Number of found documents: 561
Published from to

Senioři ve Středočeském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj; Český statistický úřad
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita; bydlení seniorů, domácnosti seniorů. Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: staří lidé; demografie; sociální služby Available in a digital repository NRGL
Senioři ve Středočeském kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Olomouckém kraji - 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita; bydlení seniorů, domácnosti seniorů). Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: demografie; sociální služby; staří lidé Available in a digital repository NRGL
Senioři v Olomouckém kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
Český statistický úřad, 2015

Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2014
Český statistický úřad
2015 - Czech
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Od roku 2011 bylo šetření o odpadech rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Výsledky získané statistickým šetřením jsou uvedeny v této publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů. Keywords: průmyslové odpady; odstraňování odpadů; recyklace odpadů Available in a digital repository NRGL
Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2014

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Senioři v kraji Vysočina - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Kraji Vysočina a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: staří lidé; důchod; mortalita Available in a digital repository NRGL
Senioři v kraji Vysočina - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Kraji Vysočina a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Královehradeckém kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové
2015 - Czech
Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Královéhradeckém kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klademe důraz na jevy v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit i rozdíly uvnitř jeho území, a to z pohledu okresů nebo správních obvodů obcí s rozšířenou působností, popřípadě velikostních skupin obcí. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky. Keywords: důchod; staří lidé; zdraví; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Senioři v Královehradeckém kraji - 2015

Předkládaný materiál je v podstatě prvním komplexnějším statistickým obrazem postavení seniorů v Královéhradeckém kraji a jeho vývoje v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Moravskoslezském kraji - 2015
Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita, bydlení seniorů, domácnosti seniorů). Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: staří lidé; demografie; sociální služby Available in a digital repository NRGL
Senioři v Moravskoslezském kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Český statistický úřad; Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě
Český statistický úřad, 2015

Senioři v Plzeňském kraji - 2015
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni; Český statistický úřad
2015 - Czech
Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita; bydlení seniorů, domácnosti seniorů). Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy. Number of seniors and their structure in the region and its territorial units based on population statistics (incl. life expectancy and population projection), Population and Housing Census (e.g. marital status, educational attainment, economic activity; seniors housing and households). Social care development (number of pensioners, pensions, care facilities for elderly). Completed with interregional comparisons and cartograms. Keywords: staří lidé; sociální služby; demografie Available in a digital repository NRGL
Senioři v Plzeňském kraji - 2015

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný ...

Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2015

Obce Libereckého kraje
Český statistický úřad
2014 - Czech
Adresář jednotlivých městských a obecních úřadů doplněný základními údaji o obcích Libereckého kraje. Basic statistical data on municipalities of the Liberecký Region, addresses of local and municipal authorities are included. Keywords: obce; adresáře; organizace veřejné správy; geografie obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Obce Libereckého kraje

Adresář jednotlivých městských a obecních úřadů doplněný základními údaji o obcích Libereckého kraje....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Proměny severozápadu
Bízková, Rút; Ritschelová, Iva; Štýs, Stanislav; Český statistický úřad
2014 - Czech
Publikace se zabývá problematikou rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Je doplněna bohatým fotografickým materiálem a tabulkovou přílohou. The publication deals with the issue of reclaiming the territory of the brown coal mining. It is added by a rich photographic material and table annex. Keywords: těžební krajina; rekultivace krajiny; těžba; hnědé uhlí; ekologie Available in a digital repository NRGL
Proměny severozápadu

Publikace se zabývá problematikou rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Je doplněna bohatým fotografickým materiálem a tabulkovou přílohou....

Bízková, Rút; Ritschelová, Iva; Štýs, Stanislav; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

Cizinci v České Republice - 2014
Český statistický úřad
2014 - Czech
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, azylová procedura, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2013. Time series of statistical data from many areas relating to foreigners in the Czech Republic (demography and citizenship, asylum procedure, employment, education, crime, illegal migration, health), incl. data for 2013. Keywords: cizinecké právo; demografie; státní občanství; azylové právo; migrace obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Cizinci v České Republice - 2014

Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, azylová procedura, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases