Number of found documents: 22941
Published from to

Optimalizace parametrů vstřikování programem Varimos
Jan Dostál; vedoucí práce Aleš Ausperger
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou optimalizace procesu vstřikování plastů pomocí softwaru Varimos. Úkolem práce je pomocí softwaru Varimos optimalizovat technologické parametry vstřikování zkušebního výlisku, na základě optimalizací vyrobit zkušební výlisky, digitalizovat je a porovnat s jejich 3D CAD modelem. Cílem je ověřit kvalitu výsledků optimalizací a zhodnotit tak přínos softwaru imos pro průmyslovou praxi. Keywords: vstřikování plastů Available to registered users in the Library of TUL
Optimalizace parametrů vstřikování programem Varimos

Práce se zabývá problematikou optimalizace procesu vstřikování plastů pomocí softwaru Varimos. Úkolem práce je pomocí softwaru Varimos optimalizovat technologické parametry vstřikování zkušebního ...

Jan Dostál; vedoucí práce Aleš Ausperger
Technická univerzita v Liberci, 2015

Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež
Petra Venghová; vedoucí práce Jarmila Sulovská
2015 - Czech
Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež je název diplomové práce, která se snažila o vystižení pojmů souvisejících s dětským čtenářstvím. Jedna kapitola je věnována ilustraci, která je nedílnou součástí knih pro děti a mládež. Zabýváme se i tím, jaké je úloha ilustrace v knihách a jejím vývojem od počátků do současné doby, kdy její tisk je mnohem snadnější než dříve. Součástí práce je také výběr nejznámějších českých ilustrátorů. Cílem práce bylo vyhodnotit vhodně ilustrované knihy pro děti a mládež a jejich možné využití v hodinách českého jazyka, kde byl důraz kladen taktéž na mezipředmětové vztahy. Na konci práce je sestavena kolekce pracovních listů, kde je ukázka, jak se dá s ilustrací pracovat v hodinách českého jazyka konkrétně v šesté třídě základní školy. Keywords: ilustrace; dětské knihy Available to registered users in the Library of TUL
Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež

Ilustrace a text v knihách pro děti a mládež je název diplomové práce, která se snažila o vystižení pojmů souvisejících s dětským čtenářstvím. Jedna kapitola je věnována ilustraci, která je nedílnou ...

Petra Venghová; vedoucí práce Jarmila Sulovská
Technická univerzita v Liberci, 2015

Odstranění nerovnováhy obchodní bilance pomocí znehodnocení kurzu: odhad elasticit a platnost Marshallovy-Lernerovy podmínky pro vybranou zemi. Implikace pro firmy s mezinárodním obchodem
Monika Komárková; vedoucí práce Marek Skála
2015 - Czech
Práce se snaží poukázat na význam potřeby zkoumání souvislosti vlivem změny kurzu a vývoje salda obchodní bilance. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů teorie mezinárodního obchodu a ukazatele vnější ekonomické rovnováhy. V praktické části se autor snaží pomocí výpočtů cenových elasticit poptávky po vývozech a dovozech deduktivní metodou ověřit platnost Marshall-Lernerovy podmínky a jejího vlivu na vyrovnávání salda obchodní bilance. Pozornost je zde také věnována analýze historického vývoje kurzu koruny v rámci České republiky, na kterou se veškeré výpočty vztahují. Keywords: mezinárodní obchod; obchodní bilance Available to registered users in the Library of TUL
Odstranění nerovnováhy obchodní bilance pomocí znehodnocení kurzu: odhad elasticit a platnost Marshallovy-Lernerovy podmínky pro vybranou zemi. Implikace pro firmy s mezinárodním obchodem

Práce se snaží poukázat na význam potřeby zkoumání souvislosti vlivem změny kurzu a vývoje salda obchodní bilance. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů teorie mezinárodního obchodu ...

Monika Komárková; vedoucí práce Marek Skála
Technická univerzita v Liberci, 2015

Památník "starému" Liberci
Markéta Maštrlová; vedoucí práce Leona Matějková
2015 - Czech
Diplomová práce Památník "starému" Liberci je uměleckou reakcí na proměnu města Liberce v posledních letech, která je způsobená především nárůstem obchodní plochy v jeho centru. Keywords: památníky Available to registered users in the Library of TUL
Památník "starému" Liberci

Diplomová práce Památník "starému" Liberci je uměleckou reakcí na proměnu města Liberce v posledních letech, která je způsobená především nárůstem obchodní plochy v jeho centru.

Markéta Maštrlová; vedoucí práce Leona Matějková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Městská knihovna, Kodaň
Barbora Smutná; vedoucí práce Jiří Buček
2015 - Czech
Práce je zadána ve smyslu vypsané mezinárodní architektonické soutěže na řešení nové městské knihovny v Kodani. Knihovna je situována na významné turistické trase na nábřeží, naproti domu Opery, v historické části města. Návrh by měl být mnohem více než tradiční knihovnou. Hledá výraz nového modelu knihovny, který reflektuje tradice a zvyky obyvatel města a zároveň bude dynamickou entitou, digitálním prostorem informací, her a komunitním centrem. Pro obyvatele města Kodaně jsou knihovny nejvýznamnější budovy kulturního života města. Nová lokální knihovna v historickém centru se má stát informačním, společenským a kulturním centrem této městské části. Keywords: městské knihovny; knihovní budovy; architektonické projekty Available to registered users in the Library of TUL
Městská knihovna, Kodaň

Práce je zadána ve smyslu vypsané mezinárodní architektonické soutěže na řešení nové městské knihovny v Kodani. Knihovna je situována na významné turistické trase na nábřeží, naproti domu Opery, v ...

Barbora Smutná; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Revitalizace okolí Anežského kláštera
Anna Podroužková; vedoucí práce Zdeněk Fránek
2015 - Czech
Ideou je vrátit Anežskému klášteru důstojnost a podpořit klášterní charakter místa. přestože klášter slouží dlouhá léta jako galerie středověkého umění. Cílem je přiblížit místo do současnosti / budoucnosti. Rozvinout jej o další vrstvy. Město doroste ke klášteru. Nový blok Na Františku vytvoří ulice, vnitroblok, náměstíčko. Klášter se zapojí do města a neztratí přitom svou jedinečnou zklidněnou izolovanost. Anežský klášter, dnes zapadlý v terénu, dostane zpět svoji ddominanci vytvořením nového ochozu s původní 800 let starou elevací, ze které člověk bude vnímat jeho původní měřítko. Vyroste nový sad a náměstíčko se sochami před kostelem sv. Salvatora. Protáhnutím konventu vznikne nový hlavní vstup do galerie. Protáhnutí ještě zvýrazní samotný konvent a posune hranici kláštera na současnou uliční / nábřežní čáru. Prosklenou přední fasádou nechá vyniknout starou fasádu, do které se zapichuje kovový vstup a výstup z galerie. Předpolí kláštera se stane hlavním vstupem do zahrad. Voda vytvoří klášteru zrcadlo. Keywords: urbanismus; architektonické projekty; kláštery Available to registered users in the Library of TUL
Revitalizace okolí Anežského kláštera

Ideou je vrátit Anežskému klášteru důstojnost a podpořit klášterní charakter místa. přestože klášter slouží dlouhá léta jako galerie středověkého umění. Cílem je přiblížit místo do současnosti / ...

Anna Podroužková; vedoucí práce Zdeněk Fránek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Výroba a vlastnosti zdravotního prádla pro onkologické pacienty
Kateřina Kalová; vedoucí práce Marie Nejedlá
2015 - Czech
Diplomová práce popisuje užití specializovaných textilií ve zdravotnictví, popisuje jejich vznik, možné uplatnění i konkrétní případy jejich využití. V první části diplomové práce, teoretické, se práce zabývá definicí a rozdělením zdravotnických textilií, sleduje různé metody onkologické léčby s ohledem na možné využití textilií v ní, ale také na statistická data týkající se incidence a léčby onkologických onemocnění. Práce se také věnuje zastoupení konkrétních značek výrobců zdravotního prádla, jejich historií, současností a nabídkou pro českého pacienta. Druhá část práce, praktická, je věnována dotazníkovému šetření, jehož cílem bylo zjistit pohled pacientů na využití zdravotního prádla v jejich konkrétních případech léčby. Součástí praktické části je také rozhovor s jedním pacientem se zaměřením na problematiku protetického prádla. Keywords: zdravotnické textilie; onkologie; osobní prádlo Available to registered users in the Library of TUL
Výroba a vlastnosti zdravotního prádla pro onkologické pacienty

Diplomová práce popisuje užití specializovaných textilií ve zdravotnictví, popisuje jejich vznik, možné uplatnění i konkrétní případy jejich využití. V první části diplomové práce, teoretické, se ...

Kateřina Kalová; vedoucí práce Marie Nejedlá
Technická univerzita v Liberci, 2015

Spin-off v podnikatelském prostředí České republiky
Pavla Michaliková; vedoucí práce Petra Rydvalová
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou spin-off firem v podnikatelském prostředí České republiky. V teoretické části se pojednává o spin-off, jakožto o jedné z možností komercionalizace výsledku vědy a výzkumu. Cílem první části je objasnit základní pojmy, nezbytné k pochopení problematiky vzniku spin-off. V analytické části jsou nejprve definovány předpoklady, plynoucí z aktuální situace v České republice. V další části jsou pak tyto předpoklady zkoumány a analyzovány. Analýza sestává z několika kroků. Za prvé, ze zkoumání vztahu VŠ k tvorbě spin-off. Za druhé, ze zjištění podpory ze strany VŠ potenciálním zakladatelům. Za třetí, ze zkoumání vztahu mezi výzkumným potenicálem krajů a množstvím spin-off v krajích. V závěrečné části jsou získané výsledky zhodnoceny. Cílem práce je identifikovat příčiny pomalého rozvoje spin-off firem v České republice a formulovat doporučení, která mohou vést k jejich nárůstu. Keywords: podnikatelské prostředí; podnikání Available to registered users in the Library of TUL
Spin-off v podnikatelském prostředí České republiky

Diplomová práce se zabývá problematikou spin-off firem v podnikatelském prostředí České republiky. V teoretické části se pojednává o spin-off, jakožto o jedné z možností komercionalizace výsledku vědy ...

Pavla Michaliková; vedoucí práce Petra Rydvalová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Nanovlákenné cévní náhrady
Patrik Novák; vedoucí práce Petr Mikeš
2015 - Czech
Tato práce se zabývá studiem maloprůměrových nanovlákenných cévních náhrad. V současné době neexistuje dostatečná cévní náhrada s průměrem menším než 6 mm a to z důvodu její trombotizace. Vytvořením umělé cévy s malým průměrem se zabývá mnoho výzkumných pracovišť. Nanovlákenné cévní náhrady se jeví být velmi slibnou cestou pro vyřešení tohoto problému. V této práci byly vyráběny a optimalizovány dvouvrstvé cévní náhrady vyrobené metodou elektrostatického zvlákňování. Byla hlavně optimalizována vnitřní simulující vrstva "tunica intima", která byla následně testována in vitro na růst endotelových buněk. Tyto výsledky budou sloužit dále pro vývoj komplexní cévní náhrady a pro jejich in vivo testování. Keywords: cévní protézy; nanovlákna; elektrostatické zvlákňování; tkáňové inženýrství Available to registered users in the Library of TUL
Nanovlákenné cévní náhrady

Tato práce se zabývá studiem maloprůměrových nanovlákenných cévních náhrad. V současné době neexistuje dostatečná cévní náhrada s průměrem menším než 6 mm a to z důvodu její trombotizace. Vytvořením ...

Patrik Novák; vedoucí práce Petr Mikeš
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza zahraničního obchodu České republiky v období 2008 - 2012 s důrazem na proexportně orientované firmy
Nela Tesařová; vedoucí práce Iva Nedomlelová
2015 - Czech
Tématem této diplomové práce je Analýza zahraničního obchodu ČR v období 2008-2012 s důrazem na proexportně orientované firmy. Práce analyzuje vývoj zahraničního obchodu ČR se zbožím z teritoriálního hlediska i podle zbožové struktury. Pro nastínění vývoje zahraničního obchodu proexportně orientované firmy je vybrán strojírenský podnik, který se svou výrobou specializuje na letecký průmysl. Tato práce se nezabývá pouze exportem jeho výrobků z hlediska různých zahraničních trhů, ale soustředí se i na komoditní strukturu jeho vývozu. Výsledkem práce je verifikace předem stanovených výzkumných předpokladů, vyšetření tvrzení, že vývoz vybrané společnosti do jisté míry souvisel se zahraničně obchodním vývojem ČR a doporučení inovačních opatření pro vybranou firmu. Tato diplomová práce nabízí ucelený pohled na zahraniční obchod České republiky a exportní chování společnosti Jihlavan, a.s. v období 2008-2012. Keywords: zahraniční obchod Available to registered users in the Library of TUL
Analýza zahraničního obchodu České republiky v období 2008 - 2012 s důrazem na proexportně orientované firmy

Tématem této diplomové práce je Analýza zahraničního obchodu ČR v období 2008-2012 s důrazem na proexportně orientované firmy. Práce analyzuje vývoj zahraničního obchodu ČR se zbožím z teritoriálního ...

Nela Tesařová; vedoucí práce Iva Nedomlelová
Technická univerzita v Liberci, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases