Number of found documents: 40
Published from to

Rolle der Grammatik im Deutschunterricht
Řezníčková, Monika; Čapek, Jan
1999 - German
Autorka v diplomové práci hodnotí roli gramatiky ve výuce německého (cizího) jazyka. Nastiňuje taktéž soudobé tendence ve výuce cizího jazyka, především však v oblasti gramatiky. Autorka rozpracovala problematiku prezentace a procvičování gramatických jevů. Keywords: němčina; výuka; Gramatika; metody; procvičování Available in the UPCE Library.
Rolle der Grammatik im Deutschunterricht

Autorka v diplomové práci hodnotí roli gramatiky ve výuce německého (cizího) jazyka. Nastiňuje taktéž soudobé tendence ve výuce cizího jazyka, především však v oblasti gramatiky. Autorka rozpracovala ...

Řezníčková, Monika; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 1999

J. W. Goethe - Die Leiden des jungen Werthers, U. Plenzdorf - Die neuen Leiden des jungen W. : Wergleich beider Werkw und ihre Bedeutung vom Gesichtspunkt der zeit her
Vocedálková, Pavla; Sieberová, Ilona
1999 - German
Práce se zabývá myšlenkovým propojením a souvislostmi v románech J. W. Goetheho - "Utrpení mladého Wernera" a U. Plenzdorfa - "Nová utrpení mladého W.". Autoka si také všímá odrazu společenských a politických poměrů v dílech. Zmiňuje se i o významu obou děl z hlediska doby ve které vznikly a stupni jejich aktuálnosti. Keywords: německá literatura; Goethe, Johann Wolfgang von; Plenzdorf, Ulrich; rozbor literárního díla; politické dějiny Available in the UPCE Library.
J. W. Goethe - Die Leiden des jungen Werthers, U. Plenzdorf - Die neuen Leiden des jungen W. : Wergleich beider Werkw und ihre Bedeutung vom Gesichtspunkt der zeit her

Práce se zabývá myšlenkovým propojením a souvislostmi v románech J. W. Goetheho - "Utrpení mladého Wernera" a U. Plenzdorfa - "Nová utrpení mladého W.". Autoka si také všímá odrazu společenských a ...

Vocedálková, Pavla; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 1999

Einsamkeit des Menschen in Hermann Hesses Werk mit Bezug auf die Wandlung des Autors 1914-1927
Beránková, Alena; Teplý, Jaroslav
1999 - German
Cílem práce je zjištění příčin osamělosti hlavních postav románů "Demian"a "Der Steppenwolf". Keywords: německá literatura; Hesse, Hermann; psychoanalýza; rozbor literárního díla; Krize Available in the UPCE Library.
Einsamkeit des Menschen in Hermann Hesses Werk mit Bezug auf die Wandlung des Autors 1914-1927

Cílem práce je zjištění příčin osamělosti hlavních postav románů "Demian"a "Der Steppenwolf".

Beránková, Alena; Teplý, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 1999

J. W. Goethe - "Die Leiden des jungen Werther", U. Plenzdorf - "Die neuen Leiden des jungen W." - Analyse und vergleichbeider Werke
Korejtková, Dagmar; Sieberová, Ilona
1998 - German
Obsahem práce je hledání souvislostí mezi dvěma analyzovanými a srovnávanými díly : J. W. Goethe "Die Leiden des jungen Werther" a U. Plenzdorf "Die neuen Leiden des jungen W.". Keywords: literatura; Goethe, Johann Wolfgang von; Plenzdorf, Ulrich Available in the UPCE Library.
J. W. Goethe - "Die Leiden des jungen Werther", U. Plenzdorf - "Die neuen Leiden des jungen W." - Analyse und vergleichbeider Werke

Obsahem práce je hledání souvislostí mezi dvěma analyzovanými a srovnávanými díly : J. W. Goethe "Die Leiden des jungen Werther" a U. Plenzdorf "Die neuen Leiden des jungen W.".

Korejtková, Dagmar; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 1998

Specifické poruchy učení a výuka německého jazyka
Mezihoráková, Romana; Čapek, Jan
1998 - German
Práce se zabývá teoretickými otázkami problematiky a možnostmi práce s dysgrafickými a dysortografickými žáky v německém jazyce. Keywords: poruchy učení; dysgrafie; dysortografie; Klasifikace; hodnocení; slovní zásoba; výuka jazyka; jazykové hry Available in the UPCE Library.
Specifické poruchy učení a výuka německého jazyka

Práce se zabývá teoretickými otázkami problematiky a možnostmi práce s dysgrafickými a dysortografickými žáky v německém jazyce.

Mezihoráková, Romana; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 1998

Způsob a úroveň hodnocení při výuce (zejména jazykové) v současné škole
Rynešová, Jitka
1998 - German
Práce se zabývá hodnocením jako problémem společenským a především jako jednou z činností učitele ve školní praxi. Snaží se vyčerpávajícím způsobem popsat a roztřídit různé formy hodnocení, jejich využití ve školním vyučování a jejich vliv na osobnost žáka. Součástí práce je dotazník na téma hodnocení a interpretace jeho výsledků. Keywords: výuka jazyků; hodnocení; dotazníky Available in the UPCE Library.
Způsob a úroveň hodnocení při výuce (zejména jazykové) v současné škole

Práce se zabývá hodnocením jako problémem společenským a především jako jednou z činností učitele ve školní praxi. Snaží se vyčerpávajícím způsobem popsat a roztřídit různé formy hodnocení, jejich ...

Rynešová, Jitka
Univerzita Pardubice, 1998

Albrecht von Wallenstein als Literarische Gestalt
Hloušková, Lucie; Teplý, Jaroslav
1998 - German
Tématem práce je Albrecht z Valdštejna jako literární postava děl vybraných českých a německých autorů a porovnání jejich pojetí Valdštejnovy osobnosti. Keywords: Valdštejn; Wallenstein; Schiller, Friedrich; Durych, Jaroslav; Šimáček, Radovan; Diwald, Hellmut; literatura Available in the UPCE Library.
Albrecht von Wallenstein als Literarische Gestalt

Tématem práce je Albrecht z Valdštejna jako literární postava děl vybraných českých a německých autorů a porovnání jejich pojetí Valdštejnovy osobnosti.

Hloušková, Lucie; Teplý, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 1998

Autobiographische Züge in Kafkas Erzählung "Die Verwandlung"
Rousová, Jana; Sieberová, Ilona
1998 - German
Práce se zabývá zkoumáním života Franze Kafky a hledáním autobiografických rysů v jeho povídce "Proměna". Keywords: literatura; Kafka, Franz; životopisy Available in the UPCE Library.
Autobiographische Züge in Kafkas Erzählung "Die Verwandlung"

Práce se zabývá zkoumáním života Franze Kafky a hledáním autobiografických rysů v jeho povídce "Proměna".

Rousová, Jana; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 1998

Výuka cizích jazyků žáků se specifickými poruchami učení
Pospíšilová, Jana; Čapek, Jan
1998 - German
Práce se dotýká problematiky specifických poruch učení. Zabývá se vlivem těchto poruch na osobnost dítěte a jeho školní úspěšnost. Jsou uvedeny konkrétní příklady, jak s dětmi pracovat v hodinách německého jazyka. Keywords: výuka jazyků; poruchy učení; Diagnostika; klima třídy; Motivace; dysgrafie; dysortografie; slovní zásoba; němčina Available in the UPCE Library.
Výuka cizích jazyků žáků se specifickými poruchami učení

Práce se dotýká problematiky specifických poruch učení. Zabývá se vlivem těchto poruch na osobnost dítěte a jeho školní úspěšnost. Jsou uvedeny konkrétní příklady, jak s dětmi pracovat v hodinách ...

Pospíšilová, Jana; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 1998

Der Gebrauch des Konjunktivs im Deutschen
Novák, Pavel
1998 - German
Práce se zabývá používáním konjunktivu v němčině. Teoretická část přímo objasňuje jeho používání ve všech oblastech výskytu, a tím připravuje bázi poznatků pro část výzkumnou. Cílem výzkumné části bylo zjištění procentuálního zastoupení jednotlivých skupin konjunktivu a jeho konkurenčních forem v nepřímé řeči. Keywords: němčina; Gramatika; konjunktiv; nepřímá řeč Available in the UPCE Library.
Der Gebrauch des Konjunktivs im Deutschen

Práce se zabývá používáním konjunktivu v němčině. Teoretická část přímo objasňuje jeho používání ve všech oblastech výskytu, a tím připravuje bázi poznatků pro část výzkumnou. Cílem výzkumné části ...

Novák, Pavel
Univerzita Pardubice, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases