Number of found documents: 57
Published from to

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?
Protiva, Rudolf; Czajkowski, Petr
2016 - Czech
Keywords: degradace materiálů; materials degradation; zbraně; historická výzbroj; památková péče; metody Available in a digital repository NRGL
Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Protiva, Rudolf; Czajkowski, Petr
Národní památkový ústav, 2016

Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
2016 - Czech
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ. Keywords: zahradní umění; pasportizace; památky; památková péče; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika pasportizace památky zahradního umění

Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby ...

Olšan, Jiří; Šnejd, Daniel; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie
Národní památkový ústav, 2016

Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění
Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Šnejd, Daniel
2015 - Czech
Keywords: památkové hodnoty; zahradní umění; památky; památková péče; metodiky; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění

Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek; Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Šnejd, Daniel
Národní památkový ústav, 2015

Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
2015 - Czech
Keywords: prostorová analýza; památková péče; památky; zahradní umění; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění

Křesadlová, Lenka; Pavlátová, Marie; Olšan, Jiří; Ehrlich, Marek
Národní památkový ústav, 2015

Metodika preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ
Ourodová, Ludmila; Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Hájek, Pavel
2015 - Czech
Keywords: historické knihovní fondy; zámecké knihovny; ochrana knihovních fondů; památkové objekty; knihovní fondy Available in a digital repository NRGL
Metodika preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách památkových objektů ve správě NPÚ

Ourodová, Ludmila; Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2015

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)
Honys, Vít; Nejezchlebová, Táňa; Radová, Lucie; Veselá, Hana
2015 - Czech
Keywords: kultovní a sakrální stavby; dokumentace; kostely; kaple Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

Honys, Vít; Nejezchlebová, Táňa; Radová, Lucie; Veselá, Hana
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Indrová, Martina
2015 - Czech
Keywords: metodiky; edukační programy; památková péče; kulturní dědictví Available in a digital repository NRGL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Indrová, Martina
Národní památkový ústav, 2015

Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků
Bláha, Jiří; Kazárová, Helena; Olšan, Jiří; Pavelec, Petr; Reitinger, Lukáš; Slavko, Pavel; Voříšek, Martin; Pavelec, Petr; Slavko, Pavel
2015 - Czech
Keywords: památkové objekty; hrady; zámky; kulturní akce; festivaly; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků

Bláha, Jiří; Kazárová, Helena; Olšan, Jiří; Pavelec, Petr; Reitinger, Lukáš; Slavko, Pavel; Voříšek, Martin; Pavelec, Petr; Slavko, Pavel
Národní památkový ústav, 2015

Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek
Brůna, Vladimír; Brejcha, Marcel; Marek, Zdeněk; Větrovská, Barbora
2015 - Czech
Metodika je určena pro pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea různého typu, pracoviště památkové péče státní správy a samosprávy), úřady, do jejichž kompetencí náleží problematika prezentace a vizualizace kulturních památek a dědictví, akademická pracoviště zaměřená na výzkum, vývoj i edukaci, restaurátorská pracoviště i jednotlivde zabývající se obnovou a ochranou uměleckých předmětů, zpracovatelům operativních průzkumů a dokumentacde, pracovištím zaměřeným archeologicky s podílem práce dokumentační, pedagogy a studenty technicky i umělecky zaměřených škol, vlastníky objektů. Keywords: trojrozměrné zobrazování; three-dimensional imaging; digitalizace; dokumentace; památkové objekty Available in a digital repository NRGL
Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek

Metodika je určena pro pracovníky odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea různého typu, ...

Brůna, Vladimír; Brejcha, Marcel; Marek, Zdeněk; Větrovská, Barbora
Národní památkový ústav, 2015

Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty
Kuča, Karel; Kučová, Věra
2015 - Czech
Keywords: územní plánování; památkové objekty; klasifikace; stavby Available in a digital repository NRGL
Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty

Kuča, Karel; Kučová, Věra
Národní památkový ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases