Number of found documents: 446
Published from to

Analyse des sächsischen Dialektes und Untersuchung seiner Beliebtheit
DOHNALOVÁ, Kristýna; BAUMBACH, Rudolf
2009 - German
Tato práce je zaměřená na saský dialekt a průzkum jeho oblíbenosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmu dialekt, charakteristikou saského dialektu a jeho historickým vývojem. V praktické části je analyzováno vnímání tohoto dialektu obyvateli německé spolkové země Sasko. Cílem práce je ověření údajného negativního postoje Němců vůči saskému dialektu a zjištění možných důvodů, které by k tomuto postoji mohly vést. This thesis deals with the Saxon dialect and the research of its popularity. The theoretical part is focused on the term dialect. It describes the Saxon dialect and its historical development. The practical part is the analysis of how the inhabitants of the German state of Saxony perceive this dialect. The aim of the thesis is to verify the supposed negative attitude of the German people to the Saxon dialect and to find out the reasons for their attitude. Keywords: Saxony; Saxon language; dialect; popularity; research; questionnaire Available in the UPOL Library.
Analyse des sächsischen Dialektes und Untersuchung seiner Beliebtheit

Tato práce je zaměřená na saský dialekt a průzkum jeho oblíbenosti. Teoretická část se zabývá objasněním pojmu dialekt, charakteristikou saského dialektu a jeho historickým vývojem. V praktické části ...

DOHNALOVÁ, Kristýna; BAUMBACH, Rudolf
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Die letzte Prager deutsche Autorin - Lenka Reinerová
Pařilová, Michaela; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
2009 - German
Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Monographie der letzten Prager deutschen Autorin, Lenka Reinerová. Am Anfang werden wichtige Momente im Leben der Schriftstellerin erwähnt. Das zweite Kapitel enthält die Grundinformationen über ihr Schaffen. Im letzten Teil der Arbeit werden ihre Werke mit den Büchern anderer Schriftsteller und Schriftstellerinnen verglichen, die auch die Problematik der Haft bearbeiteten. Keywords: Lenka Reinerová; the last german Prague writer; prisons; biography; Lenka Reinerová; letzte Prager deutsche Autorin; Gefängnisse; Biographie Available in the UPCE Library.
Die letzte Prager deutsche Autorin - Lenka Reinerová

Die Abschlussarbeit befasst sich mit der Monographie der letzten Prager deutschen Autorin, Lenka Reinerová. Am Anfang werden wichtige Momente im Leben der Schriftstellerin erwähnt. Das zweite Kapitel ...

Pařilová, Michaela; Čapek, Jan; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2009

Analyse der Familiennamen deutscher Herkunft in der nordböhmischen Stadt Hrádek nad Nisou - Ein onomastischer Vergleich
SOUČKOVÁ, Alena; SPÁČILOVÁ, Libuše
2008 - German
Předložená práce se věnuje výskytu příjmení německého původu v Hrádku nad Nisou v roce 2004. Zabývá se vznikem a tvořením příjmení a jejich rozdělením ze sémantického hlediska. Dále předkládá výsledky provedeného výzkumu, popisuje vliv českého prostředí na německá příjmení a srovnává je se stejnými výzkumy v Břeclavi a Jihlavě. The thesis deals with the occurrence of surnames of German origin in Hrádek nad Nisou in 2004. It considers the origin and creation of surnames and their division after meaning. It offers results of the analysis and describes the influence of the Czech background on the German surnames and compares it with similar analysis practised in Břeclav and Jihlava. Keywords: surnames of German origin; analysis; meaning; origin; creation; first names; names based on occupation; place names; nicknames; Czech territory; Hrádek nad Nisou; 2004; Břeclav; Jihlava Available in the UPOL Library.
Analyse der Familiennamen deutscher Herkunft in der nordböhmischen Stadt Hrádek nad Nisou - Ein onomastischer Vergleich

Předložená práce se věnuje výskytu příjmení německého původu v Hrádku nad Nisou v roce 2004. Zabývá se vznikem a tvořením příjmení a jejich rozdělením ze sémantického hlediska. Dále předkládá výsledky ...

SOUČKOVÁ, Alena; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Das semantische Feld WETTER in der deutschen und tschechischen Phraseologie
RACHŮNKOVÁ, Pavla; KAŇOVSKÁ, Michaela
2008 - German
Tato práce pojednává o sémantickém poli počasí v české a německé frazeologii. Cílem práce je zjištění míry ekvivalence mezi českými a německými frazémy, jejichž význam se týká počasí. Na začátku jsou vysvětleny pojmy jako frazém, kontrastivní frazeologie, onomaziologický, ideografický přístup atd., protože jsou důležité pro zpracování praktické časti. Poté je zde zpracován korpus německých a českých frazémů a nakonec je uvedeno vyhodnocení výsledků. This work deals with the semantic field of weather in Czech and German phraseology. The aim is to determine the degree of equivalence between Czech and German phrasemes whose meaning refers to weather. Firstly, the terms such as phraseme, contrastive phraseology, onomasiologic, ideographic approach, etc. are explained because they are significant for the compilation of the practical part. Thereafter follows the elaborated corpus of Czech and German phrasemes and finally evaluation of the results. Keywords: phraseme; phraseology; contrastive phraseology; equivalence; onomasiology; ideography Available in the UPOL Library.
Das semantische Feld WETTER in der deutschen und tschechischen Phraseologie

Tato práce pojednává o sémantickém poli počasí v české a německé frazeologii. Cílem práce je zjištění míry ekvivalence mezi českými a německými frazémy, jejichž význam se týká počasí. Na začátku jsou ...

RACHŮNKOVÁ, Pavla; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Erzeugung und charakterisierung gedruckter elektrisch leitfähiger strukturen für RFID-anwendungen
Peřinka, Nikola; Kaplanová, Marie; Jašúrek, Bohumil
2008 - German
Die arbeit soll sowohl einen überblick über die auf dem markt gegenwärtig befindlichen hersteller von leitfähigen druckstoffen und der für den antennendruck anwendbaren druckverfahren und eigenschaften dieser druckstoffe, als auch auskunft über den - gemäss der in der arbeit. Keywords: radiofrekvence; antény; tiskové technologie; conductivity; radiofrequency; antennas; radiofrequenz; antennen; identifikation Available in the UPCE Library.
Erzeugung und charakterisierung gedruckter elektrisch leitfähiger strukturen für RFID-anwendungen

Die arbeit soll sowohl einen überblick über die auf dem markt gegenwärtig befindlichen hersteller von leitfähigen druckstoffen und der für den antennendruck anwendbaren druckverfahren und ...

Peřinka, Nikola; Kaplanová, Marie; Jašúrek, Bohumil
Univerzita Pardubice, 2008

Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI
Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
2007 - German
Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro myslivce, rybáře a ochránce přírody. V teoretické části jsem seskupila příslušné literární prameny, v analytické části jsem proved-la dotazníkové šetření a vyhodnotila získané údaje, na jejichž základě jsem závěrem navrhla konkrétní marketingovou strategii. Keywords: Myslivec; rybář; ochránce přírody; cílové skupiny; Baťa a.s.; obuv MEDI; model Sam; marketingová strategie; Huntsman; fisherman; conservationist; customer groups; Bata; MEDI shoe; marketing strategy Available in the UTB Library.
Návrh marketingové strategie pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI

Cílem mé bakalářské práce je na základě shromáždění potřebných materiálů a marketingo-vého výzkumu trhu navrhnout marketingovou strategii pro vybrané zákaznické skupiny obuvi MEDI, a to konkrétně pro ...

Ševců, Eva; Vašková, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Jack Unterweger: Zwischen Fiktion und Leben
KOUŘIMSKÁ, Petra; KRAPPMANN, Jörg
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Jack Unterweger: Zwischen Fiktion und Leben

KOUŘIMSKÁ, Petra; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Klaus Störtebeker - Entwicklung der literarischen Figur im 20. Jahrhundert
HYNEŠOVÁ, Markéta; VÁCLAVEK, Ludvík
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Klaus Störtebeker - Entwicklung der literarischen Figur im 20. Jahrhundert

HYNEŠOVÁ, Markéta; VÁCLAVEK, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Die Entwicklung der Rektion der sekundären Präpositionen im historischen und aktuellen Kontext
KRÁLOVÁ, Kristína; KŘÍŽKOVÁ, Zdeňka
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Die Entwicklung der Rektion der sekundären Präpositionen im historischen und aktuellen Kontext

KRÁLOVÁ, Kristína; KŘÍŽKOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Leo Kompert - Ghetto Geschichten
HEGEROVÁ, Kateřina; FIALOVÁ, Ingeborg
2007 - German
Available in the UPOL Library.
Leo Kompert - Ghetto Geschichten

HEGEROVÁ, Kateřina; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases