Number of found documents: 328
Published from to

The Czech bond market - still an emerging one?
Honěk, Tomáš,
2005 - Czech
Keywords: obligace; Práce bakalářské; trhy Available in a digital repository NRGL
The Czech bond market - still an emerging one?

Honěk, Tomáš,
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Tomis, Adam,
2005 - Czech
Keywords: Ekonomika transitivní; Evropská unie; vývoz; Metody robustní regresní; Práce bakalářské; případové studie Available in a digital repository NRGL
noTitle

Tomis, Adam,
Univerzita Karlova, 2005

Hodnocení zaměstnanců
Horáková, Jiřina,; Kocianová, Renata,
2005 - Czech
Keywords: Hodnocení (metodologie); Management; personální management; Podniky; pracovní výkon; Zaměstnanci Available in a digital repository NRGL
Hodnocení zaměstnanců

Horáková, Jiřina,; Kocianová, Renata,
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti uplatnění žen v managementu organizací
Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
2005 - Czech
Keywords: Evropská unie; Management; Podniky; vedoucí pracovníci; Ženy Available in a digital repository NRGL
Možnosti uplatnění žen v managementu organizací

Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

Sociologie a personální řízení
Kýhosová, Kateřina; Reichel, Jiří,
2005 - Czech
Keywords: Organizace a řízení; personální management; sociologické aspekty Available in a digital repository NRGL
Sociologie a personální řízení

Kýhosová, Kateřina; Reichel, Jiří,
Univerzita Karlova, 2005

Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice
Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
2005 - Czech
Keywords: nonverbální komunikace; personální management Available in a digital repository NRGL
Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice

Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických
Šejcová, Šárka; Bratková, Eva,
2005 - Czech
Keywords: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví americké; informatika a knihovnictví; Informační studia a knihovnictví; vysokoškolské studium; studium bakalářské; bakalářské studium Available in a digital repository NRGL
Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických

Šejcová, Šárka; Bratková, Eva,
Univerzita Karlova, 2005

Systém správy sítě WiFi access pointů
Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
2005 - Czech
Keywords: počítačové sítě; bezdrátové sítě Available in a digital repository NRGL
Systém správy sítě WiFi access pointů

Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti uplatnění žen v managementu organizací
Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
2005 - Czech
Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích a řídících pozicích je zvláště důležité harmonické provázání rodiny a práce. (www.transgender.cz. 2001). Současná společnost, naše sociální a kulturní návyky a i legislativa však ne vždy vytvářejí pro tuto provázanost odpovídající podmínky. Ženy se potýkají s překážkami, které jim znesnadňují situaci, jak v oblasti rodinné, tak pracovní. Náročná role ženy v rodině je jedním z klíčových důvodů, proč ve srovnání s muži bývá kariérní postup žen do řídících pozic na nejvyšších úrovních delší a složitější. Keywords: Evropská unie; Management; Podniky; vedoucí pracovníci; Ženy Available in a digital repository NRGL
Možnosti uplatnění žen v managementu organizací

Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích ...

Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti
Procházková, Kateřina,; Dobiášová, Olga
2005 - Czech
Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže má podnik zájem o získání a udržení kvalitních pracovníků. Jen s jejich pomocí lze plnit podnikové cíle, což je jinými slovy zisk a úspěch na trhu. Pro podnik jsou efektivní právě takoví pracovníci, kteří jsou motivovaní, zaujatí a jejichž zájmy a cíle se co nejvíce přibližují zájmům a cílům podniku. Keywords: lidský kapitál; Motivace; Odměny; personální management; pracovní výkon; Zaměstnavatelé Available in a digital repository NRGL
Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti

Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže ...

Procházková, Kateřina,; Dobiášová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases