Number of found documents: 31
Published from to

Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005
2005 - Czech
Available in the UTB Library.
Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu
2005 - Czech
Available in the UTB Library.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference : sborník referátů z konference 19. – 20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2005 - Czech
Available in the UTB Library.
Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference : sborník referátů z konference 19. – 20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Obuv v historii = The shoes in history : sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.-27. září 2000
2001 - Czech
Available in the UTB Library.
Obuv v historii = The shoes in history : sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.-27. září 2000

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference = international scientific conference : sborník referátů z konference 16. až 18. května 2001, Univerzita Tomáše Bati Zlín
2001 - Czech
Available in the UTB Library.
Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference = international scientific conference : sborník referátů z konference 16. až 18. května 2001, Univerzita Tomáše Bati Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001

Prostorová představivost dětí hrou
Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
2000 -
Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a jsou zmíněny i okolnosti s ní související. V další, praktické části, je vylíčen provedený výzkum, jenž zjišťoval úroveň představivosti dětí ve 4. třídách ZŠ a porovnával v této problematice děti s ohledem na různé faktory, jako věk, pohlaví, aj. Keywords: prostorová představivost; rozvoj pozornosti; rozvoj myšlení; představivost; hry Available to registered users in the Library of TUL
Prostorová představivost dětí hrou

Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a ...

Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
Technická univerzita v Liberci, 2000

Obuv v historii '97 : sborník materiálů ze II. mezinárodní konference 29. září – 1. října 1997
1998 - Czech
Available in the UTB Library.
Obuv v historii '97 : sborník materiálů ze II. mezinárodní konference 29. září – 1. října 1997

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1998

Kulturní fenomén funkcionalismu : sborník příspěvků konference = The cultural phenomenon of functionalism : the conference proceedings
1995 - Czech
Available in the UTB Library.
Kulturní fenomén funkcionalismu : sborník příspěvků konference = The cultural phenomenon of functionalism : the conference proceedings

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1995

Obuv v historii = Shoe in history : sborník materiálů z I. mezinárodní konference 19. – 21. 9. 1994 v Muzeu ve Zlíně
1994 - Czech
Available in the UTB Library.
Obuv v historii = Shoe in history : sborník materiálů z I. mezinárodní konference 19. – 21. 9. 1994 v Muzeu ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1994

Zlínský funkcionalismus = Funktionalismus von Zlín : sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100 výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka, Státní galerie ve Zlíně, Dům umění 24. – 25. 9. 1991
1993 - Czech
Available in the UTB Library.
Zlínský funkcionalismus = Funktionalismus von Zlín : sborník příspěvků sympózia pořádaného u příležitosti 100 výročí narození Františka Lydie Gahury a 90. narozenin Vladimíra Karfíka, Státní galerie ve Zlíně, Dům umění 24. – 25. 9. 1991

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1993

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases