Number of found documents: 49
Published from to

Camill Hoffmann. Biografie
Polák, Pavel; Tvrdík, Milan
2011 - German
Résumé This thesis aims to describe the life and work of the poet, translator, journalist and Czechoslovak diplomat Camill Hoffmann. Hoffmann was born to a Jewish family in Kolin, his mother tongue was German but he also spoke Czech well. He attended a grammar school in Prague where he soon became a member of a poet's society publishing in the journal Jaro (Spring) which was issued by Paul Leppin. "Spring generation", as they were later called after the journal, is counted to the neoromantics. At the beginning of the 20th century, Hoffmann leaves for Vienna where he begins to work as a journalist for the daily Zeit. There he makes friends with Stefan Zweig, together they translate Baudelaire's poetry book Flowers of Evil. While writing for the culture department of the Zeit, he has close contacts to writers from central Europe, to Arthur Schnitzler, Marie Ebner von Eschenbach or Detlev von Lilliencron. Recommended by Max Brod, Hoffmann also published a poem of Franz Werfel, by that time an unknown author. In 1912, Hoffmann moves to Dresden where he works as a culture section chief-editor of the daily Dresdner Neuesten Nachrichten. His apartment becomes soon a meeting point for many artists, young expressionists. After the outbreak of the World War I, Hoffmann is declared indispensable for the daily, so he... Resumé Tato práce se zabývá životem Camilla Hoffmanna, básníka, překladatele, novináře a československého diplomata. Narodil se v židovské rodině ve středočeském Kolíně. Jeho mateřštinou byla němčina, ale stejně tak dobře hovořil i česky. Střední školu vystudoval v Praze, kde se stal členem skupiny básníků, uskupených kolem časopisu Jaro, který vydával Paul Leppin. "Jarní generace", jak byla tato skupina později nazvána, je řazena k novoromantikům. Začátkem 20. století odchází Hoffmann do Vídně, kde začíná pracovat jako redaktor deníku Zeit. Ve Vídni se spřátelil se Stefanem Zweigem, společně s ním přeložil Baudelairovou sbírku básní Květy zla. V pozici redaktora literární rubriky je neustále v kontaktu s rakouskými, respektive středoevropskými spisovateli, kupříkladu s Arthurem Schnitzlerem, Marií von Eschenbach nebo Detlevem von Liliencronem. Na doporučení Maxe Broda nechal Hoffmann otisknout báseň tehdy ještě neznámého Franze Werfela. V roce 1912 se Hoffmann stěhuje do Drážďan, kde nastupuje místo vedoucího kulturní rubriky Dresdner Neuesten Nachrichten. V jeho bytě v Hellerau jej navštěvují mladí expresionisté. Po vypuknutí první světové války je Hoffmann prohlášen jako nepostradatelný pro fungování novin, a nemusí tudíž narukovat. Válku přečkal v Drážďanech. V revolučních letech 1918/19 Hoffmann... Keywords: Praha; německá literatura; Hoffmann; Prague; German literature; Hoffmann Available in a digital repository NRGL
Camill Hoffmann. Biografie

Résumé This thesis aims to describe the life and work of the poet, translator, journalist and Czechoslovak diplomat Camill Hoffmann. Hoffmann was born to a Jewish family in Kolin, his mother tongue ...

Polák, Pavel; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2011

Camill Hoffmann. Biografie
Polák, Pavel; Tvrdík, Milan
2011 - German
Résumé This thesis aims to describe the life and work of the poet, translator, journalist and Czechoslovak diplomat Camill Hoffmann. Hoffmann was born to a Jewish family in Kolin, his mother tongue was German but he also spoke Czech well. He attended a grammar school in Prague where he soon became a member of a poet's society publishing in the journal Jaro (Spring) which was issued by Paul Leppin. "Spring generation", as they were later called after the journal, is counted to the neoromantics. At the beginning of the 20th century, Hoffmann leaves for Vienna where he begins to work as a journalist for the daily Zeit. There he makes friends with Stefan Zweig, together they translate Baudelaire's poetry book Flowers of Evil. While writing for the culture department of the Zeit, he has close contacts to writers from central Europe, to Arthur Schnitzler, Marie Ebner von Eschenbach or Detlev von Lilliencron. Recommended by Max Brod, Hoffmann also published a poem of Franz Werfel, by that time an unknown author. In 1912, Hoffmann moves to Dresden where he works as a culture section chief-editor of the daily Dresdner Neuesten Nachrichten. His apartment becomes soon a meeting point for many artists, young expressionists. After the outbreak of the World War I, Hoffmann is declared indispensable for the daily, so he... Resumé Tato práce se zabývá životem Camilla Hoffmanna, básníka, překladatele, novináře a československého diplomata. Narodil se v židovské rodině ve středočeském Kolíně. Jeho mateřštinou byla němčina, ale stejně tak dobře hovořil i česky. Střední školu vystudoval v Praze, kde se stal členem skupiny básníků, uskupených kolem časopisu Jaro, který vydával Paul Leppin. "Jarní generace", jak byla tato skupina později nazvána, je řazena k novoromantikům. Začátkem 20. století odchází Hoffmann do Vídně, kde začíná pracovat jako redaktor deníku Zeit. Ve Vídni se spřátelil se Stefanem Zweigem, společně s ním přeložil Baudelairovou sbírku básní Květy zla. V pozici redaktora literární rubriky je neustále v kontaktu s rakouskými, respektive středoevropskými spisovateli, kupříkladu s Arthurem Schnitzlerem, Marií von Eschenbach nebo Detlevem von Liliencronem. Na doporučení Maxe Broda nechal Hoffmann otisknout báseň tehdy ještě neznámého Franze Werfela. V roce 1912 se Hoffmann stěhuje do Drážďan, kde nastupuje místo vedoucího kulturní rubriky Dresdner Neuesten Nachrichten. V jeho bytě v Hellerau jej navštěvují mladí expresionisté. Po vypuknutí první světové války je Hoffmann prohlášen jako nepostradatelný pro fungování novin, a nemusí tudíž narukovat. Válku přečkal v Drážďanech. V revolučních letech 1918/19 Hoffmann... Keywords: Praha; německá literatura; Hoffmann; Prague; German literature; Hoffmann Available in a digital repository NRGL
Camill Hoffmann. Biografie

Résumé This thesis aims to describe the life and work of the poet, translator, journalist and Czechoslovak diplomat Camill Hoffmann. Hoffmann was born to a Jewish family in Kolin, his mother tongue ...

Polák, Pavel; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2011

Spisovná němčina na českých středních školách (analýza procesu utváření spisovné variety v sociální praxi)
Hajíčková, Zuzana; Dovalil, Vít; Doležal, Jiří
2010 - German
The rigorous thesis analyses the shaping process of German language standard varieties in the social praxis, mainly at Czech Secondary Schools. It focuses the role of a teacher as the norm-authority in implementing the linguistic norm. The methodological base is the model of Social Power Field and the Language Management Theory. For the needs of this thesis was further used the Follow-up Interview. Based on of the tests that contain selected contradictory lingual phenomena on the morphological, syntax, lexical and orthography levels, which corrected anonymously sixty six addressed secondary school teachers of German language and through the Follow-up Interview I investigated which norm of standard German language teachers present to their pupils, how is the knowledge of the norm examined and verified in the lesson and how teachers command its use in the interactions with their pupils. Further I compared their norm with the other instances of Social Power Field, i.e. with linguistic codices, partly with the linguistic experts and the model texts. I was interested if they came into the conflicts and how they solved them eventually. Finally I was reflecting on the out-of-linguistic connections which influence the shape of the norm, as well the norm that is required from their charges by mentioned teachers.... Tato rigorózní práce analyzuje proces utváření spisovné variety německého jazyka v sociální praxi, a to na českých středních školách. Jejím těžištěm je role učitele jakožto normové autority při prosazování normy. Metodologickým východiskem je model sociálního silového pole a teorie jazykového managementu. Pro potřeby této práce bylo dále použito následné interview. Na základě testů obsahujících vybrané sporné jazykové jevy roviny morfologické, syntaktické, lexikální a pravopisné, které anonymně opravilo 66 oslovených středoškolských učitelů němčiny, a prostřednictvím následných interview jsem zkoumala, co učitelé svým žákům předkládají jako normu spisovné němčiny, jak znalost této normy ve výuce zkouší a ověřují a jak řídí její užívání v interakcích se žáky. Dále jsem srovnávala jejich normu s ostatními instancemi sociálního silového pole, tj. s jazykovými kodexy, částečně s jazykovými experty a modelovými texty. Zajímalo mě, zda se s nimi dostávají do rozporů a jak je (případně) řeší. Nakonec jsem se zamýšlela nad mimojazykovými souvislostmi, které ovlivňují podobu normy těchto učitelů i normy, kterou od svých svěřenců vyžadují. Středoškolští učitelé němčiny jsou zde představeni jako síla korigující i argumentující. Jejich normou je myšlena norma v sociolingvistickém pojetí. Ta je zasazena do sociálního... Available in a digital repository NRGL
Spisovná němčina na českých středních školách (analýza procesu utváření spisovné variety v sociální praxi)

The rigorous thesis analyses the shaping process of German language standard varieties in the social praxis, mainly at Czech Secondary Schools. It focuses the role of a teacher as the norm-authority ...

Hajíčková, Zuzana; Dovalil, Vít; Doležal, Jiří
Univerzita Karlova, 2010

August Brömste. Umělec a jeho obrazy
Kašková, Gabriela; Wittlich, Petr; Prahl, Roman
2010 - German
The work is based on the estate of August Brömse in the Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, which contains over 1050 letters from the period between 1902 and 1910, and a large collection of sketches and pictures. The structure of the work is determined by this material. The first part is focused on the period up to 1910. On the basis of his correspondence it investigates the artist's life after his studies in Berlin up until his establishment as Professor of Graphics at the Academy of Arts in Prague. The text not only provides a biographical study, but also gives an insight into the cultural life of "Czech Germans" in the specific context of the struggles between Czechs and Germans in Bohemia. Of special interest is the "fight" for the two posts for German professors at the Academy, which lasted four years and was very important for Brömse. The second part is devoted to Brömse's paintings from the period after 1910, which have not yet been treated adequately in research on the artist. It ties in with the first part, which shows the starting points of Brömse's painting and also comments on important pictures in the context of the artist's work. The second part offers an analysis of selected significant paintings. After 1910 Brömse concentrates on religious themes in his work. Two thematic issues have... Available in a digital repository NRGL
August Brömste. Umělec a jeho obrazy

The work is based on the estate of August Brömse in the Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, which contains over 1050 letters from the period between 1902 and 1910, and a large collection of ...

Kašková, Gabriela; Wittlich, Petr; Prahl, Roman
Univerzita Karlova, 2010

August Brömste. Umělec a jeho obrazy
Kašková, Gabriela; Wittlich, Petr; Prahl, Roman
2010 - German
The work is based on the estate of August Brömse in the Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, which contains over 1050 letters from the period between 1902 and 1910, and a large collection of sketches and pictures. The structure of the work is determined by this material. The first part is focused on the period up to 1910. On the basis of his correspondence it investigates the artist's life after his studies in Berlin up until his establishment as Professor of Graphics at the Academy of Arts in Prague. The text not only provides a biographical study, but also gives an insight into the cultural life of "Czech Germans" in the specific context of the struggles between Czechs and Germans in Bohemia. Of special interest is the "fight" for the two posts for German professors at the Academy, which lasted four years and was very important for Brömse. The second part is devoted to Brömse's paintings from the period after 1910, which have not yet been treated adequately in research on the artist. It ties in with the first part, which shows the starting points of Brömse's painting and also comments on important pictures in the context of the artist's work. The second part offers an analysis of selected significant paintings. After 1910 Brömse concentrates on religious themes in his work. Two thematic issues have... Available in a digital repository NRGL
August Brömste. Umělec a jeho obrazy

The work is based on the estate of August Brömse in the Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, which contains over 1050 letters from the period between 1902 and 1910, and a large collection of ...

Kašková, Gabriela; Wittlich, Petr; Prahl, Roman
Univerzita Karlova, 2010

Autobiografické fragmenty v moderní německé literatuře: sebeinscenace Já v experimentálních autobiografiích
Mrázková, Alena; Petříček, Miroslav
2009 - German
Autobiographical fragments from Late 1 9th and Early 20th Century, characterized and analyzed in this PhD thesis, demonstrate different approaches to the crisis of the subject and the language in Modernism, and how they are reflected in the gerne of the Autobiography. Experimental texts written by A. Stifter, Klabund, C. Morgenstern, H. Mann, H. Hesse, A. Döblin, G. Kaiser, H. H. Jahnn, K. Tucholsky, 1. Wassermann, C. Zuckmayer, C. Sternheim and K. Valentin are characterized by the communicative openness, irony and wit; the boarder stmcture, liminal existence and crossing of factual, textual and language boarders; self-performance and the discussion of the relation between the text and the presented "reality". They document the most important changes in the concepts of the Modernism. Autobiograficke fragmenty z konce 19. a plVlli poloviny 20. stoleti, ktere vymezuje a analyzuje tato pnice, ukazuji mozne pi'istupy ke krizi subjektu a krizi jazyka v moderne a jejich promitnuti do zanru autobiografie. Experimentalni texty, jejichZ autory jsou A. Stifter, Klabund, Ch. Morgenstern, H. Mann, H. Hesse, A. Döblin, G. Kaiser, H. H. Jahnn, K. Tucholsky, 1. Wassermann, C. Zuckmayer, C. Sternheim a K. Valentin, se vyznacuji komunikativni otevrenosti, ironii a vtipem; strukturou hranice a liminaIniho byti, vcetne prekracovani faktick)'ch, textovy-ch i jazykovy-ch hranic; sebeinscenaci a tematizaci a problematizaci vztahu textu a zobrazovane "skutecnosti". Tyto texty tak radikainim zpusobem dokladaji promeny mysleni moderny. Available in a digital repository NRGL
Autobiografické fragmenty v moderní německé literatuře: sebeinscenace Já v experimentálních autobiografiích

Autobiographical fragments from Late 1 9th and Early 20th Century, characterized and analyzed in this PhD thesis, demonstrate different approaches to the crisis of the subject and the language in ...

Mrázková, Alena; Petříček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2009

Postavy žen v "Kudrun" a v Písni o Nibelunzích
Špilerová, Jana; Werner, Williams; Bok, Václav
2009 - German
In my thesis I analyze the highborn women figures in the epos Kudrun and the Nibelungenlied written in the 13th century. On the basis of their behavior, talk and the narrator's comments, I analyze in detail their personality traits which were very unusual for the medieval audience. Last but not least, I focus on the ability of the women to manipulate and influence the figures in their vicinity. I also focus on the described contemporary environment in which mainly men are featured and women are very much influenced by them. Some characteristic women features in this epos are compared to the women in the eposes Tristan and Isolde, Iwein and Erec. Last but not least I deal with the description of the feudal structures and the influence of the courtly epic poetry on both mentioned eposes. My aim was to find out whether the women of this epos are passive trophies of men, objects of exchange, kind-hearted conciliators, sly fighters, independent empresses, or even martyrs. How do women perform in marriage policy, in courtly ceremonies, or even in extreme and dangerous situations? I persistently compare all the women figures with the highborn men from royal or aristocratic houses who stand by them. Ultimately, I try to answer the following questions: 1) Is it possible to talk about Kudrun as about a novel written... Ve své diplomové práci se zabývám postavami urozených žen v eposu ‚Kudrun' a Písen o Nibelunzích ze 13. století. Na základe jejich jednání, prímých promluv a komentáru vypravece detailne popisuji a analyzuji jejich chování a charakterové vlastnosti, z nichž nekteré byly pro stredoveké publikum neobvyklé. V neposlední rade se soustredím na schopnost žen manipulovat a ovlivnovat postavy v jejich okolí. Zabývám se také popisovaným dobovým spolecenským prostredím, ve kterém predevším muži hrají velmi duležitou roli a ženy jsou jimi silne ovlivnovány. Nekteré charakteristické rysy žen tohoto eposu srovnávám s ženami v eposech Tristan a Isolda, Iwein a Erec. V neposlední rade se zabývám popisem feudálních struktur a vlivem dvorské epiky na oba zminované eposy. Mým cílem bylo zjistit, zda jsou postavy žen v tomto eposu pasivními trofejemi mužu, predmety výmeny, dobrosrdecnými smiritelkami, lstivými bojovnicemi, samostatnými vládkynemi, nebo dokonce mucednicemi. Jakou roli dokáží ženy hrát ve snatkové politice, pri organizaci dvorských slavností, nebo dokonce v extrémních a nebezpecných v extrémních situacích? Všechny postavy žen prubežne srovnávám s urozenými muži z královských nebo šlechtických rodu, kterí se v techto dílech objevují po jejich boku. Nakonec hledám odpoved na otázky: 1) Lze mluvit o ‚Kudrun' jako... Available in a digital repository NRGL
Postavy žen v "Kudrun" a v Písni o Nibelunzích

In my thesis I analyze the highborn women figures in the epos Kudrun and the Nibelungenlied written in the 13th century. On the basis of their behavior, talk and the narrator's comments, I analyze in ...

Špilerová, Jana; Werner, Williams; Bok, Václav
Univerzita Karlova, 2009

Rané dílo Libuše Moníkové jako odraz kolektivní paměti
Hájková, Markéta; Rösch, Gertrud Maria; Tvrdík, Milan
2009 - German
The work deals with the reflection of collective memory in the early works of Libuše Moníková. The second chapter presents German writer of Czech origin Libuše Moníková, her way into writerhood and the possibilities to classify her works into exile and migration literature. The third chapter describes the concepts of collective memory: the concept of collective memory introduced by Maurice Halbwachs, the later conception of communicative and cultural memory developed by Jan Assmann and the project "places of memory" created by Pierre Nora. The fourth chapter consists of analyses of two first novels of Libuše Moníková "Eine Schädigung" (1981) und "Pavane für eine verstorbene Infantin" (1983) applying the theoretic concepts. On the one hand the results of the analyses showes, that all three concepts of collective memory are mirrored in the early works of Libuše Moníková. On the other hand the analysis demonstrates that both elements of the specific Czech collective memory and elements which the Czechs share with other European nations are represented in these texts. To the first elements belong for example the mythical princess Libussa, Vyšehrad, Hussitism or the National Revival, to the second for instance the events connected with the year 1968. Collective memory is in the texts reflected by means of... Práce se zabývá otázkou zobrazení kolektivní paměti v raných textech Libuše Moníkové. Druhá kapitola představuje německy píšící autorku českého původu, její cestu ke spisovatelství v SRN a možnosti zařazení jejího díla do migrační či exilové literatury. Třetí kapitola popisuje jednotlivé koncepty kolektivní paměti: pojetí kolektivní paměti Maurice Halbachse, koncepci komunikativní a kulturní paměti Jana Assmanna a model míst paměti Pierra Nory. Čtvrtá kapitola tvoří analýzy prvních dvou románů Libuše Moníkové "Újma" (1981) a "Pavana za mrtvou infantku" (1983) s využitím představených konceptů kolektivní paměti. Výsledky analýz na jedné straně ukázaly, že se v raném díle Moníkové odrážejí všechny tři představené koncepty kolektivní paměti. Na druhé straně také dokázaly, že se v něm promítají jak prvky kolektivní paměti specificky české, tak i součásti kolektivní paměti nejen Čechů, ale i jiných evpropských národů. K těm prvním patří například mýtická kněžna Libuše, Vyšehrad, husitství či národní obrození, k těm druhým potom například události spojené s rokem 1968. Kolektivní paměť je v textech reflektována pomocí alegorie, symbolu, intermediality a intertextuality. Available in a digital repository NRGL
Rané dílo Libuše Moníkové jako odraz kolektivní paměti

The work deals with the reflection of collective memory in the early works of Libuše Moníková. The second chapter presents German writer of Czech origin Libuše Moníková, her way into writerhood and ...

Hájková, Markéta; Rösch, Gertrud Maria; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2009

Autobiografické fragmenty v moderní německé literatuře: sebeinscenace Já v experimentálních autobiografiích
Mrázková, Alena; Petříček, Miroslav
2009 - German
Autobiographical fragments from Late 1 9th and Early 20th Century, characterized and analyzed in this PhD thesis, demonstrate different approaches to the crisis of the subject and the language in Modernism, and how they are reflected in the gerne of the Autobiography. Experimental texts written by A. Stifter, Klabund, C. Morgenstern, H. Mann, H. Hesse, A. Döblin, G. Kaiser, H. H. Jahnn, K. Tucholsky, 1. Wassermann, C. Zuckmayer, C. Sternheim and K. Valentin are characterized by the communicative openness, irony and wit; the boarder stmcture, liminal existence and crossing of factual, textual and language boarders; self-performance and the discussion of the relation between the text and the presented "reality". They document the most important changes in the concepts of the Modernism. Autobiograficke fragmenty z konce 19. a plVlli poloviny 20. stoleti, ktere vymezuje a analyzuje tato pnice, ukazuji mozne pi'istupy ke krizi subjektu a krizi jazyka v moderne a jejich promitnuti do zanru autobiografie. Experimentalni texty, jejichZ autory jsou A. Stifter, Klabund, Ch. Morgenstern, H. Mann, H. Hesse, A. Döblin, G. Kaiser, H. H. Jahnn, K. Tucholsky, 1. Wassermann, C. Zuckmayer, C. Sternheim a K. Valentin, se vyznacuji komunikativni otevrenosti, ironii a vtipem; strukturou hranice a liminaIniho byti, vcetne prekracovani faktick)'ch, textovy-ch i jazykovy-ch hranic; sebeinscenaci a tematizaci a problematizaci vztahu textu a zobrazovane "skutecnosti". Tyto texty tak radikainim zpusobem dokladaji promeny mysleni moderny. Available in a digital repository NRGL
Autobiografické fragmenty v moderní německé literatuře: sebeinscenace Já v experimentálních autobiografiích

Autobiographical fragments from Late 1 9th and Early 20th Century, characterized and analyzed in this PhD thesis, demonstrate different approaches to the crisis of the subject and the language in ...

Mrázková, Alena; Petříček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2009

Porovnávací analýza kontroverzní slovenské, německé a slovenské exilové literatury (1960-2005) o Dr. Josefovi Tisovi (+1947) z historicko-etické perspektivy
Pavol, Jozef; Rethmann, Albert-Peter; Ovečka, Libor
2009 - German
RESUME Tematikou tejto licenciátnej práce je analýza kontroverznej osoby Dr. Jozefa Tisa - kňaza a prezidenta Slovenského štátu z historicko - etického hľadiska. Počas jeho politickej kariéry došlo k rozdeleniu Československa, zavedeniu jednej politickej strany na Slovensku, vyhláseniu vojny proti Poľsku a ZSSR a k antisemitizmu voči židom na Slovensku. Sú to udalosti, ktoré sa týkajú nielen správnej interpretácie Tisa z historického hľadiska na základe historických faktov, ale zasahujú i morálno- etickú rovinu samotného kňaza katolíckej cirkvi v hraničných etických situáciách. Jeho osobnosť rozpolťuje týmto nielen historické kruhy, ale prispieva i k polarizácii samotnej spoločnosti. Pokým nacionalistické, pravicové (Slovenská pospolitosť) a cirkevno - konzervatívne kruhy (biskup Sokol) sa ho zastávajú a stavajú na oltár mučeníkov, liberálne vidia v ňom pre zmenu diktátora a antisemitu. Ústredná otázka tejto práce teda znie: V čom spočíva a odkiaľ pramení polemizácia Tisa v historických kruhoch a ako jednal Tiso v hraničných etických situáciach (jednal podľa etických princípov morálnej teológie?)?. Prvá historická časť tejto práce sa venuje analýze 3 hlavných historických prúdov, ktoré svojimi líniami polarizujú Tisa v historických kruhoch: slovenský, slovenský - exilový a nemecký prúd. Ťažiskom analýzy... Available in a digital repository NRGL
Porovnávací analýza kontroverzní slovenské, německé a slovenské exilové literatury (1960-2005) o Dr. Josefovi Tisovi (+1947) z historicko-etické perspektivy

RESUME Tematikou tejto licenciátnej práce je analýza kontroverznej osoby Dr. Jozefa Tisa - kňaza a prezidenta Slovenského štátu z historicko - etického hľadiska. Počas jeho politickej kariéry došlo k ...

Pavol, Jozef; Rethmann, Albert-Peter; Ovečka, Libor
Univerzita Karlova, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases