Number of found documents: 22
Published from to

Komunikativní funkce německých modálních sloves v konfrontaci se španělštinou
Veronika Wolfová; vedoucí práce Naďa Matouchová
German
Tato bakalářská práce se zabývá větnou modalitou v němčině s akcentem na skupinu německých modálních sloves ve srovnání se španělštinou. Na základě ucelené charakteristiky jazykové kategorie modality a její systematizace jsou zde zkoumány možnosti jejího jazykového vyjádření hlavně s důrazem na modální slovesa. Práce také podává přehled o funkcích a vlastnostech modálních sloves a o jejich ekvivalenci ve španělštině. V praktické částí práce jsou podrobeny rozboru a konfrontaci vybrané německé a španělské texty s cílem určit a porovnat komunikativní funkce modálních sloves v obou jazycích. Keywords: modální slovesa; němčina; španělština Available to registered users in the Library of TUL
Komunikativní funkce německých modálních sloves v konfrontaci se španělštinou

Tato bakalářská práce se zabývá větnou modalitou v němčině s akcentem na skupinu německých modálních sloves ve srovnání se španělštinou. Na základě ucelené charakteristiky jazykové kategorie modality ...

Veronika Wolfová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci

Pohádka o Červené karkulce a její zpracování v německojazyčné literatuře
Michaela Tylová; vedoucí práce Nikola Mizerová
German
Tématem této bakalářské práce je pohádka Červená Karkulka a její zpracování v německojazyčné literatuře s využitím poznatků literárního konceptu intertextuality. Německá verze pohádky Červená Karkulka od bratří Grimmů slouží vedle dříve vydané francouzské verze od Charlese Perraulta jako výchozí text, jehož forma a obsah se u později vzniklých podob pohádky mění. Práce je rozdělena na tři části. V první kapitole jsou nastíněny hlavní myšlenky konceptu intertextuality společně s její kritikou a kritériemi. Druhá kapitola představuje, jak se pohádka Červená Karkulka vyvíjela v průběhu času. V poslední, interpretační, části jsou vybrané texty Rotkäppchen im Nationalsozialismus, Elektrische Rotkäppchen (Janosch) a Rotkäppchen auf Amtsdeutsch (Thaddäus Troll) porovnány s textem pohádky od bratří Grimmů. Keywords: němčina; pohádky Available to registered users in the Library of TUL
Pohádka o Červené karkulce a její zpracování v německojazyčné literatuře

Tématem této bakalářské práce je pohádka Červená Karkulka a její zpracování v německojazyčné literatuře s využitím poznatků literárního konceptu intertextuality. Německá verze pohádky Červená Karkulka ...

Michaela Tylová; vedoucí práce Nikola Mizerová
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases