Number of found documents: 191
Published from to

Výpočet charakteristik základních typů bran FTA
Boček, Pavel
2007 - Czech
Modely FTA (Fault Tree Analysis) jsou jedním z důležitých nástrojů pro zkoumání spolehlivosti složitých systémů. Základní, z pohledu modelu nedělitelné prvky systému, mohou být, v případě jejich nezávislosti (ve smyslu pravděpodobnosti selhání), spojeny do stromové struktury, určené jejich vlivem na funkčnost nadřazeného subsystému. Tato výzkumná zpráva se zabývá výpočtem pravděpodobnosti selhání v jednotlivých uzlech stromu a výpočetní složitostí pro navrhované algoritmy. Keywords: fault tree Available at various institutes of the ASCR
Výpočet charakteristik základních typů bran FTA

Modely FTA (Fault Tree Analysis) jsou jedním z důležitých nástrojů pro zkoumání spolehlivosti složitých systémů. Základní, z pohledu modelu nedělitelné prvky systému, mohou být, v případě jejich ...

Boček, Pavel
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Pravděpodobnostní převzorkování signálů
Nevařil, Lubomír
2007 - Czech
Keywords: signal processing Available at various institutes of the ASCR
Pravděpodobnostní převzorkování signálů

Nevařil, Lubomír
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Kompresní algoritmy a jejich implementace
Kovář, Bohumil; Schier, Jan
2007 - Czech
Přehled základních metod pro kompresi obrazu. Algoritmy jsou srovnávány na základě přiloženého testovacího software CBench. The review of basic image compression methods is presented. The algorithms are evaluated regarding to benchmark software CBench. Keywords: compression; benchmark Available at various institutes of the ASCR
Kompresní algoritmy a jejich implementace

Přehled základních metod pro kompresi obrazu. Algoritmy jsou srovnávány na základě přiloženého testovacího software CBench....

Kovář, Bohumil; Schier, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Simulace systémů s rozprostřenými parametry v simulinku
Anderle, M.; Augusta, Petr; Holub, O.
2007 - Czech
Řízení systémů s rozprostřenými parametry je stále živé téma s aplikacemi v mnoha oblastech, mj. v adaptivní optice a lékařství. Pro usnadnění výzkumu nových metod pro řízení systémù s rozprostřenými parametry byl do prostředí Simulink vytvořen nový blok pro simulaci chování deformovatelného zrcadla. Vytvořený blok numericky řeší parciální diferenciální rovnici popisující chování simulovaného objektu. Na podobném principu je založen i blok představující regulátor. Při simulacích uzavřené smyčky lze využívat dalších simulinkových bloků jako jsou vstupní signály, náhodný signál ap. Control of systems with distributed parameters is still active topics with applications in many areas e.g. adaptive optics and medicine. New block for simulation of deformable mirror was made. Keywords: n-D systems; modelling; polynomial methods Available at various institutes of the ASCR
Simulace systémů s rozprostřenými parametry v simulinku

Řízení systémů s rozprostřenými parametry je stále živé téma s aplikacemi v mnoha oblastech, mj. v adaptivní optice a lékařství. Pro usnadnění výzkumu nových metod pro řízení systémù s ...

Anderle, M.; Augusta, Petr; Holub, O.
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Identifikace limitací dosavadních technologií v kontextu projektu VLAM
Kadlec, Jiří; Daněk, Martin; Schier, Jan; Kohout, Lukáš; Kafka, Leoš; Kloub, Jan; Stejskal, Jaroslav; Svozil, Jiří
2007 - Czech
Zpráva sumarizuje omezení stávajících technologií pro projekt VLAM a poskytuje plán šesti lekcí a souvisejících projektů pro seznámení s FPGA. Dále plánuje návrh devíti periferií VLAM na léta 2008 až 2009. This report is summarizing current technologies for the project VLAM. It provides plan for development of six educational lectures with this project and nine IP cores for the project. Keywords: IP cores; FPGA Available at various institutes of the ASCR
Identifikace limitací dosavadních technologií v kontextu projektu VLAM

Zpráva sumarizuje omezení stávajících technologií pro projekt VLAM a poskytuje plán šesti lekcí a souvisejících projektů pro seznámení s FPGA. Dále plánuje návrh devíti periferií VLAM na léta 2008 až ...

Kadlec, Jiří; Daněk, Martin; Schier, Jan; Kohout, Lukáš; Kafka, Leoš; Kloub, Jan; Stejskal, Jaroslav; Svozil, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

ADSL - ekvalizační techniky
Mazanec, Tomáš; Heřmánek, Antonín
2007 - Czech
Práce shrnuje současné poznatky v oblasti zpracování signálů na fyzické vrstvě ADSL modemů. Hlavní důraz je kladen na problém ekvalizace přijatého signálu. Základní i pokročilé algoritmy ekvalizace v časové a frekvenční oblasti jsou stručně odvozeny a jsou popsány jejich základní charakteristiky. The work presents the state of the art in digital signal processing in ADSL physical layer. Mainly, the equalization techniques are studed. The basic and advanced equalization algorithms are presented (both in time and frequency domain) and their characteristics are discussed. Keywords: ADSL; equalization algorithms; equalization techniques Available at various institutes of the ASCR
ADSL - ekvalizační techniky

Práce shrnuje současné poznatky v oblasti zpracování signálů na fyzické vrstvě ADSL modemů. Hlavní důraz je kladen na problém ekvalizace přijatého signálu. Základní i pokročilé algoritmy ekvalizace v ...

Mazanec, Tomáš; Heřmánek, Antonín
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Akcelerátor pro dekódování konvolučního a Reed-Solomonova zabezpečovacího kódu
Kloub, Jan; Heřmánek, Antonín
2007 - Czech
Článek popisuje implementaci hardwarových akcelerátorů a jejich využití pro dekódování konvolučního a Reed-Solomonova kódu v prostředí Matlab. Paper describes implementation of hardware accelerators for decoding convolution and Reed-Solomon code and using accelerators in Matlab. Keywords: Viterbi; FPGA; Reed-Solomon; FEC; Decoding; Accelerator; Ethernet; RTDX Available at various institutes of the ASCR
Akcelerátor pro dekódování konvolučního a Reed-Solomonova zabezpečovacího kódu

Článek popisuje implementaci hardwarových akcelerátorů a jejich využití pro dekódování konvolučního a Reed-Solomonova kódu v prostředí Matlab....

Kloub, Jan; Heřmánek, Antonín
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2006
Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
2007 - Czech
Keywords: decision making; uncertain knowledge; fuzzy modelling; signal processing; pattern recognition Available at various institutes of the ASCR
Výroční zpráva Výzkumného centra Data - Algoritmy - Rozhodování za rok 2006

Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu
Michálek, Jiří
2007 - Czech
Práce se zabývá otázkou správného chápání ukazatelů způsobilosti a výkonnosti a ukazuje na některé nedostatky, které se vyskytují v praxi The paper deals with the question of capability and performance indices right understanding and shows some mistakes occurring in practice Keywords: Ukazatee způsobilosti; ukazatele výkonnosti Available at various institutes of the ASCR
Jak správně interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu

Práce se zabývá otázkou správného chápání ukazatelů způsobilosti a výkonnosti a ukazuje na některé nedostatky, které se vyskytují v praxi...

Michálek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

O šířce projektů, aneb - proč vybrali Gagarina
Mareš, Milan
2007 - Czech
Příspěvek shrnuje a zobecňuje zkušenosti se získáváním a managementem rozsáhlých projektů. The contribution presents and summerizes experience with acquisition and management of large projects. Keywords: Management of projects; Research centres Available at various institutes of the ASCR
O šířce projektů, aneb - proč vybrali Gagarina

Příspěvek shrnuje a zobecňuje zkušenosti se získáváním a managementem rozsáhlých projektů.


The contribution presents and summerizes experience with acquisition and management of large projects.

Mareš, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases