Number of found documents: 100
Published from to

Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; výnos; remote sensing data; Sentinel 1; radar; yield Available in a digital repository NRGL
Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa
Kvapil, Jiří
2020 - English
Keywords: data dálkového průzkumu; potravinová bezpečnost; Afrika; remote sensing data; food security; Africa Available in a digital repository NRGL
Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
Dont Kábrtová, Zuzana
2019 - Czech
Keywords: nebezpečný odpad; přeprava; ohlašování; hazardous waste; transportation; reporting Available in a digital repository NRGL
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Dont Kábrtová, Zuzana
CENIA, 2019

CENIA pro životní prostředí – analýza prostorových dat, vizualizace dat a hodnocení životního prostředí na jejich základě
Stein, Zbyněk; Kodetová, Alžběta; Kochová-Ponocná, Tereza
2019 - Czech
Keywords: data; hodnocení; životní prostředí; data; assessment; environment Available in a digital repository NRGL
CENIA pro životní prostředí – analýza prostorových dat, vizualizace dat a hodnocení životního prostředí na jejich základě

Stein, Zbyněk; Kodetová, Alžběta; Kochová-Ponocná, Tereza
CENIA, 2019

Výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
Kolář, Jan
2019 - Czech
Keywords: výjimka; BAT; odborné posouzení; emise; podmínka; BREF; vyjádření; derogation; BAT; expert assessment; emission; condition; BREF; statement Available in a digital repository NRGL
Výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami

Kolář, Jan
CENIA, 2019

Nové přístupy České republiky k hodnocení životního prostředí v kontextu mezinárodních souvislostí a strategických dokumentů
Kochová-Ponocná, Tereza
2019 - Czech
Keywords: informace; hodnocení; životní prostředí; information; assessment; environment Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy České republiky k hodnocení životního prostředí v kontextu mezinárodních souvislostí a strategických dokumentů

Kochová-Ponocná, Tereza
CENIA, 2019

SEPNO
Dont Kábrtová, Zuzana
2019 - Czech
Keywords: nebezpečný odpad; přeprava; ohlašování; hazardous waste; transportation; reporting Available in a digital repository NRGL
SEPNO

Dont Kábrtová, Zuzana
CENIA, 2019

Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice
Suchánek, Zdeněk
2019 - English
Keywords: kontaminovaná místa; inventarizace; Tematická strategie EU pro ochranu půdy; staré ekologické škody; dálkový průzkum Země; contaminated sites; inventory; EU Thematic Strategy for Soil Protection; old ecological burdens; remote sensing Available in a digital repository NRGL
Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2019

Novinky v oblasti norem environmentálního managementu
Suchánek, Zdeněk
2018 - Czech
Keywords: ISO; ISO; management životního prostředí; technické normy Available in a digital repository NRGL
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2018

Statistická ročenka životního prostředí České republiky – přístupy k její tvorbě, obsahová náplň a zodpovědnosti za vypracování
Pokorný, Jan
2018 - Czech
Keywords: informace; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Statistická ročenka životního prostředí České republiky – přístupy k její tvorbě, obsahová náplň a zodpovědnosti za vypracování

Pokorný, Jan
CENIA, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases