se museli naučit správně pokládat otázky. Totéž nás čeká i nyní. Pro pedagogickou praxi je ale potřeba, aby žáci měli stále základní penzum vědomostí a dovedností tak, aby mohli správně vyhodnocovat předkládané informace. Totéž platí samozřejmě i pro dotazy učitelů. Velkým rizikem pak mohou být neúplné odpovědi AI neaprobovaným učitelům. Keywords: umělá inteligence; výuka; přírodní vědy Available in the ZČU Library.
Je důležitější z fyziky všechno vědět, nebo se na to umět správně zeptat?

Článek je zaměřen na využití „umělé inteligence“ (AI) ve výuce nejenom fyziky, ale přírodních věd. V současnosti (jaro 2023) se silně rozvijí použití AI, kterého se ptáme ve fázi testování na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Využití třetího rozměru pro vizualizaci v území
2023 -
Keywords: 3D; vizualizace; území; plánování; stavitelství; BIM; GeoBIM Available in the ZČU Library.
Využití třetího rozměru pro vizualizaci v území

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vizualizace výsledků participativního mapování: kartografická doporučení jako vstupní hypotéza pro uživatelské testování
2023 -
Keywords: participace; vizualizace; participativní mapování; PGIS Available in the ZČU Library.
Vizualizace výsledků participativního mapování: kartografická doporučení jako vstupní hypotéza pro uživatelské testování

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Tvorba nástrojů pro analýzu dat z ET2Spatial v prostředí GIS
2023 -
Keywords: ET2Spatial; eye-tracking; analýza; GIS; hodnocení; webová mapa Available in the ZČU Library.
Tvorba nástrojů pro analýzu dat z ET2Spatial v prostředí GIS

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Proměna prostorové organizace rodinných příslušníků v moderní společnosti
2023 -
Keywords: prostorové uspořádání rodin; příbuzenství; GIS; genealogie; společenská změna Available in the ZČU Library.
Proměna prostorové organizace rodinných příslušníků v moderní společnosti

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Co oko nevidí na Jüttnerově glóbu z roku 1839
2023 -
Keywords: glóbus; Jüttner; Erdkugel; metadata Available in the ZČU Library.
Co oko nevidí na Jüttnerově glóbu z roku 1839

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases