Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 33
Published from to

Účinnost sociální politiky v době hospodářské recese
Čejka, Robin
2012 - Czech
Keywords: sociální politika; hospodářská recese; social policies; economic recession; sociální politika; recese Available in a digital repository NRGL
Účinnost sociální politiky v době hospodářské recese

Čejka, Robin
Vysoká škola finanční a správní, 2012

Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti
Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
2011 - Czech
Keywords: vzdělanostní společnost; knowledge society; společnost; věda Available in a digital repository NRGL
Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti

Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Význam devizových rezerv v globální finanční krizi
Benecká, Soňa
2011 - Czech
Keywords: devizové rezervy; globální finanční krize; exchange reserves; global financial crisis; finanční trh; krize Available in a digital repository NRGL
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi

Benecká, Soňa
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru
Šumná, Petra
2011 - Czech
Keywords: měnová krize; finanční regulace; finanční dohled; G20; makroekonomické prostředí; currency crisis; financial regulation; financial supervision; G 20; macroeconomic environment; finanční trh; krize Available in a digital repository NRGL
Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru

Šumná, Petra
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR
Koklar, Robin
2011 - Czech
Keywords: model VAR; model ARIMA; Grangerova kauzalita; stacionarita; OLS regrese; model VAR; model ARIMA; Granger causality; stationarity; OLS regression; bankovnictví; pojištění; naděje Available in a digital repository NRGL
Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR

Koklar, Robin
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Řecká finanční krize z pohledu teorie her
Kosička, Tomáš
2011 - Czech
Keywords: Řecká finanční krize; Game Theory; Greek Crisis; teorie her Available in a digital repository NRGL
Řecká finanční krize z pohledu teorie her

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování
Vataha, Jiří
2011 - Czech
Keywords: dávky v nezaměstnanosti; commodity channel index; commodity channel index; price index; interest rate; derivatives; market prices; cenový index; úroková míra; tržní ceny; deriváty Available in a digital repository NRGL
Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování

Vataha, Jiří
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Interní audit v bankách a finanční krize
Beneš, Vadim
2011 - Czech
Keywords: interní audit; banky; finanční krize; internal audit; banks; financial crisis; finanční trh; banky Available in a digital repository NRGL
Interní audit v bankách a finanční krize

Beneš, Vadim
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory
Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
2011 - Czech
Keywords: důchodové systémy; pension systems; banky; projekty; výzkum Available in a digital repository NRGL
Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory

Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Význam devizových rezerv v globální finanční krizi
Benecká, Soňa
2011 - Czech
Keywords: devizové rezervy; globální finanční krize; foreign exchange reserves; global financial crisis; finanční trh; devizy Available in a digital repository NRGL
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi

Benecká, Soňa
Vysoká škola finanční a správní, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases