Number of found documents: 23
Published from to

noTitle
Gapko, Petr,
2004 - English
Keywords: Deficit rozpočtový; Ekonomie institucionální; Finance veřejné; Politika fiskální; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
noTitle

Gapko, Petr,
Univerzita Karlova, 2004

noTitle
Ježek, Michal
2002 - English
Keywords: Analýzy; Penze; Práce bakalářské; Reformy penzijní; Systémy penzijní Available in a digital repository NRGL
noTitle

Ježek, Michal
Univerzita Karlova, 2002

A microanalysis of pension reform
Ježek, Michal; Schneider, Ondřej
2002 - English
This paper examines the microeconomic impact of a reform of a Czech pension system in which the program is at least partially shifted from a public, unfunded basis to a private, funded basis. It consideres three different scenarios in which individuals have the opportunity to switch part of their mandatory contributions into a funded scheme in exchange for a proportionate reduction in their traditional public pension benefits. It attempts to estimate which workers would be better off switching based on gender, age and income, and some recommendations for policy makers are given. In particular, the impact of mandatory switching on individuals with a low earning capacity is examined and discussed. Tato práce zkoumá mikroekonomický dopad reformy českého penzijního systému, při které dojde k alespoň částečnému přechodu z veřejného nefondového základu na soukromý fondový základ. Jsou zvažovány tři různé scénáře, ve kterých mají jedinci příležitost přesměrovat do fondového systému část svých povinných příspěvků výměnou za úměrné snížení tradičních důchodových dávek z veřejného systému. Práce se pokouší odhadnout, kteří pracovníci by si přechodem polepšili v závislosti na pohlaví, věku a příjmech, a jsou učiněna některá doporučení pro politické činitele. Zejména je pak zkoumán a diskutován dopad povinného přechodu na pracovníky s nízkými příjmy. Keywords: Analýzy; Penze; Práce bakalářské; Reformy penzijní; Systémy penzijní Available in a digital repository NRGL
A microanalysis of pension reform

This paper examines the microeconomic impact of a reform of a Czech pension system in which the program is at least partially shifted from a public, unfunded basis to a private, funded basis. It ...

Ježek, Michal; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases