Number of found documents: 23
Published from to

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu
Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
2008 - Czech
Rodinné přídavky a sirotčí důchody ve Finsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii. Family allowances and orphans' pensions in Finland, France, Germany, the Netherlands, Sweden and United Kingdom. Keywords: studenti; rodinné přídavky; sirotčí důchody; students; family allowances; orphans' pensions; sociální problémy Available in a digital repository NRGL
Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Rodinné přídavky a sirotčí důchody ve Finsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Švédsku a Velké Británii....

Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008

Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích
Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
2008 - Czech
Školné a formy finanční podpory studentů ve vybraných zemích (Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie). Tuition fees and forms of financial support for students in selected countries (Finland, France, Germany, the Netherlands, Sweden, United Kingdom). Keywords: studenti; sociální dávky; školné; stipendia; půjčky studentům; students; social benefits; tuition fee; grants; loans for students; banky; studium; příjem Available in a digital repository NRGL
Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích

Školné a formy finanční podpory studentů ve vybraných zemích (Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie)....

Suchomelová, Mirjam; Kořánová, Marie; Krinesová, Lenka
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008

Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954-1957
Žáček, Pavel
2005 - Czech
The publication of registration protocol of the State Security and the disclosure of individual files of the communist secret police has prompted a public disccusion and questioning of the validity or credibility of the officials acts undertaken by State Security officials. Keywords: státní bezpečnost; operativní svazky STB; archívy STB; contemporary history; soudobá historie Available in a digital repository NRGL
Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954-1957

The publication of registration protocol of the State Security and the disclosure of individual files of the communist secret police has prompted a public disccusion and questioning of the validity or ...

Žáček, Pavel
Ústav pro studium totalitních režimů, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases