Number of found documents: 37
Published from to

Prague Stochastic 2006. Proceedings of the joint session of 7th Prague Symposium on Asymptotic Statistics and 15th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes
2006 - English
Prague Stochastics 2006,held in Prague from August 21 to 25, 2006, is an international scientific meeting that continues the tradition of organising Prague conferences on stochastics, established here five decades ago. Traditionally, the scope of the proceedings, as well as the conference itself, is quite extensive; the topics range from classical to very up-to date ones. It covers both methodological and applied statistics, theoretical and applied probability and, of course, topics from information theory. The printed part contains the plenary and invited papers, and the list of all contributions published in the volume. The CD disc, attached as an official part of the book with the same ISBN code, contains all accepted papers. Prague Stochastics 2006 , která se konala v Praze 21 – 25 srpna 2006, je mezinárodním vědeckým setkáním navazujícím na tradici pražských konferencí o stochastice, založené před padesáti roky. Tradičně je rozsah tohoto sborníku, stejně jako samotné konference, poměrně extenzívní, obsahuje témata od klasických až po zcela moderní. Pokrývá jak metodologickou tak aplikovanou statistiku, teoretickou i aplikovanou statistiku a, samozřejmě i témata z teorie informace. Tištěná část obsahuje plenární a zvané přednášky a seznam všech příspěvků ve sborníku. CD disk, přiložený jako oficiální část publikace se stejným ISBN kódem, obsahuje všechny přijaté články. Keywords: statistics; probability theory; information theory Available at various institutes of the ASCR
Prague Stochastic 2006. Proceedings of the joint session of 7th Prague Symposium on Asymptotic Statistics and 15th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes

Prague Stochastics 2006,held in Prague from August 21 to 25, 2006, is an international scientific meeting that continues the tradition of organising Prague conferences on stochastics, established ...

Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Proceedings of 7th Workshop on Uncertainty Processing
2006 - English
Keywords: uncertainty processing Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of 7th Workshop on Uncertainty Processing

Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Proceedings of the 7th International Ph.D. Workshop: Young Generation Viewpoint
2006 - English
Proceedings contain contributions from areas technical and societal decision making. The aim of the workshop was to promote communication between those two areas and we this aim was achieved. Sborník obsahuje příspěvky jak z technického tak společenského přístupu na teorii rozhodování. Cílem setkáni byla podpora komunikace mezi oběma přístupy a tohoto cíle bylo dosaženo. Keywords: decision-making Fulltext is available at external website.
Proceedings of the 7th International Ph.D. Workshop: Young Generation Viewpoint

Proceedings contain contributions from areas technical and societal decision making. The aim of the workshop was to promote communication between those two areas and we this aim was ...

Ústav teorie informace a automatizace, 2006

Cíle Výzkumného centra DAR a postup jejich řešení v jednotlivých výzkumných oblastech. 1. společná konference 13. dubna 2005
Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
2005 - Czech
Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmické a programové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména při rozhodování založeném na různých zdrojích a dat. Hlavní teoretické směry, ve kterých bude výzkum probíhat: 1) získávání a reprezentace znalostí, 2) rozhodování, 3) zpracování více-rozměných signálů a rozpoznávání obrazů, 4) soft computing a fuzzy modelování. Global aim of the Centre is to contribute substantially to development of a theoretical, algortihmic and software background for solution of real life problems, above all decision-making in complex situation based on different sources of knowledge and data. Determine the main theoretical areas of the research: 1) Knowledge acquisition and representation, 2) Decision-making, 3) Multidimensional signal processing and pattern recognition, 4) Sof somputing and fuzzy modelling. Keywords: multidimensional data; uncertainty; industrial applications Available at various institutes of the ASCR
Cíle Výzkumného centra DAR a postup jejich řešení v jednotlivých výzkumných oblastech. 1. společná konference 13. dubna 2005

Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmické a programové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména ...

Mareš, Milan; Ivánek, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2005

Proceedings of the 8th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty
Kroupa, Tomáš; Vejnarová, Jiřina
2005 - English
The collection of contributed papers of the seminar. Sborník článků ze semináře. Keywords: data analysis; decision theory Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the 8th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty

The collection of contributed papers of the seminar.


Sborník článků ze semináře.

Kroupa, Tomáš; Vejnarová, Jiřina
Ústav teorie informace a automatizace, 2005

Proceedings of the 4th International PhD Workshop Information Technologies & Control. Young Generation Viewpoint
Belda, Květoslav
2003 - English
Proceedings of the 4th Int. PhD Workshop: Information Technologies & Control (IT&C), Young Generation Viewpoint, Libverda 2003' collects contributions of active participans of the Workshop. Their topics are focused on control theory, system identification, modelling of complex systems, image processing, artificial inteligence, decision making, software issues, real-life applications and others. It maps research of young scientists and engineers from Slovenia, Hungary, Slovakia, Poland and Czech Republic. Keywords: information technologies; control; modelling of complex systems Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the 4th International PhD Workshop Information Technologies & Control. Young Generation Viewpoint

Proceedings of the 4th Int. PhD Workshop: Information Technologies & Control (IT&C), Young Generation Viewpoint, Libverda 2003' collects contributions of active participans of the Workshop. Their ...

Belda, Květoslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2003

Collection of Presentations of the 4th International PhD Workshop Information Technologies & Control
Belda, Květoslav
2003 - English
Progres of the modern science and technology is deeply conditioned by ability of developers and users to grasp subjects in its entirety. The collection of the presentations from the Workshop gives summary of state of the art in the field of modern information technologies and control in the viewpoint of young generation. Attached CD ROM includes not only presentations but also graphical documentation. Editors of CD ROM are Květoslav Belda and Roman Kytka. Keywords: control; modelling; decision making Available at various institutes of the ASCR
Collection of Presentations of the 4th International PhD Workshop Information Technologies & Control

Progres of the modern science and technology is deeply conditioned by ability of developers and users to grasp subjects in its entirety. The collection of the presentations from the Workshop gives ...

Belda, Květoslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2003

Proceedings of 6th Workshop on Uncertainty Processing
Vejnarová, Jiřina
2003 - English
The Workshops on Uncertainty Processing have been organized every three years since 1988 and are aimed at fostering creative intellectual activities and exchange of ideas in an informal atmosphere. The Proceedings contain 27 contributions selected by the Programme Committee for presentation at this year's Workshop. Keywords: uncertainty in artificial intelligence; graphical models; possibility theory Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of 6th Workshop on Uncertainty Processing

The Workshops on Uncertainty Processing have been organized every three years since 1988 and are aimed at fostering creative intellectual activities and exchange of ideas in an informal atmosphere. ...

Vejnarová, Jiřina
Ústav teorie informace a automatizace, 2003

Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes
Janžura, Martin; Mikosch, T.
2002 - English
This issue contains short summariesof the contributed and invited papers, as well as posters, accepted for presentation at the 24th European Meeting of Statisticians, jointly held with the 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, Prague, 19-23 August, 2002. Keywords: information theory; statistical decision functions; random processes Available at various institutes of the ASCR
Abstracts of the 24th European Meeting of Statisticians & 14th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes

This issue contains short summariesof the contributed and invited papers, as well as posters, accepted for presentation at the 24th European Meeting of Statisticians, jointly held with the 14th Prague ...

Janžura, Martin; Mikosch, T.
Ústav teorie informace a automatizace, 2002

Proceedings of the 4th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty
Jiroušek, Radim; Vejnarová, Jiřina
2001 - English
Seminar was the 4th meeting materialized within the International Collaborative project between Czech Republic and Japan. In the project, the following institutions take part: Silesian University, University of Ostrava, University of Economics, Prague, Japan Advanced Institute of Science and Technology, University of Osaka. Keywords: uncertainty; decision-making; fuzzy Available at various institutes of the ASCR
Proceedings of the 4th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty

Seminar was the 4th meeting materialized within the International Collaborative project between Czech Republic and Japan. In the project, the following institutions take part: Silesian University, ...

Jiroušek, Radim; Vejnarová, Jiřina
Ústav teorie informace a automatizace, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases