Number of found documents: 33
Published from to

The Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Tower
Fajt, J.; Hlaváčková, Hana
2003 - English
A new interpretation of a preserved and published drawing and its contribution to a reconstruction of the damaged part of mural paintings on the staircase in Karlštejn's Great Tower. Its iconography also contributes to a more precise dating. Nová interpretace dochované a publikované kresby a její přínos pro rekonstrukci poškozené části nástěnných maleb na schodišti velké věže Karlštejna. Její ikonografie současně přispívá k přesnější dataci. Keywords: mural paintings; Charles IV; genealogy Available at various institutes of the ASCR
The Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Tower

A new interpretation of a preserved and published drawing and its contribution to a reconstruction of the damaged part of mural paintings on the staircase in Karlštejn's Great Tower. Its iconography ...

Fajt, J.; Hlaváčková, Hana
Ústav dějin umění, 2003

The Murals at the Castle Chapel at Zvíkov as an Echo of High-Medieval Court Chapels - the Question of Its Commissioning and Dating
Všetečková, Zuzana
2003 - English
The study is an attempt at an interpretation of the decoration of the Zvíkov Castle Chapel as a response of the ambitious Oldřich of Rožmberk to royal chapels at a time when he received the Zvíkov castle as a pledge and when it was reconstructed. Remarkable paintings include St Maurice, St Leonard, as well as emblems with Arma Christi and the Martyr's Death of St Sebastian, rather less usual in Bohemia. Příspěvek se pokouší vyložit výzdobu zvíkovské hradní kaple jako ohlas ambiciózního Oldřicha z Rožmberka na královské kaple v období, kdy mu byl hrad Zvíkov dán do zástavy a kdy v něm probíhaly stavební úpravy. K pozoruhodným zobrazením patří sv. Mořic, sv. Leonard a v Čechách méně obvyklé znaky s Arma Christi a Umučením sv. Šebastiána. Keywords: medieval mural painting; Zvíkov; iconography Available at various institutes of the ASCR
The Murals at the Castle Chapel at Zvíkov as an Echo of High-Medieval Court Chapels - the Question of Its Commissioning and Dating

The study is an attempt at an interpretation of the decoration of the Zvíkov Castle Chapel as a response of the ambitious Oldřich of Rožmberk to royal chapels at a time when he received the Zvíkov ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2003

The Royal House in Brno and its Chapels
Benešovská, Klára
2003 - English
The text deals with the architecture of the chapel of the Virgin Mary, founded by King Wenceslas II in 1297, and of the house with a private chapel or oratory to which it was added. Both buildings stood in Brno, at the corner of Veselá Street and the Dominikánské Square, until 1908, when the city had them torn down. The chapel of the Virgin Mary with a square-shaped nave vaulted to the central column was completed by Queen Eliška Rejčka, who transferred the chapel to her foundation - the Cistercian convent in Staré Brno. The layout of the top oratory, connected with the chapel with a staircase, creates a free analogy to multi-storied court chapels. Stať se zabývá architekturou kaple P. Marie, založenou r.1297 králem Václavem II. a domem se soukromou kaplí či oratoří, k němuž byla přistavěna. Obě stavby stály v Brně na rohu Veselé ulice a Dominikánského náměstí do r. 1908, kdy je město nechalo zbořit. Kaple P. Marie se čtvercovou lodí sklenutou na střední pilíř byla dokončena královnou Eliškou Rejčkou, která kapli převedla své fundaci-klášteru cisterciaček na Starém Brně. Situace horní ortaoře, spojené s dolní kaplí schodištěm, vytváří volnou analogii k patrovým dvorským kaplím. Keywords: Brno; St Mary and St Venceslas Chapel; King Venceslas II Available at various institutes of the ASCR
The Royal House in Brno and its Chapels

The text deals with the architecture of the chapel of the Virgin Mary, founded by King Wenceslas II in 1297, and of the house with a private chapel or oratory to which it was added. Both buildings ...

Benešovská, Klára
Ústav dějin umění, 2003

The Man of Sorrows and Christ Blessing the Chalice: The Pre-Reformation and the Utraquist Viewpoints
Všetečková, Zuzana
2002 - English
Man of Sorrow and Christ blessed the chalice from the point of view of Feast Corpus Christi. Keywords: Man of Sorrow; Christ blessed Available at various institutes of the ASCR
The Man of Sorrows and Christ Blessing the Chalice: The Pre-Reformation and the Utraquist Viewpoints

Man of Sorrow and Christ blessed the chalice from the point of view of Feast Corpus Christi.

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2002

Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV
Hlaváčková, Hana
2001 - English
The Bible of Wenceslas IV are more than 659 miniatures illustrating the Old Testament scenes, painted by several hands. The way of conception of these scenes is different in individuale cases. The distinguishing of individual conceptions could help to find out ot the authors. Keywords: Old Testament; Bible of Wenceslas IV; miniatures Available at various institutes of the ASCR
Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV

The Bible of Wenceslas IV are more than 659 miniatures illustrating the Old Testament scenes, painted by several hands. The way of conception of these scenes is different in individuale cases. The ...

Hlaváčková, Hana
Ústav dějin umění, 2001

Iconography of the Mural Paintings in St. James's Church of Kutná Hora
Všetečková, Zuzana
2000 - English
The study highlights the Utraquist iconography of paintings in St James's church in Kutná Hora. Above all, it deals with the interpretation of the painting depicting a chalice and a host, with the "weritas wincit" motto, in the context of the Hussite movement. Available at various institutes of the ASCR
Iconography of the Mural Paintings in St. James's Church of Kutná Hora

The study highlights the Utraquist iconography of paintings in St James's church in Kutná Hora. Above all, it deals with the interpretation of the painting depicting a chalice and a host, with the ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2000

Painters in Prague between the Guild and the Court ca. 1595 - 1650
Šroněk, Michal
1998 - English
Available at various institutes of the ASCR
Painters in Prague between the Guild and the Court ca. 1595 - 1650

Šroněk, Michal
Ústav dějin umění, 1998

Panel Paintings in the Cycle of the Life of Christ from Vyšší Brod (Hohenfurth)
Hlaváčková, Hana
1998 - English
Available at various institutes of the ASCR
Panel Paintings in the Cycle of the Life of Christ from Vyšší Brod (Hohenfurth)

Hlaváčková, Hana
Ústav dějin umění, 1998

Education in Economics and Impact Assessment
Macháček, Jaroslav
1998 - English
Keywords: ekonomie; srážka Available at various institutes of the ASCR
Education in Economics and Impact Assessment

Macháček, Jaroslav
Ústav dějin umění, 1998

The European City in the Nineteenth Century
Macháček, Jaroslav; Ferris, J.
1995 - English
Keywords: emoce; evoluční koncepce 19. st. Available at various institutes of the ASCR
The European City in the Nineteenth Century

Macháček, Jaroslav; Ferris, J.
Ústav dějin umění, 1995

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases