Number of found documents: 38
Published from to

Zpráva o průzkumu vážek (Odonata) NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka v roce 2004
Mocek, Bohuslav
2004 - Czech
Komentovaný seznam druhů řádu vážek zjištěných terénním průzkumem v roce 2004. Porovnání s již publikovanými údaji. Celkem z NPR Bohdanečský rybník doložen výskyt 38 druhů. Keywords: vážky (Odonata); NPR Bohdanečský rybník; živočichové Available in a digital repository NRGL
Zpráva o průzkumu vážek (Odonata) NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka v roce 2004

Komentovaný seznam druhů řádu vážek zjištěných terénním průzkumem v roce 2004. Porovnání s již publikovanými údaji. Celkem z NPR Bohdanečský rybník doložen výskyt 38 druhů.

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2004

Prodejna potravin LIDL, Hradec Králové, Brněnská ulice
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
2003 - Czech
Výzkum fauny a flóry na pozemku pro výstavbu prodejny. Bylo zjištěno 164 druhů cévnatých rostlin, 201 taxonů živočichů (z toho 16 obratlovců). Chráněných druhů bylo evidováno 9 (z toho 8 obratlovců). Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Prodejna potravin LIDL, Hradec Králové, Brněnská ulice

Výzkum fauny a flóry na pozemku pro výstavbu prodejny. Bylo zjištěno 164 druhů cévnatých rostlin, 201 taxonů živočichů (z toho 16 obratlovců). Chráněných druhů bylo evidováno 9 (z toho 8 ...

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2003

Roudnice - záměr otvírky zemníku
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
2003 - Czech
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 84 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis). Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Roudnice - záměr otvírky zemníku

Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 84 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2003

Biologické posouzení k záměru vybudování retenční nádrže na Stříbrném potoce
Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Samková, Věra
2002 - Czech
Posouzení variant vybudování retenční nádrže v nivě Stříbrného potoka v Novohradeckých lesích z pohledu vlivu na rostliny a živočichy. Byly využity údaje z předchozích průzkumů a doplněny jednorázovým průzkumem. Byla doporučena varianta obtokové nádrže, situované převážně na místě kulturní smrčiny, která nepoškodí cenné biotopy v nivě. Keywords: biologické hodnocení; vodní nádrže; živočichové; rostliny; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické posouzení k záměru vybudování retenční nádrže na Stříbrném potoce

Posouzení variant vybudování retenční nádrže v nivě Stříbrného potoka v Novohradeckých lesích z pohledu vlivu na rostliny a živočichy. Byly využity údaje z předchozích průzkumů a doplněny jednorázovým ...

Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Samková, Věra
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2002

Vodní nádrž "Cesta myslivců"
Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Mikátová, Blanka; Samková, Věra
2002 - Czech
V území plánované stavby nádrže v Novohradeckých lesích bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin, druh je chráněný. Determinováno bylo 324 druhů živočichů (12 měkkýšů, rak říční, 20 pavouků. Keywords: biologické hodnocení; vodní nádrže; živočichové; rostliny; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Vodní nádrž "Cesta myslivců"

V území plánované stavby nádrže v Novohradeckých lesích bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin, druh je chráněný. Determinováno bylo 324 druhů živočichů (12 měkkýšů, rak říční, 20 pavouků.

Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav; Mikátová, Blanka; Samková, Věra
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2002

Entomologické hodnocení území potenciálně dotčeného zamýšlenou výstavbou Nového plavebního stupně Přelouč
Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav
2001 - Czech
Entomologický průzkum území potenciálně dotčeného zamýšlenou výstavbou Nového plavebního stupně Přelouč prokázal vysokou biologickou hodnotu tohoto území. Celkem bylo determinováno 438 druhů entomofauny, z toho 23 druhů vážek (Odonata), 240 druhů motýlů (Lepidoptera), 136 druhů brouků (Coleoptera) a 39 druhů z řádu dvoukřídlých (Diptera). Byl doložen výskyt 9 druhů chráněných podle Zákona 114/92 Sb. V agendě NATURA 2000 jsou uvedeny 3 zjištěné druhy: páchník hnědý a modrásci rodu Maculinea – modrásek očkovaný a modrásek bahenní. Keywords: biologické hodnocení; NATURA 2000; entomologie; ochrana životního prostředí; chráněné druhy Available in a digital repository NRGL
Entomologické hodnocení území potenciálně dotčeného zamýšlenou výstavbou Nového plavebního stupně Přelouč

Entomologický průzkum území potenciálně dotčeného zamýšlenou výstavbou Nového plavebního stupně Přelouč prokázal vysokou biologickou hodnotu tohoto území. Celkem bylo determinováno 438 druhů ...

Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2001

Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – motýli (Lepidoptera).
Mikát, Miroslav; Maršík, Ladislav; Fiala, František
2000 - Czech
Doložen výskyt 289 druhů motýlů, faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány v textu. Z druhů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 : otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla; druhy v programu NATURA 2000: modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Keywords: zvláště chráněné druhy; faunistika; motýli (Lepidoptera); chráněné krajinné oblasti; entomologie; křídlatí Available in a digital repository NRGL
Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – motýli (Lepidoptera).

Doložen výskyt 289 druhů motýlů, faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány v textu. Z druhů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/92 : otakárek fenyklový (Papilio machaon), batolec ...

Mikát, Miroslav; Maršík, Ladislav; Fiala, František
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

Biologické hodnocení lomu Rožmitál
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Branda, Jaroslav
2000 - Czech
Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri) a otakárek fenyklový (Papilio machaon), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis).. Jsou posouzeny vlivy rozšíření těžby na rostliny a živočichy a navržena kompenzační opatření v rekultivované části lomu (Homole). Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické hodnocení lomu Rožmitál

Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův ...

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mocek, Bohuslav; Branda, Jaroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Dubno v letech 1999-2000 (Odonata, Diptera)
Mocek, Bohuslav
2000 - Czech
Byl doložen výskyt 12 druhů vážek (Odonata) a 129 druhů dvoukřídlých (Diptera).Dominantní jsou lesní druhy vázané na listnaté a lužní porosty, zastoupeny i vzácnější prvky, které ukazují na dobrou zachovalost, přirozenou druhovou a věkovou skladbu dřevin. Keywords: vážky (Odonata); dvoukřídlí (Diptera); faunistika; chráněné krajinné oblasti; entomologie Available in a digital repository NRGL
Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Dubno v letech 1999-2000 (Odonata, Diptera)

Byl doložen výskyt 12 druhů vážek (Odonata) a 129 druhů dvoukřídlých (Diptera).Dominantní jsou lesní druhy vázané na listnaté a lužní porosty, zastoupeny i vzácnější prvky, které ukazují na dobrou ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – brouci (Coleoptera).
Mikát, Miroslav
2000 - Czech
V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi Eucnemidae; zvláště chráněné druhy: střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis). Keywords: brouci (Coleoptera); faunistika; chráněné krajinné oblasti; entomologie Available in a digital repository NRGL
Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – brouci (Coleoptera).

V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi ...

Mikát, Miroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases