Number of found documents: 35
Published from to

Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007
2007 - Czech
Available in the UTB Library.
Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006
2007 - Czech
Available in the UTB Library.
Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006
2006 - Slovak
Available in the UTB Library.
Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 27. dubna 2006
2006 - Czech
Available in the UTB Library.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 27. dubna 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005
2005 - Czech
Available in the UTB Library.
Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu
2005 - Czech
Available in the UTB Library.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference : sborník referátů z konference 19. – 20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2005 - Czech
Available in the UTB Library.
Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference : sborník referátů z konference 19. – 20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Obuv v historii = The shoes in history : sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.-27. září 2000
2001 - Czech
Available in the UTB Library.
Obuv v historii = The shoes in history : sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.-27. září 2000

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference = international scientific conference : sborník referátů z konference 16. až 18. května 2001, Univerzita Tomáše Bati Zlín
2001 - Czech
Available in the UTB Library.
Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference = international scientific conference : sborník referátů z konference 16. až 18. května 2001, Univerzita Tomáše Bati Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001

Prostorová představivost dětí hrou
Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
2000 -
Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a jsou zmíněny i okolnosti s ní související. V další, praktické části, je vylíčen provedený výzkum, jenž zjišťoval úroveň představivosti dětí ve 4. třídách ZŠ a porovnával v této problematice děti s ohledem na různé faktory, jako věk, pohlaví, aj. Keywords: prostorová představivost; rozvoj pozornosti; rozvoj myšlení; představivost; hry Available to registered users in the Library of TUL
Prostorová představivost dětí hrou

Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a ...

Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
Technická univerzita v Liberci, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases