Number of found documents: 378
Published from to

Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
Přibyl, Oldřich
2013 - Czech
Na třech vzorcích uhlí při 45°C byly změřeny vysokotlaké adsorpční izotermy CO2 a CH4. Byly stanoveny vzájemné sorpční poměry CO2 : CH4 ve výši kolem 1,75. Byl stanoven vliv maceráloveho složení na adsorpci výše uvedených plynů. High pressure adsorption isotherms of CO2 and CH4 were measured on three coal samples at 45 C temperature. The ratio of CO2:CH4 was determined to be around 1.75. The influence of coal maceral composition on gas adsorption was determined. Keywords: sorption; coal; Upper Silesian Basin Available at various institutes of the ASCR
Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve

Na třech vzorcích uhlí při 45°C byly změřeny vysokotlaké adsorpční izotermy CO2 a CH4. Byly stanoveny vzájemné sorpční poměry CO2 : CH4 ve výši kolem 1,75. Byl stanoven vliv maceráloveho složení na ...

Přibyl, Oldřich
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013

Metodika hydridace slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana
2012 - Czech
Zpráva popisuje původní metodu hydridace slitiny Zr1Nb. The study describes the original method of Zr1Nb alloy hydriding. Keywords: zirconium alloys; zirconium hydrides; hydriding Available at various institutes of the ASCR
Metodika hydridace slitiny Zr1Nb

Zpráva popisuje původní metodu hydridace slitiny Zr1Nb.


The study describes the original method of Zr1Nb alloy hydriding.

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications
Sochor, M.; Balík, Karel; Sedláček, R.; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Šepitka, J.; Lukeš, J.
2012 - English
The effect of multiple steam sterilization processes on the structural integrity of the polymer matrix composite polydimethylsiloxane (PDMS) reinforced with polyamide fibers (Aramid) is investigated by 3- and 4-point bending tests and by nanoindentation. Keywords: composite material; sterilization; nanoindentation Available at various institutes of the ASCR
The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications

The effect of multiple steam sterilization processes on the structural integrity of the polymer matrix composite polydimethylsiloxane (PDMS) reinforced with polyamide fibers (Aramid) is investigated ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Sedláček, R.; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Šepitka, J.; Lukeš, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Těžba plynu z plynonosných břidlic
Eisner, Leo
2012 - Czech
Tato publikace popisuje způsob těžby plynu z břidlic a diskutuje dopady na životní prostředí a situaci v ČR. Thesi article describes shale gas extraction and discusses envioemental impacts and situation in the CR. Keywords: hydraulic fracturing; shale gas; seismic monitoring Available at various institutes of the ASCR
Těžba plynu z plynonosných břidlic

Tato publikace popisuje způsob těžby plynu z břidlic a diskutuje dopady na životní prostředí a situaci v ČR....

Eisner, Leo
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy
Tlustoš, P.; Ochecová, P.; Száková, J.; Perná, Ivana; Hanzlíček, Tomáš; Habart, J.; Straka, Pavel
2012 - Czech
Cílem metodiky bylo na základě zjištěných výsledků analýz popelů z více než 40 zdrojů v České republice tyto popele kategorizovat dle vstupní suroviny a vytipovat vhodné popele pro použití na zemědělské půdě, což by znamenalo významný posun ke snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh a snadnější dodržování republikových závazků při naplňování podílu produkce energie z obnovitelných zdrojů. Další výhodou nalezení uplatnění pro tyto materiály, z environmentálního hlediska je omezení skládkování a podpora recyklace živin. Metodika v ucelené podobě předkládá postup při výběru vhodných popelů pro zemědělské účely, aby byl čtenář schopen určit použitelnost daného materiálu. The aim of methodology was, on the basis of results of analyzes of ash from more than 40 sources in the Czech Republic, these ash categorize by feedstock and identify suitable ash for use on agricultural land. It could lead to a significant shift to reduce the cost of incinerators, to the entry of new businesses on the market and to easier fulfilling of republican obligations in the share of energy production from renewable sources. Another advantage of finding employment for these materials, from an environmental view, is the reduction of landfilling and support for recycling of nutrients. The methodology presented the process for the selection of suitable ash for agricultural purposes and the reader should be able to determine the applicability of the material. Keywords: ash; biomass Available at various institutes of the ASCR
Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy

Cílem metodiky bylo na základě zjištěných výsledků analýz popelů z více než 40 zdrojů v České republice tyto popele kategorizovat dle vstupní suroviny a vytipovat vhodné popele pro použití na ...

Tlustoš, P.; Ochecová, P.; Száková, J.; Perná, Ivana; Hanzlíček, Tomáš; Habart, J.; Straka, Pavel
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana; Sýkorová, Ivana
2012 - Czech
Provedená studie je zaměřena na identifikaci charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb po expozici v prostředí páry a VVER 360 oC. The performed study is aimed on the identification of the corrosion layers character of 3 samples of Zr1Nb alloy after the exposure to pressurized steam and VVER 360 oC. Keywords: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2 Available at various institutes of the ASCR
Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb

Provedená studie je zaměřena na identifikaci charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb po expozici v prostředí páry a VVER 360 oC....

Weishauptová, Zuzana; Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky
Brož, Milan; Nováková, Lucie; Štrunc, Jaroslav; Sosna, K.
2011 - Czech
Zpráva popisuje návrh a sestavení měřících aparatur pro specifická měření geotechnických a hydrochemických parametrů. Ve zprávě jsou dále shrnuty výsledky vizualizace porozity granitové matrix použitím skenovacího elektronového mikroskopu. The report depicts design and assembling of apparatuses measuring specific geotechnical and hydrochemical parameters. Moreover the report summarizes results of a granite matrix porosity visualisation using the scanning electron microscope. Keywords: geomechanics; hydrochemistry; SEM Available at various institutes of the ASCR
Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky

Zpráva popisuje návrh a sestavení měřících aparatur pro specifická měření geotechnických a hydrochemických parametrů. Ve zprávě jsou dále shrnuty výsledky vizualizace porozity granitové matrix ...

Brož, Milan; Nováková, Lucie; Štrunc, Jaroslav; Sosna, K.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Využití popelovin ze spalování biomasy
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2011 - Czech
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project QI 102A207/2009, describes acquired experience and offers the basic properties of ashes from biomass combustion. Keywords: biomass ash; geopolymer; fertilizer Available at various institutes of the ASCR
Využití popelovin ze spalování biomasy

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy....

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Sucharda, Zbyněk; Beneš, J.; Prokop, J.
2011 - English
This study evaluates the resistance against multiple sterilization processes of radiolucent composite materials for use in medicine as an intraoperative imaging device material. The composite materials under investigation here are composed of carbon fibers, polyphenylene sulfide and polyetheretherketone matrix. The influence of multiple sterilization processes on changes in their mechanical and structural properties are determined. The radiolucency of the proposed composites is verified. Keywords: composite material; sterilization decomposition; radiolucency Available at various institutes of the ASCR
Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine

This study evaluates the resistance against multiple sterilization processes of radiolucent composite materials for use in medicine as an intraoperative imaging device material. The composite ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Sucharda, Zbyněk; Beneš, J.; Prokop, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking
Melegy, A.; Sýkorová, Ivana; Kříž, Vlastimil; Havelcová, Martina
2011 - English
In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas . Keywords: Maghara subbituminous coal; pyrolysis; coal/plastic waste blend Available at various institutes of the ASCR
Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking

In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas .

Melegy, A.; Sýkorová, Ivana; Kříž, Vlastimil; Havelcová, Martina
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases