Number of found documents: 91
Published from to

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy
Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
2006 - Czech
Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy. Photocatalyst on basis TiO2 prepared by homogenous hydrolysis. Keywords: homogenous hydrolysis Available at various institutes of the ASCR
Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy.


Photocatalyst on basis TiO2 prepared by homogenous hydrolysis.

Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
Ústav anorganické chemie, 2006

Komplexní metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop
Hradil, David; Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Kotrlý, M.; Hradilová, J.; Kolář, P.; Turková, I.; Svoboda, M.; Kurková, H.; Grünwaldová, Veronika; Bláhová, Anna
2006 - Czech
Byl vytvořen ucelený systém metodik pro nedestruktivní forenzní expertizy mikroskopických vzorků barevných vrstev - tj. fragmentů nátěrových systémů v širším pojetí a obdobných materiálů. Komplexní metodika zahrnuje přípravu vzorků ve formě nábrusů a mikrotomových řezů a následný soubor nestruktivních analytických metod (na bázi SEM, EDS, XRD, FTIR, optické mikroskopie, a obrazové analýzy) vedoucích k identifikaci a komparaci materiálů na jediném vzorku (bez jeho spotřebování, nebo ireverzibilních modifikací). Zavedení systému do kriminalisticko-technické expertizní praxe umožní realizaci některých typů expertiz a zejména zachování důkazní hodnoty stop (s ohledem na nedestruktivní mikroanalytické postupy), především v rámci řešení nejzávažnějších trestných činů v oblastech násilné trestné činnosti a organizovaného zločinu. Comprehensive methodology for non-destructive forensic expert examinations of microscopic samples of colour layers (i.e. fragments of lacquer systems in a broad sense, and similar materials) has been created. This comprehensive methodology encompasses sample preparation as polished sections and microtome slices, and subsequent set of non-destructive analytical methods (based on SEM, EDS, XRD, FTIR, optical microscopy and pattern analysis), which lead to identification and comparison of materials in one sample (without its exhausting or irreversible modifications). Implementation of this system into forensic-technical expert casework allows realisation of some types of expert examinations and, first and foremost, maintaining probative value of the evidence (with respect to non-destructive microanalytical procedures), primarily in terms of explaining crimes of extreme gravity in the field of violent and organized crime. Keywords: pigments; colour layers; microanalysis Available at various institutes of the ASCR
Komplexní metodika nedestruktivní mikroanalýzy barevných vrstev a mikrostop

Byl vytvořen ucelený systém metodik pro nedestruktivní forenzní expertizy mikroskopických vzorků barevných vrstev - tj. fragmentů nátěrových systémů v širším pojetí a obdobných materiálů. Komplexní ...

Hradil, David; Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Kotrlý, M.; Hradilová, J.; Kolář, P.; Turková, I.; Svoboda, M.; Kurková, H.; Grünwaldová, Veronika; Bláhová, Anna
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu- Assumpta z Bílé hory, Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika; Bezdička, Petr; Kurková, H.
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu- Assumpta z Bílé hory, Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika; Bezdička, Petr; Kurková, H.
Ústav anorganické chemie, 2006

Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek
Bakardjieva, Snejana; Štengl, Václav
2006 - Czech
Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek. Nanodispersive oxides and hydroxides Ti, Fe, Al, Zn, a Zr for destruction of warfare agents. Keywords: nanodispersive oxides Available at various institutes of the ASCR
Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek

Nanodispersní oxidy a hydroxidy Ti, Fe, Al, Zn, a Zr pro destrukci chemických bojových látek.


Nanodispersive oxides and hydroxides Ti, Fe, Al, Zn, a Zr for destruction of warfare agents.

Bakardjieva, Snejana; Štengl, Václav
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela Panny Marie a 14. Sv. pomocníků v Kadani, severní stěna presbytáře: Lucas Cranach (nástěnná malba)
Hradilová, J.; Grygar, Tomáš; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela Panny Marie a 14. Sv. pomocníků v Kadani, severní stěna presbytáře: Lucas Cranach (nástěnná malba)

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Grygar, Tomáš; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu čínské malby na hedvábí (kombinovaná tempera). Zámek Lednice, Ústav památkové péče v Brně
Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
2006 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další metody, zejména infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu čínské malby na hedvábí (kombinovaná tempera). Zámek Lednice, Ústav památkové péče v Brně

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Grünwaldová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2006

Zpráva o materiálovém průzkumu oleje na plátně od pokračovatele Petra Brandla – Žebrák (Sv. Antonín?). Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Patsch, J.
2005 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu oleje na plátně od pokračovatele Petra Brandla – Žebrák (Sv. Antonín?). Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Patsch, J.
Ústav anorganické chemie, 2005

Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela 14. Sv. pomocníků v Kadani, Františkánský klášter – severní stěna s erby KP II
Hradilová, J.; Hradil, David; Kučková, Štěpánka; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr
2005 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela 14. Sv. pomocníků v Kadani, Františkánský klášter – severní stěna s erby KP II

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Kučková, Štěpánka; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr
Ústav anorganické chemie, 2005

Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu
Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
2005 - Czech
Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu. Nanodispersive mixed oxides and hydroxides prepared alkaline titanate methods. Keywords: nanodispersive mixed oxides Available at various institutes of the ASCR
Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu

Směsné nanodispersní oxidy a hydroxidy připravené metodou alkalického titanátu.


Nanodispersive mixed oxides and hydroxides prepared alkaline titanate methods.

Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Šubrt, Jan; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
Ústav anorganické chemie, 2005

Zpráva o materiálovém průzkumu - Pohřební insignie z hrobek na Pražském hradě (žezlo Jiřího z Poděbrad, koruna Karla IV. a berla a korunka Abatyše Isidory Konstancie Roudnické) - Pražský hrad. Kancelář prezidenta republiky
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr; Kučková, Štěpánka
2004 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu - Pohřební insignie z hrobek na Pražském hradě (žezlo Jiřího z Poděbrad, koruna Karla IV. a berla a korunka Abatyše Isidory Konstancie Roudnické) - Pražský hrad. Kancelář prezidenta republiky

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr; Kučková, Štěpánka
Ústav anorganické chemie, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases