Number of found documents: 66
Published from to

Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů
Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Hradil, David
2006 - Czech
Zdá se, že republikové i evropské grantové projekty umožňují překonat problém značné finanční náročnosti moderních metod. Především neinvazivní techniky dnes mají reálnou šanci vstoupit do praxe, což se děje v posledních několika letech s mobilními RTG fluorescenčními spektrometry. The problem of rising economical demands of modern methods in materials research of art objects can be overcome by national and European grant systems. Keywords: microanalysis of pigments Available at various institutes of the ASCR
Moderní mikroanalytické metody identifikace pigmentů

Zdá se, že republikové i evropské grantové projekty umožňují překonat problém značné finanční náročnosti moderních metod. Především neinvazivní techniky dnes mají reálnou šanci vstoupit do praxe, což ...

Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Hradil, David
Ústav anorganické chemie, 2006

Nové pojetí referenčních materiálů dle pokynů ISO
Plzák, Zbyněk
2006 - Czech
Využití referenčních materiálů v laboratorní medicíně má svá specifika. Vyšší stupeň regulace v této oblasti daný existencí směrnice EU IVD MD 98/79/EC přímo ukládá, aby návaznost hodnot kalibrátorů či kontrolních materiálů byla zajištěna stanoveným referenčním měřicím postupem nebo dostupným referenčním materiálem vyššího stupně. Development on categorization and nomenclature of reference materials is discussed in relation to new ISO Guides and EU directive IVD MD. Keywords: reference materials Available at various institutes of the ASCR
Nové pojetí referenčních materiálů dle pokynů ISO

Využití referenčních materiálů v laboratorní medicíně má svá specifika. Vyšší stupeň regulace v této oblasti daný existencí směrnice EU IVD MD 98/79/EC přímo ukládá, aby návaznost hodnot kalibrátorů ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2006

Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty
Vondrák, Jiří; Reiter, Jakub; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Krejza, O.; Kocián, M.
2006 - Czech
Studují se polymerní elektrolyty, založené na bázi roztoků bezvodých solí v PC, které jsou imobilizovány přítomností PMMA.Jejich konzistence je gelovitá, obvykle jsou ohebné a transparentní. A review of our latest issues. Keywords: aprotic polyhmer electrolyhtes Available at various institutes of the ASCR
Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty

Studují se polymerní elektrolyty, založené na bázi roztoků bezvodých solí v PC, které jsou imobilizovány přítomností PMMA.Jejich konzistence je gelovitá, obvykle jsou ohebné a transparentní....

Vondrák, Jiří; Reiter, Jakub; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Krejza, O.; Kocián, M.
Ústav anorganické chemie, 2006

Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment?
Grygar, Tomáš; Hradil, David; Hradilová, Janka; Bezdička, Petr; Fogaš, I.; Machovič, V.
2006 - Czech
V tradičním evropském malířství se používalo několik žlutých pigmentů s obsahem olova. Postupy jejich přípravy byly pravděpodobně převzaty z postupů barvení skla a glazur, známých už od starověku. Popularita jednoho z nich, Neapolské žluti, je omezena obdobím od.17 do 19. století, a v průběhu této doby se její složení měnilo. Především její cín obsahující varieta, Pb2Sb2-xSnxO7-x/2, s jasně žlutým až citronovým odstínem, by se měla odlišovat od Neapolské žluti Pb2Sb2O7, která má tmavší, žloutkový odstín. Jejich odlyšný výskyt by mohl přispět k odhadu provenience malířského díla. Ověřujeme metody identifikace těchto dvou různých pigmentů a poprvé popisujeme použití Pb-Sb-Sn žluti ve středoevropské malbě, jednou v obraze z františkánského kostela v Kadani, a pak v polovině 19. století v obrazech dvou autorů z vídeňské Akademie. Several Pb-containing yellow pigments were used in traditional European painting. Recipes for their production were probably adapted by those for yellow glass and enamel, having been known from antiquity. The popularity of one of them, Naples yellow, PB2Sb2O7, is strictly limited to the period from 17th to 19th century and its actual composition chanced within this period. Keywords: Naples Yellou Available at various institutes of the ASCR
Neapolská žluť s obsahem cínu v 18.-19. století: technologická zvláštnost nebo zapomenutý pigment?

V tradičním evropském malířství se používalo několik žlutých pigmentů s obsahem olova. Postupy jejich přípravy byly pravděpodobně převzaty z postupů barvení skla a glazur, známých už od starověku. ...

Grygar, Tomáš; Hradil, David; Hradilová, Janka; Bezdička, Petr; Fogaš, I.; Machovič, V.
Ústav anorganické chemie, 2006

Role referenčních materiálů v chemické analýze
Plzák, Zbyněk
2006 - Czech
Přednáška pojednává o výběru a použití referenčních materiálů v chemické analýze a při zajišťování návaznosti výsledků. Jsou uvedeny i nové definice referenčních materiálů a jejich důsledky. Choice and use of reference materials in chemical analysis and its role in establishing traceability of results is discused. New definition of reference meterials and their impact is presented. Keywords: chemical analysis; reference materials Available at various institutes of the ASCR
Role referenčních materiálů v chemické analýze

Přednáška pojednává o výběru a použití referenčních materiálů v chemické analýze a při zajišťování návaznosti výsledků. Jsou uvedeny i nové definice referenčních materiálů a jejich ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2006

České sklo a keramika, skansen nebo dobrá značka?
Němec, Lubomír
2006 - Czech
Současná výroba,vlastnictví a struktura českého skla a keramického průmyslu. Navrhované hlavní aktivity českého výzkumu k vývoji skla a keramické výroby v zemi. The contemporary production and ownership structure of the czech glass and ceramic industry. The proposed main activities of the czech research to the development of glass and ceramic production in the country. Keywords: Czech glass Available at various institutes of the ASCR
České sklo a keramika, skansen nebo dobrá značka?

Současná výroba,vlastnictví a struktura českého skla a keramického průmyslu. Navrhované hlavní aktivity českého výzkumu k vývoji skla a keramické výroby v zemi....

Němec, Lubomír
Ústav anorganické chemie, 2006

Distribuce bublin v tavicích kanálech se skelnou taveninou
Cincibusová, P.; Němec, Lubomír
2005 - Czech
Modely tavicích kanálů a jednoduše definovaným tokem skloviny jsou vhodné při hledání optimálních podmínek nebo nových koncepcí separace bublin. Equations were derived describing bubble distribution in horizontal and vertical channels with glass melt. Keywords: glass melt Available at various institutes of the ASCR
Distribuce bublin v tavicích kanálech se skelnou taveninou

Modely tavicích kanálů a jednoduše definovaným tokem skloviny jsou vhodné při hledání optimálních podmínek nebo nových koncepcí separace bublin....

Cincibusová, P.; Němec, Lubomír
Ústav anorganické chemie, 2005

Nové způsoby tavení křemičitých skel
Němec, Lubomír; Jebavá, Marcela
2005 - Czech
Pro zavádění nových způsobů tavení existují v současnosti dvě základní cesty např. homogenizace skloviny nebo změna typu či uspořádání ohřevu. Dále je nutné analyzovat proces a nalézt optimální podmínky jednotlivých dílčích dějů. The analysis of the melting process provides some non-traditional opportunities when intersifying the main homogenization processes. Keywords: glassmelting Available at various institutes of the ASCR
Nové způsoby tavení křemičitých skel

Pro zavádění nových způsobů tavení existují v současnosti dvě základní cesty např. homogenizace skloviny nebo změna typu či uspořádání ohřevu. Dále je nutné analyzovat proces a nalézt optimální ...

Němec, Lubomír; Jebavá, Marcela
Ústav anorganické chemie, 2005

Referenční materiály - použití a možnosti v laboratorní medicíně
Plzák, Zbyněk
2005 - Czech
Referenční materiály jsou jak pro oblast chemické analýzy tak i laboratorní medicíny klíčovou položkou k zajištění náraznosti výsledků a tedy jejich porovnatelnosti. Reference materials proside a tool for achieving of results and therefore their mutual comparability both in chemical analysis and laboratory medicine. Keywords: mutual comparability Available at various institutes of the ASCR
Referenční materiály - použití a možnosti v laboratorní medicíně

Referenční materiály jsou jak pro oblast chemické analýzy tak i laboratorní medicíny klíčovou položkou k zajištění náraznosti výsledků a tedy jejich porovnatelnosti....

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2005

Chování bublin v rotujícím válci se skelnou taveninou
Tonarová, V.; Němec, Lubomír
2005 - Czech
Pro odstraňování bublin je jejich separace od skelné taveniny důležitější než jejich případné ozpouštění. Tato práce přináší základní vztahy řídící chování bublin v rotujícím válci se skelnou taveninou . Bubble removing during glass melting may be a slow process if only the gravitatiuonal force determines its rate. This wwork brings derivation of relations governing the one and multicomponent bubble behavior in a rotating cylindr. Keywords: glass melt Available at various institutes of the ASCR
Chování bublin v rotujícím válci se skelnou taveninou

Pro odstraňování bublin je jejich separace od skelné taveniny důležitější než jejich případné ozpouštění. Tato práce přináší základní vztahy řídící chování bublin v rotujícím válci se skelnou ...

Tonarová, V.; Němec, Lubomír
Ústav anorganické chemie, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases