Number of found documents: 37
Published from to

Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr
Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Mračková, Lucie
2018 - Czech
Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví citlivých na světlo. Keywords: ochrana kulturního dědictví; knižní vazby; ochrana materiálů; optické vlastnosti materiálů; měřicí systémy; národní programy a projekty; spotřební průmysl Available in a digital repository NRGL
Měření světlostálosti materiálů novodobých knižních vazeb systémem Mikrofadeometr

Cílem metodiky je představení principu a techniky měření pomocí systému Mikrofadeometr a jeho využití pro zjišťování světlostálosti materiálů za účelem účinnější ochrany materiálů kulturního dědictví ...

Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Mračková, Lucie
Národní knihovna ČR, 2018

Certifikovaná metodika pro budování, uchovávání a správu konzervačních knižních sbírek
Polišenský, Jiří; Foltýn, Tomáš,; Vávrová, Petra
2015 - Czech
Keywords: budování knihovních fondů; povinný výtisk; archivní fondy; management knihoven; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro budování, uchovávání a správu konzervačních knižních sbírek

Polišenský, Jiří; Foltýn, Tomáš,; Vávrová, Petra
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika tvorby znalostního modelu INTERPI
Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
2015 - Czech
Keywords: paměťové instituce; znalostní databáze; národní programy a projekty; věda a technika Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby znalostního modelu INTERPI

Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, Marie; Mašková, Ludmila
2015 - Czech
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k výběru vhodné techniky čištění s ohledem především na rozsah a typ znečištění. Keywords: restaurování knihovních fondů; restaurování archivních fondů; papír; prach; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru

Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k ...

Benešová, Marie; Mašková, Ludmila
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika dezinfekce knih napadených plísněmi
Volejníková, A.; Nováková, J.; Neuvirt, Jiří,
2015 - Czech
Cílem metodiky je návod a postup dezinfekce knih v komoře NK za použití složek esenciálních olejů a tedy poskytnout alternativu k dezinfekčnímu postupu za použití činidla ethylenoxidu, který je zdraví škodlivý (mutagen, karcinogen) a proto je jeho použití přísně regulováno a umožněno jen ve speciálních zařízeních. Keywords: ochrana knihovních fondů; dezinfekce; éterické oleje; plísně; ethylenoxid; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika dezinfekce knih napadených plísněmi

Cílem metodiky je návod a postup dezinfekce knih v komoře NK za použití složek esenciálních olejů a tedy poskytnout alternativu k dezinfekčnímu postupu za použití činidla ethylenoxidu, který je zdraví ...

Volejníková, A.; Nováková, J.; Neuvirt, Jiří,
Národní knihovna ČR, 2015

“Metodika stanovení fungicidních účinků par esenciálních olejů a jejich složek na spory plísní na různých substrátech”
Volejníková, A.; Neuvirt, Jiří,; Nováková, J.
2015 - Czech
Metodika má za cíl umožnit kvantitativní vyhodnocení dezinfekčního účinku par esenciálních olejů na spory plísní ukotvených na různých druzích substrátů. Knihy ve sbírkách jsou složeny z řady různých materiálů, které ovlivňují účinnost dezinfekčních prostředků, proto nestačí vykonat jednoduché testy na agaru nebo skle. Keywords: ochrana knihovních fondů; dezinfekce; éterické oleje; plísně; spóry; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
“Metodika stanovení fungicidních účinků par esenciálních olejů a jejich složek na spory plísní na různých substrátech”

Metodika má za cíl umožnit kvantitativní vyhodnocení dezinfekčního účinku par esenciálních olejů na spory plísní ukotvených na různých druzích substrátů. Knihy ve sbírkách jsou složeny z řady různých ...

Volejníková, A.; Neuvirt, Jiří,; Nováková, J.
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungistatického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti
Milichovský, Miloslav,; Neuvirt, Jiří,; Večeřa, Zdeněk
2015 - Czech
Cílem metodiky je na základě získaných vědomostí, tj. empirických poznatků i teoretických znalostí o jevech souvisejících s interakcemi papírová hmota - páry esenciálních olejů, shrnout zásady a vypracovat postupy, jak tyto látky nebo jejich uměle připravené analogy používat, aby jejich aplikace pro zabránění mikrobiologického rozkladu papírových artefaktů byla maximálně efektivní s minimálními negativními dopady na papírové artefakty. Keywords: ochrana knihovních fondů; éterické oleje; papír; vlhkost materiálů; mikrobiální společenstva; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungistatického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti

Cílem metodiky je na základě získaných vědomostí, tj. empirických poznatků i teoretických znalostí o jevech souvisejících s interakcemi papírová hmota - páry esenciálních olejů, shrnout zásady a ...

Milichovský, Miloslav,; Neuvirt, Jiří,; Večeřa, Zdeněk
Národní knihovna ČR, 2015

Ověřená technologie dezinfekce knih parami složek esenciálních olejů
Neuvirt, Jiří,; Volejníková, A.
2015 - Czech
Předložená technologie je realizací výsledků výzkumu podmínek fungicidních účinků vybraných složek esenciálních olejů (EOS). Technologie byla vyvinuta pro aplikaci ve víceúčelové vakuové komoře (VVK), která je v majetku Národní knihovny ČR. Keywords: ochrana knihovních fondů; dezinfekce; éterické oleje; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Ověřená technologie dezinfekce knih parami složek esenciálních olejů

Předložená technologie je realizací výsledků výzkumu podmínek fungicidních účinků vybraných složek esenciálních olejů (EOS). Technologie byla vyvinuta pro aplikaci ve víceúčelové vakuové komoře (VVK), ...

Neuvirt, Jiří,; Volejníková, A.
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN
Vašek, Zdeněk; Cubr, Ladislav,
2015 - Czech
Keywords: internetové zdroje; elektronické dokumenty; správa elektronických dokumentů; unifikovaný název zdroje; unifikovaný lokátor zdroje; digitální repozitáře; paměťové instituce; počítačové sítě Available in a digital repository NRGL
Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN

Vašek, Zdeněk; Cubr, Ladislav,
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika mapování a harmonizace rejstříků, číselníků a řízených slovníků aplikovaných v paměťových institucích
Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
2015 - Czech
Poskytuje přehled metod, které při mapování a harmonizaci terminologických zdrojů lze využít a rovněž doporučený postup pro realizaci konkrétních záměrů v této oblasti. V konečném důsledku je také doporučením jak postupovat při integraci specifických terminologických zdrojů do znalostní databáze INTERPI a to i v případě, že tyto terminologické zdroje doposud nebyly reprezentovány pomocí žádného technologického nástroje. Keywords: tezaury; rejstříky; věcné selekční jazyky; oborová terminologie; národní programy a projekty; zpracování dokumentů Available in a digital repository NRGL
Metodika mapování a harmonizace rejstříků, číselníků a řízených slovníků aplikovaných v paměťových institucích

Poskytuje přehled metod, které při mapování a harmonizaci terminologických zdrojů lze využít a rovněž doporučený postup pro realizaci konkrétních záměrů v této oblasti. V konečném důsledku je také ...

Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
Národní knihovna ČR, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases