Number of found documents: 58
Published from to

Práce v zahraničí
NÚV
2017 - Czech
Keywords: práce v EU; Erasmus+; zaměstnání v zahraničí; pracovní programy; sezonní práce; Europass; NICM; work in EU; Erasmus+; employment abroad; work programs; Europass; NICM Available in a digital repository NRGL
Práce v zahraničí

NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Přechod absolventů středních škol na trh práce. Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)
Trhlíková, Jana
2017 - Czech
Keywords: zaměstnanost; trh práce; střední školy Available in a digital repository NRGL
Přechod absolventů středních škol na trh práce. Vzdělávací a profesní dráha absolventů SOŠ (Analýza rozhovorů)

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016
Novotná, Hana; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání. The analysis focuses on the structure of demand for occupations and sought qualifications and competencies. This is a quantitative survey in order to gather relevant information about the structure of the most frequently encountered types of professions and the qualifications and competences sought by applicants, including the demands for education, language skills, practice and other skills, abilities and skills of adepts in the professions. Keywords: kvantitativní šetření; struktura nabízených pozicí; quantitative survey; job offer structure; trh práce; profese; způsobilost Available in a digital repository NRGL
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016

Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se ...

Novotná, Hana; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol
Chamoutová, Daniela; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla
2017 - Czech
Publikace Analýza realizované vzdělávací nabídky navazuje na dříve vydanou, stejnojmennou studii, zpracovanou v roce 2010. Údaje popisující realizovanou vzdělávací nabídku škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04, 2008/09 doplňuje o hodnoty za školní rok 2016/17. Publications The analysis of the educational offer is based on a previously published study of the same name published in 2010. The data describing the educational offer of the schools in the school years 1998/99, 2003/04, 2008/09 is supplemented by the values for the school year 2016/17. Keywords: nabídka vzdělávání; soustava středních škol; obory vzdělání; education offer; secondary school system; education fields; stupeň vzdělání Available in a digital repository NRGL
Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol

Publikace Analýza realizované vzdělávací nabídky navazuje na dříve vydanou, stejnojmennou studii, zpracovanou v roce 2010. Údaje popisující realizovanou vzdělávací nabídku škol ve školních rocích ...

Chamoutová, Daniela; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference
Novotná, Jiřina
2017 - Czech
Keywords: vzdělávání učitelů; TTnet; Evropská unie; teacher training; TTnet; European Union; odborné vzdělání; učitelské vzdělání; učitelství Available in a digital repository NRGL
Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: Sborník příspěvků z odborné konference

Novotná, Jiřina
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015
Trhlíková, Jana
2016 - Czech
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách. Keywords: trh práce; střední školy; vzdělání; profese Available in a digital repository NRGL
Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova
Pastorová, Markéta; Randáková, Jana; Říhová, Jolana; Stará, Kristýna; Vančát, Jaroslav
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; výtvarná výchova; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Výtvarná výchova

Pastorová, Markéta; Randáková, Jana; Říhová, Jolana; Stará, Kristýna; Vančát, Jaroslav
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika
Mareš, Daniel; Gottwald, Stanislav; Koudelková, Věra; Pecinová, Drahomíra; Žák, Vojtěch
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; fyzika; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Fyzika

Mareš, Daniel; Gottwald, Stanislav; Koudelková, Věra; Pecinová, Drahomíra; Žák, Vojtěch
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis
Červený, Pavel; Matušková, Alena; Herink, Josef
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; geografie; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Zeměpis

Červený, Pavel; Matušková, Alena; Herink, Josef
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis
Dražanová, Kateřina; Houska, Miroslav; Korcová, Václava; Martinovský, Pavel; Mikeska, Tomáš
2016 - Czech
Keywords: základní vzdělání; dějepis; vyučovací předměty Available in a digital repository NRGL
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Dějepis

Dražanová, Kateřina; Houska, Miroslav; Korcová, Václava; Martinovský, Pavel; Mikeska, Tomáš
Národní ústav pro vzdělávání, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases