Number of found documents: 32
Published from to

The Logica Yearbook 2000
Majer, Ondrej
2001 - English
The volume comprises most of the papers presented at the international symposium LOGICA 2000. Following the traditiof the LOGICA symposia, the papers deal with a broad range of problems in logic revelant to philosophy. Contributors include Gabriel Sandu, Jaroslav Peregrin and Göran Sundholm. Keywords: logic Available at various institutes of the ASCR
The Logica Yearbook 2000

The volume comprises most of the papers presented at the international symposium LOGICA 2000. Following the traditiof the LOGICA symposia, the papers deal with a broad range of problems in logic ...

Majer, Ondrej
Filosofický ústav, 2001

Funkcionalismus ve vědě a filosofii
Nosek, Jiří
2001 - Czech
Sborník příspěvků přednesených na meziooborovém semináři Funkcionalismus ve vědě a filosofii, který se konal 3.-5. listopadu 1998 v Praze. 23 příspěvků od českých vědců a filosofů se zabývá povahou a použitím termínů "funkce" v přírodních, společenských a humanitních vědách. A collection of papers presented at the interdisciplinary seminar Functionalism in Sciences and Philosophy, held in November 3-5, 1998 in Prague. The twenty-three papers by Czech scientists and philosophers deal with the nature and application of the term "function" in the humanities as well as in the natural sciences. Keywords: analytical philosophy Available at various institutes of the ASCR
Funkcionalismus ve vědě a filosofii

Sborník příspěvků přednesených na meziooborovém semináři Funkcionalismus ve vědě a filosofii, který se konal 3.-5. listopadu 1998 v Praze. 23 příspěvků od českých vědců a filosofů se zabývá povahou a ...

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 2001

Úvahy o pravdivosti
Nosek, Jiří
2001 - Czech
Sborník 19 příspěvků přednesených na mezioborovém semináři Pravdivost ve vědě a filosofii v Praze 1999. Příspěvky pocházejí od autorů přírodovědního, společenskovědního a humanitního zaměření a jejich společným cílem je představit problematiku pravdy a pravdivosti z různých hledisek diskutovaných v současné vědě a filosofii. A collection of 19 papers in Czech and Slovak given at the interdisciplinary seminar Truth in Science and Philosophy held in Prague 1999. The papers are written by philosophers and scientists working in science, social sciences and humanities whose common aim is to present problems of truth from various perspectives which are discussed in science and philosophy in recent years. Keywords: philosophy Available at various institutes of the ASCR
Úvahy o pravdivosti

Sborník 19 příspěvků přednesených na mezioborovém semináři Pravdivost ve vědě a filosofii v Praze 1999. Příspěvky pocházejí od autorů přírodovědního, společenskovědního a humanitního zaměření a jejich ...

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 2001

Konvence ve vědě a filosofii
Nosek, Jiří
2000 - Czech
Mezioborový sborník 23 prací věnovaných problematice pojmu konvence. Sborník je rozdělen do tří částí zabývajících použitím pojmu konvence a) v lingvistice a filosofii jazyka, b) v literární vědě, estetice a kultorologii, 3) ve fyzice, matematice a filosofii vědy. The collection of 23 papers concerning the general questions of convention from the point of view of a) linguistics and philosophy of language, b) aesthetic, literary, and cultural theories, c) physics, mathematics, and philosophy of science. Available at various institutes of the ASCR
Konvence ve vědě a filosofii

Mezioborový sborník 23 prací věnovaných problematice pojmu konvence. Sborník je rozdělen do tří částí zabývajících použitím pojmu konvence a) v lingvistice a filosofii jazyka, b) v literární vědě, ...

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 2000

The Logica Yearbook 1999
Childers, Timothy
2000 - English
The Logica Yearbook 1999 contains a selection of papers delivered at the LOGICA 1999 conference. The contributions cover a wide variety of topics in philosophical logic, reflecting the character of the conference. Contributors include Stuart Shapiro, Goran Sundholm, Jan Wolenski, Wlodek Rabinowicz, J.H. Sobel and Jaroslav Peregrin. Keywords: logic Available at various institutes of the ASCR
The Logica Yearbook 1999

The Logica Yearbook 1999 contains a selection of papers delivered at the LOGICA 1999 conference. The contributions cover a wide variety of topics in philosophical logic, reflecting the character of ...

Childers, Timothy
Filosofický ústav, 2000

Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka
Chvatík, Ivan; Kouba, Pavel
2000 - Czech
Sborník příspěvků našich i zahraničních účastníků je doplněn o přednášku proslovenou u příležitosti udělení čestného doktorátu Karlovy univerzity H.G. Gadamerovi a slavností přednášku J.P. Vernanta. Do sborníku jsou rovněž zařazeny i příspěvky, které byly pro konferenci připraveny, ale mohly být předneseny až na pozdější patočkovské konferenci v Neapoli (P. Ricoeur, D. Jervolino). Soubor textů nejenom konfrontuje myšlenkové koncepce Jana Patočky a Eugena Finka, nýbrž v širokém mezinárodním měřítku podává i plastický reprezentativní obraz velkých témat fenomenologie po Husserlovi a Heideggerovi. The proceedings from the colloquium is completed with a lecture by H.G. Gadamer (delivered at the occasion of his honorary doctorate at Charles University) and with a lecture by J.P. Vernant. It also includes the papers that were prepared for the conference but could only be delivered later at the conference in Neapolis devoted to J. Patočka (P. Ricoeur, D. Jervolino). The texts not only confront the conceptions of Patočka and Eugen Fink, but give also a vivid picture of great themes of phenomenology after Husserl and Heidegger. Keywords: H. G. Gagadamer; J. Patočka Available at various institutes of the ASCR
Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka

Sborník příspěvků našich i zahraničních účastníků je doplněn o přednášku proslovenou u příležitosti udělení čestného doktorátu Karlovy univerzity H.G. Gadamerovi a slavností přednášku J.P. Vernanta. ...

Chvatík, Ivan; Kouba, Pavel
Filosofický ústav, 2000

Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor
Zumr, Josef
1999 - Czech
Keywords: kultura; sociologie Available at various institutes of the ASCR
Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor

Zumr, Josef
Filosofický ústav, 1999

Chaos, věda a filosofie. (Sborník příspěvků)
Nosek, Jiří
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Chaos, věda a filosofie. (Sborník příspěvků)

Nosek, Jiří
Filosofický ústav, 1999

The Logica Yearbook 1998
Childers, Timothy
1999 - English
Available at various institutes of the ASCR
The Logica Yearbook 1998

Childers, Timothy
Filosofický ústav, 1999

Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. (Sborník příspěvků)
Nosek, Jiří; Stachová, Jiřina
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. (Sborník příspěvků)

Nosek, Jiří; Stachová, Jiřina
Filosofický ústav, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases