Number of found documents: 16334
Published from to

Možnosti zvyšování intenzity chlazení hřbetu rotačních nástrojů
2022 -
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj nového rotačního chlazení pro frézovací nástroje za využití aditivních technologií. Chlazení je navrženo v sestavě i se speciálním upínacím šroubem. Následně byl nový systém otestován zkouškou trvanlivosti při obrábění materiálu Inconel 718 a ČSN EN 17 241. Výsledky byly zpracovány v této práci. Keywords: 3d tisk; aditivní výroba; chlazení hřbetu; vbd; frézovací nástroje Available in the ZČU Library.
Možnosti zvyšování intenzity chlazení hřbetu rotačních nástrojů

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj nového rotačního chlazení pro frézovací nástroje za využití aditivních technologií. Chlazení je navrženo v sestavě i se speciálním upínacím šroubem. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Smart Cities and Communities
2021 -
Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné prvky, které by v projektu neměly chybět. V praktické části je popsána realizace konceptu v jednotlivých městech České republiky a také ve světě. Součástí práce je i sociologický průzkum, který se věnuje názorům obyvatelstva na parkovací systém v Plzni. V závěru práce jsou uvedena doporučení a návrhy ke zlepšení a změnám městkého parkovacího systému. Keywords: chytré město; udržitelné město; mobilita; chytré projekty; inteligentní parkování Available in the ZČU Library.
Smart Cities and Communities

Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty. První část je zaměřena na veřejné zakázky, které se úzce vážou k PPP projektům. Ve druhé části jsou popsány PPP projekty. Praktická část je složena ze dvou dotazníkových šetření, kde bylo cílem zjistit názor veřejnosti a emailové korespondence, kde bylo cílem získání subjektivních názorů z řad zastupitelstva města Plzně. Cílem práce je informovat veřejnost o PPP projektech a návrh projektu na revitalizaci parkoviště pod mostem Generála Pattona. Závěr práce je takový, že veřejnost i zastupitelstvo města Plzně jsou ochotní takové projekty podpořit, pokud bude hájen veřejný zájem a nedojde zde ke korupcím. Keywords: veřejná zakázka; ppp projekt; veřejný sektor; soukromý sektor; konsorcium. Available in the ZČU Library.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty. První část je zaměřena na veřejné zakázky, které se úzce vážou k PPP projektům. Ve druhé části jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Komunální volby v letech 1990-2018, případová studie městského obvodu Plzeň 4
2021 -
Tato bakalářská práce pojednává o vývoji komunálních voleb v letech 1990-2018 na území městského obvodu Plzeň 4. Součástí práce je sociologický výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů se starosty obvodu. Keywords: komunální volby; městský obvod; doubravka; 1990-2018 Available in the ZČU Library.
Komunální volby v letech 1990-2018, případová studie městského obvodu Plzeň 4

Tato bakalářská práce pojednává o vývoji komunálních voleb v letech 1990-2018 na území městského obvodu Plzeň 4. Součástí práce je sociologický výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Management ženských florbalových klubů ( porovnání Česká republika - Austrálie)
2021 -
Daná práce je zaměřena na analýzu managementu dvou florbalových ženských klubů FBŠ Slavia Plzeň a FC Peninsula Thunders. Florbal v České republice a Austrálii je značně rozdílný už jen v porovnání popularity tohoto sportu. Pomocí analýzy dokumentů, dotazníků, rozhovorů a pozorováním byly získány veškeré informace o managementu a marketingu ve vybraných klubech. Dané návrhy na zlepšení slabých míst v organizacích poslouží ke zkvalitnění florbalu nejen ve zmíněných klubech, ale mohou pomoci i jiným sportovním odvětvím. Keywords: ženský florbal; sportovní management; australský florbal; nezisková organizace Available in the ZČU Library.
Management ženských florbalových klubů ( porovnání Česká republika - Austrálie)

Daná práce je zaměřena na analýzu managementu dvou florbalových ženských klubů FBŠ Slavia Plzeň a FC Peninsula Thunders. Florbal v České republice a Austrálii je značně rozdílný už jen v porovnání ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat
2021 -
Práce se zabývá vývojem klient-server aplikace v programovacím jazyku Java, která slouží jako framework ověřující uživatelsky vytvořené kryptografické algoritmy pro šifrování, kontrolu integrity a digitální podpis. V první části práce popisuje možnosti implementace síťových aplikací a kryptografických algoritmů v jazyku Java. Ve druhé části je představen konkrétní protokol a validace uživatelsky vytvořených algoritmů v serverové části aplikace. Na závěr práce vysvětluje, jakým způsobem může uživatel rozšířit klientskou část aplikace pro ověření vlastních kryptografických algoritmů. Keywords: klient-server aplikace; kryptografie; kontrola integrity; digitální podpis; socket; tcp/ip; jednotkové testy; framework Available in the ZČU Library.
Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat

Práce se zabývá vývojem klient-server aplikace v programovacím jazyku Java, která slouží jako framework ověřující uživatelsky vytvořené kryptografické algoritmy pro šifrování, kontrolu integrity a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vývoj parametrizovaných her v Unity pro pacienty trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou
2021 -
Tato bakalářská práce cílí na vytvoření her, které by mohly být využívány při léčbě pacientů trpících poruchou pozornosti s hyperaktivitou. V teoretické části práce je krátce popsána teorie kognitivních funkcí a ADHD. Následně jsou prozkoumány již existující kognitivní hry a jsou navrženy 4 hry včetně parametrů ovlivňujících jejich průběh. V praktické části je popsána implementace 4 her, které napomáhají pacientům při jejich léčbě. Keywords: adhd; kognitivní hry; kognitivní trénink; parametrizované hry; unity Available in the ZČU Library.
Vývoj parametrizovaných her v Unity pro pacienty trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou

Tato bakalářská práce cílí na vytvoření her, které by mohly být využívány při léčbě pacientů trpících poruchou pozornosti s hyperaktivitou. V teoretické části práce je krátce popsána teorie ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Využití symetrie pro geodata
2021 -
Tato bakalářská práce "Využití symetrie pro geodata" se zabývá nalezením symetrií u reálných dat. Cílem bylo navrhnout a implementovat metody do již existujícího softwaru pro detekci zrcadlové symetrie a následně otestovat jeho chování na vstupní množině datasetů, obsahující data dálkového průzkumu Země. Vyhodnocování probíhalo na základě experimentů prováděných vždy na všech datasetech s různě předzpracovanými daty. Testována byla jak detekce jedné roviny symetrie, tak i více rovin symetrie. Výsledky ukazují že zkoumaná metoda je schopná určit rovinu symetrie i u geo dat, budou-li vstupní data vhodně předzpracována. Keywords: detekce symetrie; zrcadlová symetrie; geodata; lidar; množina bodů Available in the ZČU Library.
Využití symetrie pro geodata

Tato bakalářská práce "Využití symetrie pro geodata" se zabývá nalezením symetrií u reálných dat. Cílem bylo navrhnout a implementovat metody do již existujícího softwaru pro detekci zrcadlové ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Testování SW komponent SmartCGMS
2021 -
V této práci je vyvinut přenositelný nástroj pro spouštění automatizovaných jednotkových a regresních testů systému SmartCGMS. Nástroj je včetně fáze sestavení SmartCGMS integrován do systému Jenkins pro pohodlné spouštění všech testů. Jenkins umožňuje odesílat notifikace o neúspěšném přeložení a selhaných testech. Keywords: softwarové testování; c++; automatizované testy; jednotkové testy; regresní testy; kontinuální integrace; kontinuální nasazení; jenkins; docker; cmake Available in the ZČU Library.
Testování SW komponent SmartCGMS

V této práci je vyvinut přenositelný nástroj pro spouštění automatizovaných jednotkových a regresních testů systému SmartCGMS. Nástroj je včetně fáze sestavení SmartCGMS integrován do systému Jenkins ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Bezpečné předávání zpráv s využitím Blockchainu
2021 -
První část práce seznámí čtenáře s některými používanými systémy pro bezpečnou komunikaci, principy blockchainu a sítě Ethereum. Na základě těchto poznatků jsou diskutovány možnosti využití blockchainu při zabezpečení komunikace. Součástí je návrh konkrétního systému a jeho implementace. Keywords: blockchain; ethereum; bezpečnost; komunikace; ipfs; signal; solidity; chytrý kontrakt Available in the ZČU Library.
Bezpečné předávání zpráv s využitím Blockchainu

První část práce seznámí čtenáře s některými používanými systémy pro bezpečnou komunikaci, principy blockchainu a sítě Ethereum. Na základě těchto poznatků jsou diskutovány možnosti využití ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases