Number of found documents: 30
Published from to

Open Access aneb Open your mind!
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: otevřený přístup; vědecká komunikace; seminář; Open Access; Scientific Communication; Seminar; konference; věda; výzkum Available in the NTK library.
Open Access aneb Open your mind!

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Seminář je realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků". Cílem projektu je poskytnout teoretické znalosti a praktické dovednosti ve využití moderních informačních a komunikačních technologií především v oblasti služeb knihoven. Seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK" je určen pracovníkům různých typů knihoven a informačním specialistům. Keywords: vyhledávání; sémantický web; HTML5; PSH; indexace; searching; semantic web; HTML5; PSH; indexation; sémantický web; vyhledávání informací; indexace Available in the NTK library.
Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011

Seminář je realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Národní technická knihovna
2011 - Czech
NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Seminář kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci bylo vytvořeno Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Projekt podpořilo v letech 2008 až 2011 Ministerstvo kultury ČR. V roce 2011 se projekt nacházel v závěrečné fázi a na semináři byly prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení pilotního projektu dosaženo, a výhled do budoucnosti. Seminář byl určen knihovníkům, správcům sbírek, IT pracovníkům, ale i vedoucím pracovníkům a autorům, které zajímají možnosti zveřejňování výsledků výzkumné práce a možnosti získávání aktuálních dokumentů. Keywords: Šedá literatura; Seminář; Projekt; Národní technická knihovna; Grey literature; Seminar; Project; Národní technická knihovna; digitální knihovny Available in the NTK library.
4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Knowledge Research Education 10
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělávání; veřejné finance; konference Available in the NTK library.
Knowledge Research Education 10

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

Knowledge Research Education 10
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělávání; veřejné finance; konference Available in the NTK library.
Knowledge Research Education 10

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Národní technická knihovna
2010 - Czech
NTK společně s VŠE pořádala v roce 2010 již třetí ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi problematiky šedé literatury v České republice. Prezentovaná témata reflektovala stav řešení projektu Národního úložiště šedé literatury, který podporuje v rámci programových projektů v letech 2008–2011 Ministerstvo kultury ČR pod názvem „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Seminář se posunul od teoretických přednášek, plánů a výchozích standardů prezentovaných v prvním ročníku k prezentacím řešení a převádění praktických ukázek. 3. ročník představil šedou literaturu z pohledu Akademie věd ČR, vysokých škol a archivů. Že je šedá literatura aktuálním tématem i na Slovensku osvětlila ve své přednášce Marta Dušková z Centra vedecko-technických informácií SR. Ani v roce 2010 nezůstala opomenuta autorská práva, a to v souvislosti s používáním Creative Commons licencí. Problematice tvorby a publikování odborné šedé literatury byl věnován další příspěvek v dopoledním bloku. Témata spojená se SW řešení v odpoledním bloku uvedl čestný host semináře Jerome Caffaro z CERNu, který představil českému publiku systém CDS Invenio pro správu digitálních knihoven z oblasti Open Source. Keywords: seminář; Národní technická knihovna; seminar; National technical library; projekty; digitální knihovny; vědecké knihovny; šedá literatura Available in the NTK library.
3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

NTK společně s VŠE pořádala v roce 2010 již třetí ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi problematiky šedé ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

Knowledge Research Education 10
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělávání; veřejné finance; konference Available in the NTK library.
Knowledge Research Education 10

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009
Státní technická knihovna
2009 - Czech
Keywords: digitální repozitář; PSH; dlouhodobá ochrana; digital repository; PSH; long-term preservation; digitální knihovny; konference; šedá literatura Available in the NTK library.
2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2009

2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009
Státní technická knihovna
2009 - Czech
Keywords: digitální repozitář; PSH; dlouhodobá ochrana; digital repository; PSH; long-term preservation; digitální knihovny; konference; šedá literatura Available in the NTK library.
2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2009

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008
Státní technická knihovna
2008 - Czech
V roce 2008 byl poprvé uspořádán Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Program byl odrazem řešení projektu v roce 2008 a byl sestaven s cílem nejen transparentně informovat o projektu, ale také předat zájemcům o šedou literaturu část informací, které řešitelský tým zohlednil při svém výzkumu. Na semináři byl prezentován projekt samotný, stav systémů pro šedou literaturu ve světě, formát PDF a ISO standardy pro dlouhodobé archivování, standardizace otevřených archivů se zaměřením na popis a výměnu agregovaných webových zdrojů prostřednictvím OAI-ORE, autorská práva prostřednictvím licencí Creative Commons a stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR. Seminář se v roce 2008 konal společně se seminářem „Systémy pro zpřístupňování eVŠKP“. In 2008 we organised the first seminar on making grey literature accessible. The program of the seminar was a start to the work on the solution of the project in 2008, and it not only aimed at providing information about the project, but also provided the participants interested in grey literature with information taken into account during the research of the Working Group. The issues presented at the seminar were as follows: the project itself, the current situation of the systems for grey literature in the world, PDF format and ISO standards for long-term archiving, standardisation of open archives focused on description and exchange of aggregated web resources via OAI-ORE. Further there was presented the issue of copyright by means of licences Creative Commons and the stage of implementation of persistent identifiers in the National Library in the Czech Republic. Keywords: seminář; projekt; seminar; project; vědecká setkání; digitální knihovny; elektronické dokumenty; šedá literatura Available in the NTK library.
Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008

V roce 2008 byl poprvé uspořádán Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Program byl odrazem řešení projektu v roce 2008 a byl sestaven s cílem nejen transparentně informovat o projektu, ale také ...

Státní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases