Number of found documents: 33
Published from to

Epigraphica & Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2008 - 2010
Roháček, Jiří
2011 - Czech
Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Hlavním cílem je umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s problematikou souvisejících disciplín a oborů (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie ad.) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Společným jmenovatelem je věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí. Sborník přináší celkem 33 příspěvků ze 7. – 9. zasedání. Všechny příspěvky jsou opatřeny německým, cizojazyčné pak českým resumé. Bohatý obrazový doprovod v textu. The publication includes a total of 33 papers presented at the 7th, 8th and 9th consultations. All the contributions are accompanied by a summary in German and extensive illustrations. Periodical international conferences on issues relating to sepulchral monuments have been held by the Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, since the year 2000. Their main aim is to facilitate contact between interested representatives of all disciplines and fields of study that are related to the subject (art history, general history, auxiliary historical disciplines, archaeology, monument conservation, museology, restoration practice, petrography, etc.) in order to promote greater interdisciplinarity and coordination of previously unconnected research. The common denominator is a factual or methodical connection to Central European material and a primary factual or contextual focus on material sepulchral monuments in the restricted interpretation of the term. Keywords: sepulchral monuments; sculpture; epigraphy; history of art Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2008 - 2010

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Hlavním cílem je umožnit kontakt zainteresovaných zástupců všech s ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2011

Tělo a tělesnost v české kultuře. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století
Petrasová, Taťána; Machalíková, Pavla
2010 - Czech
Keywords: corporality; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Tělo a tělesnost v české kultuře. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století

Petrasová, Taťána; Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2010

Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. v letech 2006 - 2007
Roháček, Jiří
2009 - Czech
V pořadí již druhý souborný sborník mezinárodních interdisciplinárních zasedání k problematice sepulkrálních památek, které svým zaměřením a krátkou periodicitou nemají v Čechách ani v zahraničí obdobu. Second collected anthology of an international interdisciplinary meetings dedicated to the sepulchral monuments. Because of their theme and short intervals between them, they are exceptional in Bohemia as well as in foreign countries. Keywords: sepulchral monuments; sculpture; epigraphy; history of art; heraldry Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. v letech 2006 - 2007

V pořadí již druhý souborný sborník mezinárodních interdisciplinárních zasedání k problematice sepulkrálních památek, které svým zaměřením a krátkou periodicitou nemají v Čechách ani v zahraničí ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2009

Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 - 1516) v širších souvislostech
Hlobil, Ivo; Perůtka, M.
2009 - Czech
Keywords: late Gothic; early Renaissance; Moravia Available at various institutes of the ASCR
Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479 - 1516) v širších souvislostech

Hlobil, Ivo; Perůtka, M.
Ústav dějin umění, 2009

Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století
2007 - Czech
Sborník 26. ročníku mezioborové plzeňské konference zpracovávající v 35 studiích z pohledu historie, dějin umění, muzikologie, literární vědy, sociologie fenomén osobností, které představovaly z hlediska mentálních stereotypů negativní protipól národní české kultury, ačkoliv k ní neodmyslitelně po celé 19. století přispívali také pozitivně. The proceeding of 26. year interdisciplinary conference in Plzeň presents in 35 essays from the point of history, art history, literary history, musicology, sociology the phenomenon of „unpopular cultural hero“ who were belived in mental stereotype as the negativ pole of the national culture, though they inseparably formed it in positive way, too. Keywords: Czech art; institutions; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století

Sborník 26. ročníku mezioborové plzeňské konference zpracovávající v 35 studiích z pohledu historie, dějin umění, muzikologie, literární vědy, sociologie fenomén osobností, které představovaly z ...

Ústav dějin umění, 2007

Proměny dějin umění. Akta Druhého sjezdu historiků umění
Prahl, R.; Winter, Tomáš
2007 - Czech
Publikace obsahuje příspěvky z Druhého sjezdu historiků umění, který se konal v září 2006 v Praze. The book contains papers of the Second congress of art historians of the Czech Republic that was held in september 2006 in Prague. Keywords: Czech visual art; visual theory; art historians Available at various institutes of the ASCR
Proměny dějin umění. Akta Druhého sjezdu historiků umění

Publikace obsahuje příspěvky z Druhého sjezdu historiků umění, který se konal v září 2006 v Praze....

Prahl, R.; Winter, Tomáš
Ústav dějin umění, 2007

Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna
2006 - Czech
Referáty z konference „Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování“ pořádané ÚDU AV ČR. Papers of conference „Staircase cycles of Big Tower of the Castle Karlštejn. Condition after the restauration“ held by Institute of Art of Academy of Sciences Czech republic. Keywords: Middle Ages; wall painting; Karlštejn Available at various institutes of the ASCR
Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna

Referáty z konference „Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování“ pořádané ÚDU AV ČR....

Ústav dějin umění, 2006

Local Strategies. International ambitions. Modern art and Central Europe 1918-1968. Papers from the International Conference
2006 - English
Proceedings from the International Conference of the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague and New York University in Prague from 2003. Contributors: Timothy O. Benson, Anna Brzyski, Linara Dovydaityte, Eva Forgács, Irina Genova, Tomasz Gryglewicz, Jeremy Howard, Giedre Jankevičiute, Eduards Klavinš, Ljiljana Kolešnik, Vojtěch Lahoda, Esther Levinger, Christina Lodder, Marian Mazzone, Myroslava M. Mudrak, Katarzyna Murawska-Muthesius, Martina Pachmanová, Damjan Prelovšek, Ivanka Reberski, Nicholas Sawicki, Deborah Schultz, Andrzej Szczerski, Darko Šimičić, Maria Elena Versari, Annika Waenerberg, Anna Wierzbicka, Mathew S. Witkowsky, Isabel Wünsche, András Zwickl. Příspěvky z mezinárodní konference Ústavu dějin umění AV ČR a New York University in Prague z roku 2003. Příspěvky: Timothy O. Benson, Anna Brzyski, Linara Dovydaityte, Eva Forgács, Irina Genova, Tomasz Gryglewicz, Jeremy Howard, Giedre Jankevičiute, Eduards Klavinš, Ljiljana Kolešnik, Vojtěch Lahoda, Esther Levinger, Christina Lodder, Marian Mazzone, Myroslava M. Mudrak, Katarzyna Murawska-Muthesius, Martina Pachmanová, Damjan Prelovšek, Ivanka Reberski, Nicholas Sawicki, Deborah Schultz, Andrzej Szczerski, Darko Šimičić, Maria Elena Versari, Annika Waenerberg, Anna Wierzbicka, Mathew S. Witkowsky, Isabel Wünsche, András Zwickl. Keywords: avant-garde; modernism; regionalism Available at various institutes of the ASCR
Local Strategies. International ambitions. Modern art and Central Europe 1918-1968. Papers from the International Conference

Proceedings from the International Conference of the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague and New York University in Prague from 2003. Contributors: ...

Ústav dějin umění, 2006

Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století
2004 - Czech
Mezioborový sborník obsahuje 40 příspěvků předních badatelů z České republiky i ze zahraničí, kteří se zabývají středoevropskou kulturou 19. století. An interdisciplinary collection containing 40 studies by leading scholars from the Czech Republic and abroad, who deal with Central European culture of the 19th century. Keywords: Central European culture of the 19th century; burger lifestyle; Biedermeier Available at various institutes of the ASCR
Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století

Mezioborový sborník obsahuje 40 příspěvků předních badatelů z České republiky i ze zahraničí, kteří se zabývají středoevropskou kulturou 19. století....

Ústav dějin umění, 2004

Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku Sympozia k problematice 19. století
2001 - Czech
Ve sborníku je publikováno 39 studií vědeckých pracovníků z nejrůznějších oborů, kteří se zabývali z filozofického, sociologického, historického a uměleckohistorického hlediska problémem smrti v předminulém století. The anthology comprises 39 studies by scientists in various fields who dealt with the issue of death in terms of philosophy, sociology, history, and art history in the 19th century. Keywords: culture; 19th century; Czech Lands Available at various institutes of the ASCR
Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku Sympozia k problematice 19. století

Ve sborníku je publikováno 39 studií vědeckých pracovníků z nejrůznějších oborů, kteří se zabývali z filozofického, sociologického, historického a uměleckohistorického hlediska problémem smrti v ...

Ústav dějin umění, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases