Number of found documents: 4750
Published from to

Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody
Zdražil, Michal; Kocanda, Martin; Muhlpachr, Pavel
2009 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém světě. Praktická část srovnává odlišnosti režimu, života, životní úrovně, zacházení, pracovních povinností a využití volného času trvale pracovně nezařaditelných vězňů (seniorů) oproti ostatním vězňům. Cílem této práce je prokázat tyto odlišnosti a zdůvodnit fakt, že by senioři ve výkonu trestu odnětí svobody měli mít jisté úlevy na rozdíl od ostatních vězňů. Keywords: Seniors; the prison sentence; Prison service; permanent working unfiled in the prison sentence; specialities and anomalous of treatment; senioři; výkony trestů odnětí svobody; trvale pracovně nezařaditelní ve výkonu trestu; zvláštnosti a odlišnosti zacházení; Vězeňství Available in the UPCE Library.
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku seniorů ve výkonu trestu odnětí svobody v porovnání s ostatními vězni. Teoretická část je věnována systému vězeňství jak v České republice, tak i v celém ...

Zdražil, Michal; Kocanda, Martin; Muhlpachr, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza využívání obecního majetku ve vztahu k rozpočtu obce
Boháčová, Alena; Sobotka, Martin
2009 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek obcí, na způsoby jeho využívání a na promítnutí jeho využívání do rozpočtu obcí. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se obce, majetku obce a hospodaření s tímto majetkem. Další pozornost je věnována využívání majetku ve vybraných obcích se zaměřením na pronájem majetku a s ním související příjmy a výdaje, dále na prodej a pořízení majetku. Keywords: municipalities; municipal property; budgets; use of property; obce; majetek obcí; rozpočty; využívání majetku Available in the UPCE Library.
Analýza využívání obecního majetku ve vztahu k rozpočtu obce

Bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobý majetek obcí, na způsoby jeho využívání a na promítnutí jeho využívání do rozpočtu obcí. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se obce, majetku obce a ...

Boháčová, Alena; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Informovanost studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci
Šinkorová, Veronika; Petržílková, Helena; Moravcová, Markéta
2009 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci. Práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se tedy ze dvou hlavních částí. První část, která je teoretická, se zaměřuje na popis základních informací v oboru poskytování první pomoci. Základem druhé části je anonymní dotazník, který byl rozdán u studentů pedagogických fakult v Liberci, Brně, Olomouci a Hradci Králové. Keywords: first aid; health rescue services; cardiopulmonary resuscitation; knowledge; students; první pomoc; Zdravotnická záchranná služba; kardiopulmonální resuscitace; znalosti; studenti Available in the UPCE Library.
Informovanost studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci

Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentů pedagogických fakult o poskytování první pomoci. Práce je teoreticko-výzkumná. Skládá se tedy ze dvou hlavních částí. První část, která je ...

Šinkorová, Veronika; Petržílková, Helena; Moravcová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2009

Pokročilé metody zpracování fotografií v programu Adobe Photoshop
Starý, Ondřej; Kopecký, Zbyněk
2009 - Czech
Hlavním tématem jsou pokročilé metody úprav fotografií v programu Adobe Photoshop. Tato práce popisuje moderní grafické formáty, které se používají k ukládání fotografií. V praktické části je vytvořena jednoduchá internetová aplikace. Keywords: Adobe Photoshop; Photos; Graphics; Graphic formats; Adobe Photoshop; Fotografie; Grafické formáty; Grafika Available in the UPCE Library.
Pokročilé metody zpracování fotografií v programu Adobe Photoshop

Hlavním tématem jsou pokročilé metody úprav fotografií v programu Adobe Photoshop. Tato práce popisuje moderní grafické formáty, které se používají k ukládání fotografií. V ...

Starý, Ondřej; Kopecký, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2009

Stimulace pracovníků v podniku DAMINO, s.r.o.
Čáslavská, Blanka; Brodský, Zdeněk
2009 - Czech
Bakalářská práce je věnována tématu stimulace pracovníků v soukromém sektoru. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit systém odměňování ve společnosti DAMINO, s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř částí. První a druhá část práce se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků z oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů, hodnocení a odměňování pracovníků. Jsou zde uvedeny motivační teorie, druhy zaměstnaneckých výhod a samotná úloha odměny. V posledních dvou částech se práce věnuje konkrétní společnosti, a to DAMINO, s.r.o.. Kromě obecných údajů o společnosti v úvodu je zde také rozebrán její marketingový mix. Poslední kapitola je věnována analýze odměňování ve společnosti, jež slouží jako podklad pro náměty a doporučení pro zlepšení případných nedostatků. Keywords: Řízení lidských zdrojů; Stimulace; mzdy; Management; Odměňování; Human Resource Management; Stimulation; Wages; Remuneration Available in the UPCE Library.
Stimulace pracovníků v podniku DAMINO, s.r.o.

Bakalářská práce je věnována tématu stimulace pracovníků v soukromém sektoru. Cílem práce bylo analyzovat a vyhodnotit systém odměňování ve společnosti DAMINO, s.r.o.. Práce se skládá ze čtyř částí. ...

Čáslavská, Blanka; Brodský, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2009

Srovnání managementu cestovního ruchu ve vybraných destinacích
Tlapalová, Tereza; Nechvílová, Stanislava
2009 - Czech
Cílem bakalářské práce je analyzovat stávající situaci v oblasti managementu cestovního ruchu v pardubické a krkonošské destinaci cestovního ruchu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení pro destinační společnosti působící v těchto oblastech. Keywords: Management; Marketing; Tourism; destinations; Management; Marketing; Cestovní ruch; destinace Available in the UPCE Library.
Srovnání managementu cestovního ruchu ve vybraných destinacích

Cílem bakalářské práce je analyzovat stávající situaci v oblasti managementu cestovního ruchu v pardubické a krkonošské destinaci cestovního ruchu a na základě zjištěných údajů navrhnout doporučení ...

Tlapalová, Tereza; Nechvílová, Stanislava
Univerzita Pardubice, 2009

Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku
Štrbíková, Anna; Veselý, David
2009 - Czech
Tato práce byla vypracovaná jako rešerše zabývající se problémem koroze a boji proti ní pomocí technologie povrchových úprav kovů. Keywords: koroze; zinek; corrosion; zinc Available in the UPCE Library.
Povrchová úprava kovů pomocí vrstev s vysokým obsahem zinku

Tato práce byla vypracovaná jako rešerše zabývající se problémem koroze a boji proti ní pomocí technologie povrchových úprav kovů.

Štrbíková, Anna; Veselý, David
Univerzita Pardubice, 2009

Vlivy výrobního procesu na pevnost lepené vazby.
Sedláková, Anna; Hejduk, Jiří; Jašúrek, Bohumil
2009 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na výrobní proces lepené vazby, použití lepidel v dokončovacím zpracování. Keywords: lepená vazba; pevnost; thermography binding; strengh test Available in the UPCE Library.
Vlivy výrobního procesu na pevnost lepené vazby.

Bakalářská práce se zaměřuje na výrobní proces lepené vazby, použití lepidel v dokončovacím zpracování.

Sedláková, Anna; Hejduk, Jiří; Jašúrek, Bohumil
Univerzita Pardubice, 2009

Terminální organoantimonité hydroxidy stabilizované NCN chelátujícím ligandem
Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
2009 - Czech
První část této bakalářské práce je zaměřena na podrobnou literární rešerši zabývající se chemií organokovových hydroxidů obsahující jako centrální atom antimon a terminální vazby M-OH. Keywords: organoantimonité sloučeniny; chelatující ligandy; terminální hydroxidy; organoantimony compounds; chelating ligand Available in the UPCE Library.
Terminální organoantimonité hydroxidy stabilizované NCN chelátujícím ligandem

První část této bakalářské práce je zaměřena na podrobnou literární rešerši zabývající se chemií organokovových hydroxidů obsahující jako centrální atom antimon a terminální vazby M-OH.

Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
Univerzita Pardubice, 2009

Příprava návodu na laboratorní úlohu o světlotisku
Sommer, Lukáš; Vališ, Jan; Hejduk, Jiří
2009 - Czech
Práce se zabývá přípravou návodu na laboratorní úlohu o světlotisku. Keywords: světlotisk; printing Available in the UPCE Library.
Příprava návodu na laboratorní úlohu o světlotisku

Práce se zabývá přípravou návodu na laboratorní úlohu o světlotisku.

Sommer, Lukáš; Vališ, Jan; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases