Number of found documents: 25
Published from to

Potranslační úprava bílkovin
Jonák, Jiří
1995 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Potranslační úprava bílkovin

Jonák, Jiří
Ústav molekulární genetiky, 1995

Použití synthetických peptidů při studiu přenosu buněčných signálů
Tuháčková, Zdena
1995 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Použití synthetických peptidů při studiu přenosu buněčných signálů

Tuháčková, Zdena
Ústav molekulární genetiky, 1995

Sestřih RNA, antibiotika a evoluce translace
Jonák, Jiří
1993 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Sestřih RNA, antibiotika a evoluce translace

Jonák, Jiří
Ústav molekulární genetiky, 1993

Molekulární biologie a genetika 6
Jonák, Jiří
1993 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Molekulární biologie a genetika 6

Jonák, Jiří
Ústav molekulární genetiky, 1993

Dramaticky vyšší senzitizace k alergenům vnějšího prostředí u pacientů s atopickými projevy v České republice než na Ukrajině
Gusareva, Elena; Havelková, Helena; Belozorov, A. P.; Blažková, Hana; Savvo, A.; Lipoldová, Marie
Czech
Atopie je dědičná náchylnost k nadprodukci IgE v reakci na běžné alergeny životního prostředí. Atopie je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj klinických příznaků alergického onemocnění. V celém světě dochází k nárustu atopických onemocnění, ale důvod, proč dochází k tomuto nárustu není znám. Ačkoli bylo zformulováno několik hypotéz, uvažujících příčiny tohoto nárustu jako je hygiena, dieta smog, tabákový kouř, etiopatologie onemocnění je neznámá. Pravděpodobně ke vzniku onemocnění přispívá velké množství změn v životním stylu. Určení hlavních alergenů je důležité pro vytvoření vhodných diagnostických testů a pro cílenou imunoterapii. To může přispět i k objasnění etiologie atopického onemocnění v různých zeměpisných oblastech. Inherited predisposition to hyperproduction of IgE against common environmental allergens. It is a major risk factor for clinical expression of allergic diseases.The prevalence of atopic disorders is rising worldwide, but the reason for this is unknown. Moreover, the allergens triggering and supporting the development of atopy vary in different areas. The reason for this most likely includes diversity of allergens prevalence in different environment. Therefore, determination of major allergens is important when performing diagnostic testing and selecting immunotherapy. It also could provide important clues to the etiology of atopic disorders in a certain geographical area. Keywords: allergen, sensitisation Available at various institutes of the ASCR
Dramaticky vyšší senzitizace k alergenům vnějšího prostředí u pacientů s atopickými projevy v České republice než na Ukrajině

Atopie je dědičná náchylnost k nadprodukci IgE v reakci na běžné alergeny životního prostředí. Atopie je hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj klinických příznaků alergického onemocnění. V celém ...

Gusareva, Elena; Havelková, Helena; Belozorov, A. P.; Blažková, Hana; Savvo, A.; Lipoldová, Marie
Ústav molekulární genetiky

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases