Number of found documents: 281
Published from to

Investigation of Irish Celtic Fairy Tales: Role of Druids and Fairies
Zelenková, Lucie; Roebuck, Olga; Mánek, Bohuslav
2006 - English
Available in the UPCE Library.
Investigation of Irish Celtic Fairy Tales: Role of Druids and Fairies

Zelenková, Lucie; Roebuck, Olga; Mánek, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2006

The Archetype of the Hero in Tolkien´s Prose
Protopapas, Eugen; Mánek, Bohuslav; Bubíková, Šárka
2006 - English
Available in the UPCE Library.
The Archetype of the Hero in Tolkien´s Prose

Protopapas, Eugen; Mánek, Bohuslav; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2006

Multiculturalism in Britain : south Asian immigration at the end of the 20th century
Konorská, Barbora; Roebuck, Olga
2006 - English
Práce se zaměřuje na otázku multikulturní společnosti v Británii a historické souvislosti imigrace z jihoasijských států. Zabývá se též současnými událostmi a zařazením jihoasijské menšiny do majoritní společnosti. Tato fakta jsou reflektována ve vybraných úryvcích z knihy Bílé zuby od Zadie Smithové. Keywords: Velká Británie; imigrace; Jižní Asie; menšiny; multikulturní společnost Available in the UPCE Library.
Multiculturalism in Britain : south Asian immigration at the end of the 20th century

Práce se zaměřuje na otázku multikulturní společnosti v Británii a historické souvislosti imigrace z jihoasijských států. Zabývá se též současnými událostmi a zařazením jihoasijské menšiny do ...

Konorská, Barbora; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2006

Functional and stylistic aspects of the passive voice in Czech and in English
Sládková, Gabriela; Huschová, Petra
2006 - English
Práce se zabývá využitím trpného rodu v češtině a angličtině. Konkrétní příklady z odborného stylu umožňují srovnání výskytu trpného rodu v obou jazycích a možnosti porovnání způsobů vyjádření anglického a českého trpného rodu. Keywords: Anglický jazyk; trpný rod; čeština; lingvistika Available in the UPCE Library.
Functional and stylistic aspects of the passive voice in Czech and in English

Práce se zabývá využitím trpného rodu v češtině a angličtině. Konkrétní příklady z odborného stylu umožňují srovnání výskytu trpného rodu v obou jazycích a možnosti porovnání způsobů vyjádření ...

Sládková, Gabriela; Huschová, Petra
Univerzita Pardubice, 2006

Gettysburg in pictures : the influence of Mathew Brady´s photographs of the Civil War on the Civil War
Hrubý, Matěj; Kaylor, Michael M.
2006 - English
Práce se zabývá životem a dílem amerického fotografa Mathewa Bradyho. Podstatná část práce zkoumá tyto fotografie jako prostředky historické dokumentace, propagace a sociální kritiky. Keywords: Brady, Mathew; občanské války; Fotografie; vlivy; společenský význam Available in the UPCE Library.
Gettysburg in pictures : the influence of Mathew Brady´s photographs of the Civil War on the Civil War

Práce se zabývá životem a dílem amerického fotografa Mathewa Bradyho. Podstatná část práce zkoumá tyto fotografie jako prostředky historické dokumentace, propagace a sociální kritiky.

Hrubý, Matěj; Kaylor, Michael M.
Univerzita Pardubice, 2006

Word order and its communicative function in Czech and in English
Galnor, Filip; Huschová, Petra
2005 - English
Práce se zabývá srovnáním slovosledu v češtině a v angličtině z pohledu aktuálního větného členění a dolazuje, že oba jazyky jsou rovnocenné jazykové systémy schopné vyjádřit jakoukoli myšlenku, i když za použití jiných prostředků. Keywords: slovosled; Anglický jazyk; čeština; srovnání; větné členění Available in the UPCE Library.
Word order and its communicative function in Czech and in English

Práce se zabývá srovnáním slovosledu v češtině a v angličtině z pohledu aktuálního větného členění a dolazuje, že oba jazyky jsou rovnocenné jazykové systémy schopné vyjádřit jakoukoli myšlenku, i ...

Galnor, Filip; Huschová, Petra
Univerzita Pardubice, 2005

Impact of "White Culture" on the Aboriginal Culture in Australia
Srp, Jan; Zderadičková, Olga
2005 - English
Práce se zabývá vlivem "bílé" koloniální kultury na kulturu původního australského obyvatelstva, přičemž zvláštní pozornost je věnována začlenění dětí původních obyvatel do "bílé" majoritní společnosti, tedy tzv. "stolen generation". Keywords: Austrálie; kultura; asimilace; násilná separace; kolonizace; domorodé komunity Available in the UPCE Library.
Impact of "White Culture" on the Aboriginal Culture in Australia

Práce se zabývá vlivem "bílé" koloniální kultury na kulturu původního australského obyvatelstva, přičemž zvláštní pozornost je věnována začlenění dětí původních obyvatel do "bílé" majoritní ...

Srp, Jan; Zderadičková, Olga
Univerzita Pardubice, 2005

Expressing degree of obligation in Czech and English legal texts by means of modality
Offenbartlová, Jana; Reimannová, Irena
2005 - English
Cílem práce je obhájit tvrzení, že modální slovesa se běžně užívají v právnických textech k vyjádření povinnosti a svolení. Keywords: modální slovesa; právní dokumenty; analýza textů Available in the UPCE Library.
Expressing degree of obligation in Czech and English legal texts by means of modality

Cílem práce je obhájit tvrzení, že modální slovesa se běžně užívají v právnických textech k vyjádření povinnosti a svolení.

Offenbartlová, Jana; Reimannová, Irena
Univerzita Pardubice, 2005

Czech translations of Mark Twain´s "The adventures of Tom Sawyer"
Rolčík, Michal; Reimannová, Irena
2005 - English
Práce porovnává dva české překlady knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, vydaných v rozmezí deseti let. Rozdílnosti obou překladů jsou zkoumány v textové analýze, která se zaměřuje na rozbor jedné z kapitol. Cílem této analýzy je porovnání jazykové stránky a srozumitelnosti textu pro současné čtenáře. Keywords: Twain, Mark; české překlady; porovnání; analýza textů Available in the UPCE Library.
Czech translations of Mark Twain´s "The adventures of Tom Sawyer"

Práce porovnává dva české překlady knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, vydaných v rozmezí deseti let. Rozdílnosti obou překladů jsou zkoumány v textové analýze, která se zaměřuje na rozbor ...

Rolčík, Michal; Reimannová, Irena
Univerzita Pardubice, 2005

"Presume not that I am the thing I was": a new historicism approach to Henry V, Shakespeare's play against modern views
Kratzer, Jan; Kaylor, Michael M.
2005 - English
Tato práce dokazuje, že Jindřich V. v mládí nebyl a v dospělosti není nezodpovědným sobeckým usurpátorem, nýbrž zodpovědným taktikem a diplomatem, který sjednocuje interními válkami znesvářenou Anglii. Keywords: Anglická literatura; Shakespeare, William; Jindřich V.; Anglie; drama Available in the UPCE Library.
"Presume not that I am the thing I was": a new historicism approach to Henry V, Shakespeare's play against modern views

Tato práce dokazuje, že Jindřich V. v mládí nebyl a v dospělosti není nezodpovědným sobeckým usurpátorem, nýbrž zodpovědným taktikem a diplomatem, který sjednocuje interními válkami znesvářenou ...

Kratzer, Jan; Kaylor, Michael M.
Univerzita Pardubice, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases