Number of found documents: 11942
Published from to

Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros
Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické motivy vyložit a vysvětlit možné důvody, proč je Platón používá. Keywords: mýtus; mytické motivy; Platón; Faidros; Sókratés; myth; mythical themes; Plato; Phaedrus; Socrates Available in the UPCE Library.
Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros

Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické ...

Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži
Votroubek, Michal; Jilek, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený postup návrhu mechanického zabezpečení vozidla a to zámku zpětného chodu vozidla. Keywords: zabezpečení vozidel; krádeže vozidel; druhy zabezpečení; zámek zpětného chodu; security of vehicles; thefts of vehicles; types of security systems; lock reverse gear Available in digital repository of UPCE.
Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený ...

Votroubek, Michal; Jilek, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s
Racek, Tomáš; Vít, Ladislav; Bubíková, Šárka
2017 - English
This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni Mitchell, Fred Neil, Phil Ochs, John Phillips, John Sebastian and Joey Levine. The theoretical part provides historical and cultural background of the city and its folk music in the chosen time period. The analytical part then explores the main themes and tendencies in the depiction of the metropolis in the chosen lyrics. The results of the thesis are summarized in the conclusion. Keywords: New York; folk music; 1960s; city; lyrics; New York; folková hudba; 60. léta; město; písňové texty Available in digital repository of UPCE.
The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s

This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni ...

Racek, Tomáš; Vít, Ladislav; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."
Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. Další částí této práce je popis základních imunoproteomických metod. Keywords: vakcíny; imunoproteomika; antigeny; imunoproteomické metody; vaccine; immunoproteomics; antigen; immunoproteomics methods Available in digital repository of UPCE.
Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."

Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. ...

Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
Univerzita Pardubice, 2017

Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře
Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
2017 - Czech
V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji MR a úloha radiologického asistenta při tomto vyšetření. Keywords: radiologičtí asistenti; magnetické rezonance; vyšetření; páteře; radiological assistants; magnetic resonance; examination; spine Available in digital repository of UPCE.
Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře

V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji ...

Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Finanční analýza podniku automobilového průmyslu
Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
2017 - Czech
Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní informace o finanční analýze, její zdroje informací, uživatelé finanční analýzy a její metody. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti a automobilového průmyslu, rozbor finančních ukazatelů společnosti, komparace s odvětvovým průměrem a s konkurencí. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navržena vlastní doporučení pro zlepšení situace podniku. Keywords: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; bilanční pravidla; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; souhrnné ukazatele; financial analysis; horizontal and vertical analysis; balance rules; differential indicators; ratio indicators; summary indicators Available in digital repository of UPCE.
Finanční analýza podniku automobilového průmyslu

Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní ...

Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.
Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům nástroje 5S, který je jedním z nejpoužívanějších nástrojů štíhlé výroby. V praktické části je pak popsána analýza nástroje 5S ve společnosti XY a. s. s popisem systému kontroly dodržování pravidel 5S. Keywords: 5S; lean management; štíhlá výroba; tok hodnot; plýtvání; standardizace; 5S; lean management; lean manufacturing; value stream; wasting; standardization Available in the UPCE Library.
Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.

Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. ...

Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti
Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
2017 - Czech
Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti umístění svislého dopravního značení ve vztahu ke směru provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Norma ČSN EN 12899-1 a technické podmínky TP 65 určují a popisují správné provedení měřících metod a způsoby vyhodnocování. Výsledky měření, vlastní vyhodnocování a fotodokumentace jsou součástí této práce. Keywords: svislé dopravní značení; součinitel retroreflexe; druhy retroreflexních folií; retroreflektometr; činná plocha značky; vertical road signs; coefficient of retroreflectivity; types of retroreflective foils; retroreflectometer; active surface of vertical road signs Available in digital repository of UPCE.
Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti

Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti ...

Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy
Linhart, Petr; Honc, Daniel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro mikropočítač a PC pomocí softwaru MATLAB, ve kterém bylo vytvořeno i grafické rozhraní pro nastavování parametrů regulátoru a vyobrazování průběhů. Dále je provedena identifikace soustavy a regulační experimenty s touto soustavou. Keywords: jednočipové mikropočítače; řídící jednotka; regulace; regulátor; identifikace soustavy; Arduino; Matlab; hydraulicko-pneumatická soustava; Microcontroller; Control unit; Control; Controller; System identification; Arduino; Matlab; Hydraulic-pneumatic system Available in digital repository of UPCE.
Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy

Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro ...

Linhart, Petr; Honc, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku
Macková, Bára; Honková, Irena
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. Praktická část se skládá z představení podniku a následným popisem jeho účetní uzávěrky. Keywords: účetní uzávěrky; účetní jednotky; účty; inventarizace; rezervy; daň z příjmů; Closing the books; accounting units; accounts; inventory check; stockpile; income tax Available in digital repository of UPCE.
Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku

Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. ...

Macková, Bára; Honková, Irena
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases