Number of found documents: 54
Published from to

Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra
2006 - English
Keywords: numerical analysis; mathematical modelling; parallel computers Available at various institutes of the ASCR
Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Winter School. High-performance and Parallel Computers, Programming Technologies & Numerical Linear Algebra

Ústav informatiky, 2006

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
2006 - English
Available at various institutes of the ASCR
Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Ústav informatiky, 2006

SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science
2006 - English
International conference SOFSEM 2006 is the 32-nd conference in the series of annual conferences devoted to the theory and practice of computer science. Current trends are reviewed especially in the field of theoretical fundamentals, wireless, mobile, ad hoc and sensory networks, and database and semantic web technologie. The proceedings of the conference edited by J. Wiedermann, G. Tel, J. Pokorny, M. Bielikova, and J. Stuller appear as Vol. 3831 in the series Lecture Notes in Computer Science, Springer 2006. SOFSEM (SOFtwarový SEMinář) je pětidenní mezinárodní konference zaměřená na teoretické a praktické problémy informatiky. Jejím cílem je podporovat spolupráci mezi odborníky z akademických a aplikačních sfér pracujících v různých oblastech informatiky. Program SOFSEMu je tvořen řadou zvaných přednášek přednesených význačnými odborníky a badateli, standardních příspěvků vybraných programovým výborem ze submitovaných článků, Poster sekci prezentující probíhající výzkum a Students Keywords: computer science theory; wireless; mobile; ad hoc and sensor networks; database technologies; semantic web technologies Available at various institutes of the ASCR
SOFSEM 2006: Theory and Practice of Computer Science

International conference SOFSEM 2006 is the 32-nd conference in the series of annual conferences devoted to the theory and practice of computer science. Current trends are reviewed especially in the ...

Ústav informatiky, 2006

Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí
Zvárová, Jana; Nedoma, Jiří
2006 - Czech
Nedoma, J., Stehlík, J., Bartoš, M., Denk, F., Džupa, V., Fousek, J., Hlaváček, I., Klézl, Z., Květ, I. Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí. (Zvárová J., Nedoma J. eds.) Praha : Karolinum, 2006. 491 s. ISBN 80-246-1227-5. Editoři se podíleli na podpoře kooperace autorů knihy při její tvorbě, komentovali a upravovali postupně vznikajících verze knihy a prováděli konečná rozhodnutí o obsahu knihy a jejím grafickém zpracování. Nedoma, J., Stehlík, J., Bartoš, M., Denk, F., Džupa, V., Fousek, J., Hlaváček, I., Klézl, Z., Květ, I. Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí. (Zvárová J., Nedoma J. eds.) Praha : Karolinum, 2006. 491 s. ISBN 80-246-1227-5. The editors supported co-operation of authors during the development of the book, commented development of the versions of the book and made the final conclusions about the content of the book and its graphical processing. Keywords: biomechanika; matematické simulace; klouby; náhrady Available at various institutes of the ASCR
Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí

Nedoma, J., Stehlík, J., Bartoš, M., Denk, F., Džupa, V., Fousek, J., Hlaváček, I., Klézl, Z., Květ, I. Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí. (Zvárová J., Nedoma J. eds.) Praha : ...

Zvárová, Jana; Nedoma, Jiří
Ústav informatiky, 2006

Translational Control and Non-Coding RNA Meeting
2006 - English
Conference was focused on cap-independent translation initiation of eukaryotic viruses and cellular mRNAs. Results obtained by biochemical and bioinformatical approaches were discussed. Konference byla zaměřena na translaci nezávislou na čepičce u eukaryontních virů a buněčných mRNA. Byly diskutovány výsledky získané jak biochemickými tak bioinformatickými přístupy. Keywords: translation; IRES; bioinformatics Available at various institutes of the ASCR
Translational Control and Non-Coding RNA Meeting

Conference was focused on cap-independent translation initiation of eukaryotic viruses and cellular mRNAs. Results obtained by biochemical and bioinformatical approaches were discussed....

Ústav informatiky, 2006

Doktorandský den '06
2006 - Czech
Keywords: computer science; nonlinear modelling; medical informatics Available in a digital repository NRGL
Doktorandský den '06

Ústav informatiky, 2006

Doktorandský den '05
Hakl, František
2005 - Czech
Keywords: computer science; nonlinear modelling; medical informatics Available in digital repository of the ASCR
Doktorandský den '05

Hakl, František
Ústav informatiky, 2005

Sdílení informací o zdraví
Zvárová, Jana; Přečková, Petra
2005 - English
Keywords: information society; healthcare; standards Available at various institutes of the ASCR
Sdílení informací o zdraví

Zvárová, Jana; Přečková, Petra
Ústav informatiky, 2005

Doktorandský den '04
Hakl, František
2004 - Czech
Keywords: computer science; nonlinear modelling; medical informatics Available in digital repository of the ASCR
Doktorandský den '04

Hakl, František
Ústav informatiky, 2004

International Joint Meeting EuroMISE 2004 Proceedings
2004 - English
Proceedings include abstracts of papers of International Joint Meeting EuroMISE 2004. The meeting was composed from the conference "Statistical Methodology in Bioinformatics and Clinical Trials" and three symposia "Electronic Health Record, Healthcare Registers and Telemedicine", "Computerized Guidelines and Protocols" and "Biomedical Informatics and Biomedical Statistics Education" workshop on "RTD Potential in Central and Eastern Europe for Building Information Society in Healthcare" and "HL7 Roadshow". Sborník obsahuje abstrakta příspěvků mezinárodní konference International Joint Meeting EuroMISE 2004. Setkání se skládalo z konference "Statistical Metodology in Bioinformatics and Clinical Trials" a tří sympózií: "Electronic Health Record, Healthcare Registers and Telemedicine", "Computerized Guidelines and Protocols" and "Biomedical Informatics and Biomedical Statistics Education", ze semináře "RTD Potential in Central and Eastern Europe for Building Information Society in Healthcare" a "HL7 Roadshow". Keywords: biomedical informatics; biomedical statistics; education; e-Health Available at various institutes of the ASCR
International Joint Meeting EuroMISE 2004 Proceedings

Proceedings include abstracts of papers of International Joint Meeting EuroMISE 2004. The meeting was composed from the conference "Statistical Methodology in Bioinformatics and Clinical Trials" and ...

Ústav informatiky, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases