Number of found documents: 42
Published from to

Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic : special publication to 5th Symposium on Permo-carboniferous Faunas and workshop Interpretation of Marine and Freshwater Environments in Carboniferous and Permian Deposits
Štamberg, S.; Zajíc, Jaroslav
2008 - English
The special volume contains the list of participants, the meeting programme, abstracts, and the excursion guide (Krkonoše Piedmont Basin and Boskovice Graben). Sborník obsahuje seznam účastníků, program sympozia, abstrakty a exkurzní průvodce (podkrkonošská pánev a boskovická brázda). Keywords: Late Palaeozoic; biota; palaeoenvironment Available at various institutes of the ASCR
Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic : special publication to 5th Symposium on Permo-carboniferous Faunas and workshop Interpretation of Marine and Freshwater Environments in Carboniferous and Permian Deposits

The special volume contains the list of participants, the meeting programme, abstracts, and the excursion guide (Krkonoše Piedmont Basin and Boskovice Graben)....

Štamberg, S.; Zajíc, Jaroslav
Geologický ústav, 2008

Workshop on Graptolite volume of Treatise on Invertebrate Paleontology and IPA Graptolite working group meeting : abstract book and Excursion guide
Štorch, Petr; Kraft, P.
2008 - English
Keywords: invertebrate palentology; Treatise; graptolites Available at various institutes of the ASCR
Workshop on Graptolite volume of Treatise on Invertebrate Paleontology and IPA Graptolite working group meeting : abstract book and Excursion guide

Štorch, Petr; Kraft, P.
Geologický ústav, 2008

Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics
Rudajev, Vladimír; Živor, Roman; Svítilová, Jaroslava
2008 - English
Proceedings include papers devoted to geophysical methods application for solution of following problems: mining tremors, structure and properties of rock massif, geotechnical questions and laboratory investigation of rock fracturing. Sborník obsahuje přednášky věnované využití geofyzikálních metod při řešení problematiky důlních otřesů, struktury a vlastností horninového masivu, při řešení geotechnických problémů a při laboratorním výzkumu porušování hornin. Keywords: geophysics; mining; environment Available at various institutes of the ASCR
Proceedings XXXI. Polish-Czech-Slovakian Symposium on Mining and Environmental Geophysics

Proceedings include papers devoted to geophysical methods application for solution of following problems: mining tremors, structure and properties of rock massif, geotechnical questions and laboratory ...

Rudajev, Vladimír; Živor, Roman; Svítilová, Jaroslava
Geologický ústav, 2008

Palaeozoic palynology in space and time. Book of abstracts
2006 - English
Keywords: Palaeozoic; palynology; conference Available at various institutes of the ASCR
Palaeozoic palynology in space and time. Book of abstracts

Geologický ústav, 2006

Workshop on Ichnotaxonomy - III. Abstract Book
2006 - English
The conference and its contributions covered by the Abstract Book were focused namely on treatment of eggs as specific case of “substrate” or “clasts”, boundary of fossil and recent material, position of micromprphology among the already well-established ichnotaxobases, classification of trackways, taphonomic problems, acceptability of “substrate-crossing” ichnogenera, treatment of bioturbate structures made by plants, and treatment of size as an ichnotaxobase. Příspěvky z konference Workshop on Ichnotaxonomy - III byly zaměřeny na dosud téměř nediskutovaná témata, jako např. posuzování vajec jako specifických bioklastů, význam mikromorfologie stěny při popisu a interpretaci fosilních stop. Keywords: ichnology; nomenclature; taxonomy; fossil behaviour Available at various institutes of the ASCR
Workshop on Ichnotaxonomy - III. Abstract Book

The conference and its contributions covered by the Abstract Book were focused namely on treatment of eggs as specific case of “substrate” or “clasts”, boundary of fossil and recent material, position ...

Geologický ústav, 2006

4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group/11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/7th Carpathian Tectonic Workshop. Geolines
Svojtka, Martin
2006 - English
Keywords: geochemistry; structural geology; Outer West Carpathians Available at various institutes of the ASCR
4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group/11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/7th Carpathian Tectonic Workshop. Geolines

Svojtka, Martin
Geologický ústav, 2006

10. pedologické dny 2004 na téma Pedodiverzita. Průvodce exkurzí
Žigová, Anna
2004 - Czech
Půdní pokryv Českého krasu byl charakterizován na základě vybraných půdních profilů. Soil cover of Bohemian Karst is characterized on the base of selected soil profiles. Keywords: soil cover of Bohemian Karst Available at various institutes of the ASCR
10. pedologické dny 2004 na téma Pedodiverzita. Průvodce exkurzí

Půdní pokryv Českého krasu byl charakterizován na základě vybraných půdních profilů.


Soil cover of Bohemian Karst is characterized on the base of selected soil profiles.

Žigová, Anna
Geologický ústav, 2004

Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop
2004 - English
Čtyřicet čtyři reprezentativních příspěvků o bioerozi v geologickém záznamu i v současných prostředích dokumentuje, že prvními pevnými substráty, které byly v geologické minulosti Země kolonizovány, byly karbonátové hardgroudy. Brzy poté byly osídlovány i větší karbonátové bioklasty. Koncem prvohor se začala v nevelké míře uplacovat strategie osídlování dřevitých substrátů. Mořská bioeroze v litických substrátech se velmi zintenzívnila rozrůznila během druhohor a třetihor. Sebrané příspěvky dokumentují dále zvyšující se zájem o bioerozi v nemořských prostředích a o erozivní struktury působené obratlovci Forty-four international contributions on bioerosion from the fossil record and from modern settings show that the first intensively bioturbated substrates were carbonate hardgrounds, soon followed by carbonate bioclasts. By the end of Paleozoic, wood bioerosion starts to take place; marine bioerosion in lithic substrates have much diversified during the Cretaceous and Cenozoic. The set of extended abstracts also shows increasing interest on mammals as tracemakers, and on bioerosion on non-marine settings. Keywords: bioerosion; fossils; palaeoecology; zkameněliny Available at various institutes of the ASCR
Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop

Čtyřicet čtyři reprezentativních příspěvků o bioerozi v geologickém záznamu i v současných prostředích dokumentuje, že prvními pevnými substráty, které byly v geologické minulosti Země kolonizovány, ...

Geologický ústav, 2004

ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts
2004 - English
Sborník abstraktů sympózia Historie speleologie a karsologie v Evropě. Book of abstracts of Symposium on History of Speleology and Karstology in the Europe. Keywords: speleology; karstology; history; historie Available at various institutes of the ASCR
ALCADI 2004. 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides. Abstracts

Sborník abstraktů sympózia Historie speleologie a karsologie v Evropě.


Book of abstracts of Symposium on History of Speleology and Karstology in the Europe.

Geologický ústav, 2004

Bioerosion in the geologic record of the Czech Republic. Field trip guide for the pre-conference excursion 4th International Bioerosion Workshop August 22 - August 28, Czech Republic
Mikuláš, Radek
2004 - English
Geological record of bioerosion of the Czech Republic represents a great stratigraphic range, variety of settings and diverse substrates. We have to mention microborings in the probable Late Proterozoic stromatolites, bored bioclasts of the Silurian and Devonian, Devonian and Carboniferous hardgrounds and rockgrounds, rare wood borings in the Permian deposits (Bohemian Massif), Jurassic transgressive and reef facies, Early Cretaceous rockgrounds (Carpathians), Upper Cretaceous bored rockgrounds, bioclasts and wood (Bohemian Massif), Cenozoic borings in wood, leaves, fruit stones and bones (Bohemian Massif), bioclasts and rockgrounds of the Miocene bottom and sedimentary fill of the Carpathian Foreland and the Vienna Basin. Several Pleistocene and Holocene archaeological sites contain the record of animal and plant bioerosion coupled with the human activity. Geologický záznam bioeroze v České republice zahrnuje velkou část geologické časové škály, různé typy prostředí a různé substráty. Zvláštní zmínku zasluhují mikroskopické vrtby v pravděpodobných svrchnoproterozoických stromatolitech, navrtané bioklasty silurského a devonského stáří, devonské a karbonské hardgroundy a rockgroundy, ojedinělé vrtby ve dřevě permského stáří, jurské transgresivní a útesové facie, spodnokřídová skalnatá dna karpatské oblasti, svrchnokřídová skalnatá pobřeží, bioklasty a dřevo v platformním pokryvu Českého masivu, některé facie karpatské předhlubně a Vídeňské pánve a konečně archeologická naleziště, která poskytují záznam bioeroze současný se stopami lidské činnosti Keywords: bioerosion; geologic record Czech Republic; excursion guide Available at various institutes of the ASCR
Bioerosion in the geologic record of the Czech Republic. Field trip guide for the pre-conference excursion 4th International Bioerosion Workshop August 22 - August 28, Czech Republic

Geological record of bioerosion of the Czech Republic represents a great stratigraphic range, variety of settings and diverse substrates. We have to mention microborings in the probable Late ...

Mikuláš, Radek
Geologický ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases