Number of found documents: 46
Published from to

Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague castle
Blažková-Dubská, Gabriela
2009 - English
The following text provides a detail analysis of the assemblage of ceramics from cesspit B, which was built onto the west wall of the southern transept of the Romanesque St. Vitus Basilica at Prague Castle. It is a total of 187 reconstructed vessels – 120 pots, 47 jugs, 9 bowls, 4 lids, 2 pans, 17 stove tiles and 3 miscellaneous objects. On the basis of the comparisons with published collections (Most, Tábor, Strážnice) is possible to date the use of cesspit B to the end of the 15th century and possibly into the first half of the 16th century. Keywords: Post-medieval; ceramics; Prague Castle Available at various institutes of the ASCR
Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague castle

The following text provides a detail analysis of the assemblage of ceramics from cesspit B, which was built onto the west wall of the southern transept of the Romanesque St. Vitus Basilica at Prague ...

Blažková-Dubská, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2009

The "Gunpowder Bastion" in Chrudim through the eyes of an archaeologist
Frolík, Jan
2009 - English
The Gunpowder Bastion was built around the year 1500. The development during 16th and 17th centuries is connected with rubbish area. Bašta Prachárna byla postavena kolem r. 1500. Další vývoj v 16. a 17. století je spojen s existencí smetiště. Keywords: town of Chrudim; bastion; post-medieval archaeology Available at various institutes of the ASCR
The "Gunpowder Bastion" in Chrudim through the eyes of an archaeologist

The Gunpowder Bastion was built around the year 1500. The development during 16th and 17th centuries is connected with rubbish area....

Frolík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2009

The casemates of the second gate at Křivoklát Castle
Durdík, Tomáš
2009 - English
Presentation of the late gothic casemates of second gate of royal Křivoklát castle, Central Bohemia, built round the year 1490. Keywords: castle; castellology; architecture; casemates; Křivoklát; Bohemia; Middle Ages; fortification Available at various institutes of the ASCR
The casemates of the second gate at Křivoklát Castle

Presentation of the late gothic casemates of second gate of royal Křivoklát castle, Central Bohemia, built round the year 1490.

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2009

Macro-remains of vegetal origin from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) in Šumperk
Čulíková, Věra
2009 - English
One sample (volume approx. 15 l) from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) of Šumperk was submitted to carpological and xylotomical analyses. Through these analyses Šumperk becomes a new archaeobotanical location in Moravia. More than 47 000 diasporas of 142-150 taxa of herbs + 22 taxa of woody plants (+ fragments, wood, charcoals) were obtained from this material. Our main aim was to compare the collection of species from Šumperk with Prague finds from the same period. There was no success in discovering any utility plant from the New World or foreign species from other continents. The finds from Šumperk moat proved the intensive anthropisation of its surrounding. Keywords: plant macro-remains; town moat; Early Modern Šumperk Available at various institutes of the ASCR
Macro-remains of vegetal origin from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) in Šumperk

One sample (volume approx. 15 l) from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) of Šumperk was submitted to carpological and xylotomical analyses. Through these analyses Šumperk becomes ...

Čulíková, Věra
Archeologický ústav, Praha, 2009

Hazardous substances in the work of metal conservator
Ottenwelter, Estelle
2009 - English
Conservator-restorers are exposed to hazardous substances (organic solvents, chemicals, dusts) in their daily work. Absorbed through inhalation, ingestion and by skin contact, these hazardous substances may cause acute toxicity and long term toxic effects if basic safety rules are not respected. After a brief summary of basic principles of toxicology, organ specific toxic effects encountered by chosen hazardous substances to which metal conservator may be exposed in their work and safety rules of handling and storing these substances are described. Keywords: hazardous substances; metal conservation Available at various institutes of the ASCR
Hazardous substances in the work of metal conservator

Conservator-restorers are exposed to hazardous substances (organic solvents, chemicals, dusts) in their daily work. Absorbed through inhalation, ingestion and by skin contact, these hazardous ...

Ottenwelter, Estelle
Archeologický ústav, Praha, 2009

Military activities on Rome's frontier. The evidence of aerial archaeology
Gojda, Martin
2009 - English
The contribution brings a survey of the history and contemporary trends in the field of aerial prospecting and documentation of Rome's frontier. It is aimed at three geographical areas - Near East/North Africa, Great Britain and Central Europe. Příspěvek je přehlednou studií o minulých a aktuálních trendech v oblasti letecké prospekce a dokumentace hranice starověké římské říše. Je zaměřen na tři zeměpisné oblasti - Blízký východ/severní Afriku, Velkou Británii a střední Evropu. Keywords: aerial reconnaissance; aerial photography; Roman empire; military installations; temporary camps Available at various institutes of the ASCR
Military activities on Rome's frontier. The evidence of aerial archaeology

The contribution brings a survey of the history and contemporary trends in the field of aerial prospecting and documentation of Rome's frontier. It is aimed at three geographical areas - Near ...

Gojda, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2009

The archaeology of the dawn of Prague
Boháčová, Ivana
2008 - English
The study of available sources from the earliest phases of Prague proved not only synchronous development of the agglomeration core but also roughly contemporary construction of the fortification systems of all its basic components including the suburbium. Studium dostupných pramenů z nejstarších vývojových fází Prahy prokázalo nejen synchronní vývoj jádra aglomerace, ale i současnost výstavby nejstarších fází opevnění jejích základních segmentů. Keywords: Early Mediaeval; settlement aglomeration; Prague; archaeology Available at various institutes of the ASCR
The archaeology of the dawn of Prague

The study of available sources from the earliest phases of Prague proved not only synchronous development of the agglomeration core but also roughly contemporary construction of the fortification ...

Boháčová, Ivana
Archeologický ústav, Praha, 2008

Early Medieval castle of Libice nad Cidlinou, large or small hinterland?
Mařík, Jan
2008 - English
This paper makes an attempt to quantify the demands of the agglomeration of early medieval castle in Libice on agricultural production and timber resources. The basis of the estimates is population size calculated according to the results of archaeological excavations of burial grounds. Spatial models have been produced showing the maximum, middle and minimum territory needed to supply the agglomeration requirements. None of these models is meant as a reconstruction of a past reality, but as an attempt to define the limits of further thinking about the economy of Early Medieval centres. The maximalist model could go as far as 4.2 km behind the fortification. The models have shown that requirements on arable land and cereal production could be satisfied in the vicinity of the agglomeration. Timber resources and the timber consumption were relatively balanced with no need for transport of timber from further away. Tento článek se pokouší kvantifikovat potřeby raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou a jeho aglomerace. Zvláštní pozornost je věnována zemědělské produkci a zdrojům dřeva. Základem pro tuto kvantifikaci jsou výsledky archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť, které se staly základem pro odhad velikosti raně středověké populace. Výsledné tři modely (maximální, střední a minimální) vyznačují území nezbytné k uspokojení nároků obyvatel aglomerace. Žádný z těchto modelů není skutečnou rekonstrukcí zázemí raně středověkého hradiště. Tyto modely představují limity uvažování o jeho prostorových nárocích. Model maximálních nároků dosahoval do vzdálenosti 4,2 km od opevnění hradiště. Díky těmto modelům se podařilo prokázat že podstatná část potřebného obilí a orné půdy se mohla nacházet v bezprostřední blízkosti aglomerace. Podobně tomu bylo i v případě zdrojů dřeva, které nemuselo být transportováno z větších vzdáleností. Keywords: hintreland; Libice nad Cidlinou; economy; Early Medieval Available at various institutes of the ASCR
Early Medieval castle of Libice nad Cidlinou, large or small hinterland?

This paper makes an attempt to quantify the demands of the agglomeration of early medieval castle in Libice on agricultural production and timber resources. The basis of the estimates is population ...

Mařík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2008

Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations
Maříková-Kubková, Jana; Schlanger, N.; Lévin, S.
2008 - English
Proceedings of the Area IV seminar at Prague Castle Sborník příspěvků přednesených na konferenci projektu AREA IV. Keywords: sites of memory; archaeology; history of archaeology Available at various institutes of the ASCR
Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations

Proceedings of the Area IV seminar at Prague Castle


Sborník příspěvků přednesených na konferenci projektu AREA IV.

Maříková-Kubková, Jana; Schlanger, N.; Lévin, S.
Archeologický ústav, Praha, 2008

The Early Medieval agglomeration of Libice – on the quest
Mařík, Jan
2008 - English
This paper makes an attempt to distinguish parts of the Early Medieval agglomeration of Libice fromthe point of view of social topography and functions. Evaluation of archeological sources has shown that the standard archaeological division of a centre into acropolis, bailey and suburbium in terms of thein expected functions does not work and should be used only for general description of the topography of the site. Článek se věnuje problematice prostorového členění raně středověkých opevněných center z pohledu sociální topografie a funkcí. Přestože jejich prostorové vymezení je dáno především geomorfologií lokality nebo dochovanými relikty opevnění, dochází namnoze i k jejich funkční interpretaci. Přestože existuje celá řada příkladů, kde lze tento přístup obhájit, můžeme na příkladě libického hradiště ukázat, že mechanické přebírání tohoto modelu bez konkrétních dokladů může být značně zavádějící. Keywords: suburbium; Libice nad Cidlinou; stronghold Available at various institutes of the ASCR
The Early Medieval agglomeration of Libice – on the quest

This paper makes an attempt to distinguish parts of the Early Medieval agglomeration of Libice fromthe point of view of social topography and functions. Evaluation of archeological sources has shown ...

Mařík, Jan
Archeologický ústav, Praha, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases