Number of found documents: 24
Published from to

Analýza a řízení rizik ve vybraném podniku
Garcová, Lucia; Bartošíková, Romana; Konečný, Jiří
2011 - Slovak
V bakalárskej práci s názvom ?Analýza a řízení rizik ve vybraném podniku? je riešená problematika analýzy a riadenia rizík v danom podniku. Teoretická časť bakalárskej práce obsahuje rozpracovanú teóriu o podniku, jeho okolí, riziku, analýze rizík a riadení rizík. V praktickej časti bakalárskej práce je podrobnejšie predstavený subjekt, ktorý je vybraný pre spracovanie bakalárskej práce. Táto časť práce je zameraná na analýzu a riadenie vybra-ných rizík v podniku, prečo sú rizikom a aké následky majú alebo by mohli mať pre podnik. Keywords: podnik; okolie podniku; riziko; analýza rizík; riadenie rizík; company; surroundings of company; risk; risk analysis; risk management Available in the UTB Library.
Analýza a řízení rizik ve vybraném podniku

V bakalárskej práci s názvom ?Analýza a řízení rizik ve vybraném podniku? je riešená problematika analýzy a riadenia rizík v danom podniku. Teoretická časť bakalárskej práce obsahuje rozpracovanú ...

Garcová, Lucia; Bartošíková, Romana; Konečný, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Účinnosť reklamných kampaní internetového portálu www.podnikajte.sk
Matušíková, Miroslava; Světlík, Jaroslav; Vorlová, Růžena
2010 - Slovak
Práca podáva informácie o rôznych formách reklamy na portáli. Súčasne analyzuje výsledky a uvádza možné riešenia na zlepšenie a zefektívnenie marketingovej komunikácie. Práca sa skladá z dvoch častí, a to z teoretickej a praktickej. V teoretickej sú základné informácie hlavne o internetovej reklame. V praktickej časti sú hlbšie analyzované výsledky o návštevnosti a činnosti ľudí na internete. Záver práce obsahuje výsledky s odôvodneniami a s možnými návrhmi na zlepšenie situácie a povedomia o portáli www.podnikajte.sk. Keywords: reklama; internet; užívatelia internetu; návštevnosť; banner; médium; e-mail; Facebook; sociálne siete; komunikácia; advertising; Internet; Internet users; traffic; media; social networking; communication Available in the UTB Library.
Účinnosť reklamných kampaní internetového portálu www.podnikajte.sk

Práca podáva informácie o rôznych formách reklamy na portáli. Súčasne analyzuje výsledky a uvádza možné riešenia na zlepšenie a zefektívnenie marketingovej komunikácie. Práca sa skladá z dvoch častí, ...

Matušíková, Miroslava; Světlík, Jaroslav; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Finanční analýza společnosti ABC, a.s.
Barančíková, Lucia; Nejezchleba, Miroslav; Němeček, Josef
2010 - Slovak
Myšlienka bakalárskej práce spočíva v oboznámení sa s pojmom finančná analýza a jej obsahom. Vysvetlenie jednotlivých ukazovatľov a ich členenie v teórii. Následné praktické predvedenie na konkrétnej spoločnosti. Cieľom práce je zhodnotiť vývoj a činnosť v podniku pomocou finančných ukazovateľov. Na základe výpočtov vyvodiť závery a navrhnúť riešenia na zlepšenie. Keywords: Finančná analýza; elementárna analýza; ukazovatele finančnej analýzy; makroprostredie; cash flow analýza; bankrotné modely; spider analýza; Financial analysis; elementary analysis; ratios of financial analysis; macro; cash flow analysis; bankruptcy models; spider analysis Available in the UTB Library.
Finanční analýza společnosti ABC, a.s.

Myšlienka bakalárskej práce spočíva v oboznámení sa s pojmom finančná analýza a jej obsahom. Vysvetlenie jednotlivých ukazovatľov a ich členenie v teórii. Následné praktické predvedenie na konkrétnej ...

Barančíková, Lucia; Nejezchleba, Miroslav; Němeček, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Termogravimetrická charakterizácia materiálov
Šuly, Pavol; Kuřitka, Ivo; Krejčí, Ondřej
2010 - Slovak
Cieľom tejto práce je tepelná charakterizácia vybraných druhov materiálov pomocou termogravimetrie. Práca sa skladá z dvoch častí - teoretickej a experimentálnej. Teoretická časť popisuje princíp a využitie termogravimetrie a faktory, ktoré ovplyvňujú dosiahnuté výsledky. Experimentálna časť je sústredená na overenie správnosti merania termogravimetra, a na charakteristiku tepelnej stability rôzne modifikovaných uhlíkových nanotrubíc. Keywords: TG; aktivačná energia; uhličitan vápenatý; uhlíkové nanotrubice; polymérne kompozitá; activation energy; calcium carbonate; carbon nanotubes; polymeric composites Not available.
Termogravimetrická charakterizácia materiálov

Cieľom tejto práce je tepelná charakterizácia vybraných druhov materiálov pomocou termogravimetrie. Práca sa skladá z dvoch častí - teoretickej a experimentálnej. Teoretická časť popisuje princíp a ...

Šuly, Pavol; Kuřitka, Ivo; Krejčí, Ondřej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases