Number of found documents: 26
Published from to

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa
Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
2010 - Czech
Přehled nejnovějších důchodových reforem a změn důchodových systémů ve vybraných zemích. Overview of recent pension reforms and changes to pension systems in selected countries. Keywords: důchodové zabezpečení; důchodové reformy; pension inusrance; pension reforms; důchod; reformy Available in a digital repository NRGL
Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa

Přehled nejnovějších důchodových reforem a změn důchodových systémů ve vybraných zemích.


Overview of recent pension reforms and changes to pension systems in selected countries.

Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010

Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN
Suchomelová, Mirjam
2009 - Czech
Práce na zkrácenou pracovní dobu (Kurzarbeit) je účinný nástroj, který pomáhá podnikům zvládnout konjunkturální výkyvy a problémy spojené s dočasným výpadkem práce. Místo propouštění mohou zavést práci na zkrácenou pracovní dobu. Část výdělku hradí zaměstnancům v tomto případě Spolková agentura práce (tj. spolkový úřad práce) formou podpory při práci na zkrácenou pracovní dobu (Kurzarbeitergeld). To pomáhá zaměstnavatelům rychle snížit mzdové náklady a zároveň udržet pracovní místa. Keywords: práce na zkrácenou pracovní dobu; politika zaměstnanosti; part-time work; employment policy; pracovní doba; zaměstnanost Available in a digital repository NRGL
Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN

Práce na zkrácenou pracovní dobu (Kurzarbeit) je účinný nástroj, který pomáhá podnikům zvládnout konjunkturální výkyvy a problémy spojené s dočasným výpadkem práce. Místo propouštění mohou zavést ...

Suchomelová, Mirjam
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2009

Projekt „modré karty“ v Evropské unii
Suchomelová, Mirjam
2009 - Czech
Projekt „modré karty“ má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského hospodářství, v nichž se v současné době nedostává kvalifikované pracovní síly. „Modrá karta“ („Blue Card“), jejíž udělování má podléhat společným postupům a kritériím, nebude nahrazovat stávající vnitrostátní systémy, ale představuje spíše dodatečný „motivační nástroj“. The purpose of the "Blue Card" project is to provide access for highly skilled foreign workers to the labor markets of member countries of the European Union. Keywords: migrace; pracovníci migrující; modré karty; kvalifikovaná pracovní síla; motivace; migration; migrant workers; blue cards; high-skilled immigrants; motivation; migrace; motivace Available in a digital repository NRGL
Projekt „modré karty“ v Evropské unii

Projekt „modré karty“ má otevřít cestu vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům na pracovní trhy členských zemí Evropské unie, a tím posílit taková odvětví evropského hospodářství, v nichž se v ...

Suchomelová, Mirjam
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2009

Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU
Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
2009 - Czech
Protikrizová opatření ve vybraných zemích zejména v oblasti politiky trhu práce. Anti-crisis measures in selected countries, particularly in the area of labour market policy. Keywords: protikrizová opatření; trh práce; politika zaměstnanosti; podpora zaměstnávání; krize ekonomická; anti-crisis measures; labour market; employment policy; economic crisis; employment support; politika práce Available in a digital repository NRGL
Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU

Protikrizová opatření ve vybraných zemích zejména v oblasti politiky trhu práce.


Anti-crisis measures in selected countries, particularly in the area of labour market policy.

Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2009

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu
Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
2008 - Czech
Rodinné přídavky a sirotčí důchody ve Finsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii. Family allowances and orphans' pensions in Finland, France, Germany, the Netherlands, Sweden and United Kingdom. Keywords: studenti; rodinné přídavky; sirotčí důchody; students; family allowances; orphans' pensions; sociální problémy Available in a digital repository NRGL
Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Rodinné přídavky a sirotčí důchody ve Finsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii....

Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích
Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
2008 - Czech
Školné a formy finanční podpory studentů ve vybraných zemích (Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie). Tuition fees and forms of financial support for students in selected countries (Finland, France, Germany, the Netherlands, Sweden, United Kingdom). Keywords: studenti; sociální dávky; školné; stipendia; půjčky studentům; students; social benefits; tuition fee; grants; loans for students; banky; studium; příjem Available in a digital repository NRGL
Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích

Školné a formy finanční podpory studentů ve vybraných zemích (Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie)....

Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases