Number of found documents: 66
Published from to

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2012
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
2013 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkumu; výzkumné instituce; transport; transport research; research institutions; software; projekty; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2012

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Moderní metody identifikace a popisu historických cest
Martínek, Jan a kol.
2013 - Czech
Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby specifických metodických postupů i tvorbu originálních aplikací. Přináší nový pohled a nové zdroje informací o vývoji krajiny a fungování společnosti v minulých staletích Keywords: historické cesty; archeologie; historie; cesty; dopravní sítě; gis Available in a digital repository NRGL
Moderní metody identifikace a popisu historických cest

Metodika je zaměřena především na moderní metody výzkumu. Byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z oboru archeologie, historie, geografie, informatiky a geoinformatiky. Řeší kromě tvorby ...

Martínek, Jan a kol.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2013

Promoting Cleaner Vehicle Movements in your City or Region: ECOSTARS Fleet Recognition Scheme
Connolly, Ann; Gelová, Eva
2012 - English
Keywords: doprava; silniční doprava; životní prostředí; ekologie; emise; ECOSTARS; transport; road transport; environment; ecology; emission; ECOSTARS; silniční doprava; doprava Available in a digital repository NRGL
Promoting Cleaner Vehicle Movements in your City or Region: ECOSTARS Fleet Recognition Scheme

Connolly, Ann; Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch
Matula, Radek
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; pozemní komunikace; vozovky; poruchy; diagnostika; georadar; road construction; roads; defect; diagnostics; Ground Penetrating Radar; silnice; diagnostika Available in a digital repository NRGL
Georadar a možnosti jeho využití při kontrole a odhalování skrytých poruch

Matula, Radek
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě
Gelová, Eva
2012 - Czech
Keywords: doprava; silniční doprava; životní prostředí; ekologie; ECOSTARS; Ostrava; Česká republika; transport; road transport; environment; ecology; ECOSTARS; Ostrava; Czech Republic; silniční doprava; doprava Available in a digital repository NRGL
Projekt ECOSTARS: Místní schéma v Ostravě

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Únosnost vozovek
Březina, Ilja
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; pozemní komunikace; vozovky; únosnost; diagnostika; road construction; roads; bearing capacity; diagnostics; silnice; diagnostika Available in a digital repository NRGL
Únosnost vozovek

Březina, Ilja
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Ecotoxicity tests of surface run-off from roads with high traffic intensity
Ličbinský, Roman; Huzlík, Jiří; Bucková, Martina; Beránková, Danuše
2012 - English
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; životní prostředí; znečištění ovzduší; podzemní voda; ekotoxicita; testy; biosenzory; raod transport; road traffic; environment; air pollution; grundwater; ecotoxicity; tests; biosenzors; silniční provoz; silniční doprava Available in a digital repository NRGL
Ecotoxicity tests of surface run-off from roads with high traffic intensity

Ličbinský, Roman; Huzlík, Jiří; Bucková, Martina; Beránková, Danuše
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Analýza dopravně-inženýrská opatření
Daňková, Alena
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehodovost; nehodová místa; bezpečnost; dopravně bezpečnostní opatření; analýzy; transport; accident; Accident Black Spots; safety; road safety measures; analysis; doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Analýza dopravně-inženýrská opatření

Daňková, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Řešení míst dopravních nehod
Simonová, Eva
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; nehodová místa; okružní křižovatky; přechod pro chodce; bezpečnost; transport; accident; Accident Black Spots; roundabout; crossing; safety; doprava; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Řešení míst dopravních nehod

Simonová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Identifikace míst častých dopravních nehod
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; dopravní nehody; nehodová místa; identifikace; bezpečnost; Česká republika; transport; traffic; accident; Accident Black Spots; identification; safety; Czech Republic; dopravní provoz; doprava Available in a digital repository NRGL
Identifikace míst častých dopravních nehod

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases