Number of found documents: 83
Published from to

Monitorování 14CO2 ve vzduchu krasových jeskyní s použitím pasivních vzorkovačů
Světlík, Ivo; Stefanov, P.; Tomášková, Lenka
2009 - Czech
Keywords: passive samplers; 14CO2; karst caves Available at various institutes of the ASCR
Monitorování 14CO2 ve vzduchu krasových jeskyní s použitím pasivních vzorkovačů

Světlík, Ivo; Stefanov, P.; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2009

14CO2 v atmosféře
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Příspěvek je zaměřen na projevy Suessova efektu na regionální a globální úrovni. The article is aimed on Suess effect influencing on regional and global scale. Keywords: 14CO2; Suessův effect; activity concentration Available at various institutes of the ASCR
14CO2 v atmosféře

Příspěvek je zaměřen na projevy Suessova efektu na regionální a globální úrovni.


The article is aimed on Suess effect influencing on regional and global scale.

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Příspěvek se zabývá odhadem dlouhodobého trendu obsahu 14C v atmosféře. Je zde rovněž diskutován vliv spalování fosilních paliv na aktivitu radiouhlíku v životním prostředí. The article estimates long-term trends of 14C quantity in the atmosphere. Influencing from fossil fuel combustion on radiocarbon activity level in the environment is reported too. Keywords: 14C; Suessův effect; fossil fuel combustion Available at various institutes of the ASCR
Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí

Příspěvek se zabývá odhadem dlouhodobého trendu obsahu 14C v atmosféře. Je zde rovněž diskutován vliv spalování fosilních paliv na aktivitu radiouhlíku v životním prostředí....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA)
Kučera, Jan; Zeisler, R.
2008 - Czech
Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA). Contribution to the vanadium and nickel certification in the new NIST SRM-1577c Bovine Liver by the radiochemical neutron activation analysis (RNAA). Keywords: vandium; nickel; certification Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA)

Příspěvek k certifikaci vanadu a niklu v novém NIST SRM-1577c Bovine Liver radiochemickou neutronovou aktivační analýzou (RNAA)....

Kučera, Jan; Zeisler, R.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení Sr, Ba, Rb a Cs v biologických referenčních materiálech skupinovou RNAA radiochemickou neutronovou aktivační analýzou
Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
2008 - Czech
Stroncium, barium, rubidium a cesium ve vybraných, převážně biologických referenčních materiálech byly stanoveny neutronovou aktivační analýzou (NAA) ve dvou různých analytických variantách – instrumentální NAA s epitermálními neutrony, a NAA s radiochemickou skupinovou separací Sr-Ba a Rb-Cs (RNAA). Postup RNAA spočíval v rozkladu ozářených vzorků alkalicko-oxidačním tavením a následném srážením síranů Sr a Ba a sorpcí Rb a Cs na fosfomolybdenan amonný. Strontium, barium, rubidium, and cesium in selected, predominantly biological, reference materials was determined using neutron activation analysis (NAA) in two different analytical modes - instrumental NAA with epithermal neutrons, and NAA with radiochemical group separation of Sr-Ba and Rb-Cs (RNAA). The RNAA procedure was based on decomposition of irradiated samples by alkaline-oxidative fusion followed by precipitation of Sr and Ba sulfates, and sorption of Rb and Cs onto ammonium phosphomolybdate. Keywords: neutronová aktivační analýza; RNAA Available at various institutes of the ASCR
Stanovení Sr, Ba, Rb a Cs v biologických referenčních materiálech skupinovou RNAA radiochemickou neutronovou aktivační analýzou

Stroncium, barium, rubidium a cesium ve vybraných, převážně biologických referenčních materiálech byly stanoveny neutronovou aktivační analýzou (NAA) ve dvou různých analytických variantách – ...

Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
Ústav jaderné fyziky, 2008

Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS
Kučera, Jan; Havránek, Vladimír; Krausová, Ivana
2008 - Czech
Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS. Preparation a characterization of the new set of IAEA reference aerosols for the interlaboratory tests comparison by the methods INAA, PIXE and RBS. Keywords: interlaboratory tests comparison; reference aerosols; INAA; RBS; PIXE Available at various institutes of the ASCR
Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS

Příprava a charakterizace nové sady referenčních aerosolů IAEA pro mezilaboratorní porovnání zkoušek metodami INAA, PIXE a RBS....

Kučera, Jan; Havránek, Vladimír; Krausová, Ivana
Ústav jaderné fyziky, 2008

Analytické možnosti metod PIXE, PIGE a RBS při studiu vltavínů
Havránek, Vladimír; Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
2008 - Czech
Analytické možnosti analytických metod využívajících iontových svazků - PIXE, PIGE a RBS – byly studovány v simultánním režimu na několika vzorcích vltavínů. Kombinace metod umožnila stanovení více než 20 majoritních i stopových prvků. Zvláště důležité je stanovení F a Li metodou PIGE, neboť informace o jejich obsahu ve vltavínech i jiných tektitech většinou chybí. Analytical capabilities of the PIXE, PIGE and RBS ion beam analytical techniques run in a simultaneous mode have been studied on several samples of moldavites. Combining the methods allowed determination of more than 20 major and trace elements. Determination of F and Li by PIGE is of a particular importance, as information about their content in moldavites and other tektites is mostly missing. Keywords: PIXE; PIGE; RBS Available at various institutes of the ASCR
Analytické možnosti metod PIXE, PIGE a RBS při studiu vltavínů

Analytické možnosti analytických metod využívajících iontových svazků - PIXE, PIGE a RBS – byly studovány v simultánním režimu na několika vzorcích vltavínů. Kombinace metod umožnila stanovení více ...

Havránek, Vladimír; Mizera, Jiří; Řanda, Zdeněk
Ústav jaderné fyziky, 2008

Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v ovzduší
Světlík, Ivo; Rulík, P.; Tomášková, Lenka
2007 - Czech
Příspěvek je zaměřen na kvantifikaci lokálních a regionálních vlivů na úroveň aktivity atmosférického 14C. Jsou zde rovněž diskutovány některé jevy spojené se spalováním fosilních paliv a uvolňováním antropogenního 14C do ovzduší. Příspěvek je zaměřen na kvantifikaci lokálních a regionálních vlivů na úroveň aktivity atmosférického 14C. Jsou zde rovněž diskutovány některé jevy spojené se spalováním fosilních paliv a uvolňováním antropogenního 14C do ovzduší. Keywords: 14C; suess efffect; fossil CO2 Available at various institutes of the ASCR
Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v ovzduší

Příspěvek je zaměřen na kvantifikaci lokálních a regionálních vlivů na úroveň aktivity atmosférického 14C. Jsou zde rovněž diskutovány některé jevy spojené se spalováním fosilních paliv a uvolňováním ...

Světlík, Ivo; Rulík, P.; Tomášková, Lenka
Ústav jaderné fyziky, 2007

Teoretická predikce vlivu koncentrace kyslíku na výtěžky poškození DNA způsobených ionizujícím zářením
Štěpán, Václav; Spurný, František; Davídková, Marie
2007 - Czech
Pomocí teoretického modelu RADAMOL byl studován vliv koncentrace kyslíku na výtěžky primárních poškození DNA způsobených účinkem nabitých částic (elektronů, protonů, alfa částic). Influence of oxygen concentration on the primary radiation damage of DNA caused by charged particles (electrons, protons, alpha particles) has been studied using the theoretical model RADAMOL. Keywords: theoretical modeling; ionizing radiation; DNA damage; oxygen effect Available at various institutes of the ASCR
Teoretická predikce vlivu koncentrace kyslíku na výtěžky poškození DNA způsobených ionizujícím zářením

Pomocí teoretického modelu RADAMOL byl studován vliv koncentrace kyslíku na výtěžky primárních poškození DNA způsobených účinkem nabitých částic (elektronů, protonů, alfa částic)....

Štěpán, Václav; Spurný, František; Davídková, Marie
Ústav jaderné fyziky, 2007

Mikrodozimetrická rozdělení depozic energie nabitých částic ve vodě a vodní páře
Palajová, Zdenka; Štěpán, Václav; Davídková, Marie
2006 - Czech
Frekvenční a dávkové distribuce deponované energie byly modelovány pro protony a alfa částice s energiemi v rozsahu 1 až 10 MeV/amu. Výpočty byly provedeny pro kulové objemy s poloměry 1nm až 1um. Byly porovnávány střední hodnoty a tvar distribucí deponované energie ve vodě a vodní páře. Frequency and dose distributions of deposited energy were modeled for protons and alpha particles with energies between 1 to 10 MeV/amu. Calculations were performed for spherical volumes with radii 1nm to 1um. Mean values and shapes of distributions were compared for liquid water and water vapor. Keywords: microdosimetry distributions; liquid water; water vapor; theoretical modeling Available at various institutes of the ASCR
Mikrodozimetrická rozdělení depozic energie nabitých částic ve vodě a vodní páře

Frekvenční a dávkové distribuce deponované energie byly modelovány pro protony a alfa částice s energiemi v rozsahu 1 až 10 MeV/amu. Výpočty byly provedeny pro kulové objemy s poloměry 1nm až 1um. ...

Palajová, Zdenka; Štěpán, Václav; Davídková, Marie
Ústav jaderné fyziky, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases