Number of found documents: 23
Published from to

Chceme vědět, jak jsme kompetentní?
Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
2007 - Czech
Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda jsme připraveni na tento vývoj a zda skutečně chceme být kompetentní. The contribution brings the main information about European guides of competencies in the field of library and information services, about future European certification of competencies and adds provocatives questions whether we are prepared for this development and whether we really wish to be competent. Keywords: Competencies in library and information services; European certification of competencies; Problems of application of Eurocertification in the Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Chceme vědět, jak jsme kompetentní?

Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda ...

Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
Knihovna AV ČR, 2007

Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou
Lhoták, Martin
2002 - Czech
Vyhledávací stroje typu Alta Vista, Google, atd. jsou nejčastěji používaným nástrojem k prohledávání Internetu. Umí ovšem indexovat pouze menší část webu a zbytek týkající se především obsahově bohatých a hodnotných databází (univerzitních, knihovních, firemních, vládních atd.) nelze tímto způsobem prohledávat. Příspěvek se věnuje případům, ve kterých nelze tento obsah Internetu vyhledávácími stroji vyhledat a zároveň předkládá způsoby, jak se k těmto rozsáhlým zdrojům dostat. Neviditelný web a především jeho zmapování je další výzvou pro informační profesionály. Search engines such as Alta Vista, Google, etc. are mostly used tools for the Internet searching. The problem is that they are able to index just a smaller part of the web content. The rest, concerning of content-rich and valuable databases, is not possible to find this way. The presentation is oriented on those cases where is not appropriate to use general search engines and it is also giving solution how to reach this vast information resources. Invisible web and mainly its mapping and describing is a next challenge for information professionals. Keywords: invisible web; search engines Available in digital repository of the ASCR
Neviditelný web - co vyhledávací stroje nenajdou

Vyhledávací stroje typu Alta Vista, Google, atd. jsou nejčastěji používaným nástrojem k prohledávání Internetu. Umí ovšem indexovat pouze menší část webu a zbytek týkající se především obsahově ...

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2002

Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR
Lhoták, Martin; Štveráková, Hana
2000 - Czech
Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR. Modern technologies in the information system and development of new information resources - Main Library of Czech Academy of Sciences case study Keywords: information system; modern technologies Available in digital repository of the ASCR
Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR

Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR....

Lhoták, Martin; Štveráková, Hana
Knihovna AV ČR, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases