Number of found documents: 42
Published from to

Czech Quaternary: B 4.1 Lake Švarcenberk, B 4.2 Aeolian sand dune near Vlkov, B 4.3 Borkovická blata traditional mire
Pokorný, P.; Jankovská, Vlasta
2006 - English
Preparation of quide book for palaeoecology of Třeboň-basin. Příprava průvodce pro paleoekology - kvartér Třeboňské pánve. Keywords: conference; palaeoecology; Třeboň basin Available at various institutes of the ASCR
Czech Quaternary: B 4.1 Lake Švarcenberk, B 4.2 Aeolian sand dune near Vlkov, B 4.3 Borkovická blata traditional mire

Preparation of quide book for palaeoecology of Třeboň-basin.


Příprava průvodce pro paleoekology - kvartér Třeboňské pánve.

Pokorný, P.; Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2006

Sedimentary evidence of Late Glacial, Holocene development of the Labský důl Valley
Engel, Z.; Treml, V.; Křížek, M.; Jankovská, Vlasta
2006 - English
Development of the Labský důl Valley on the basic of sedimentary research. Vývoj Labského dolu na základě sedimentologického výzkumu. Keywords: Sedimentary; Late Glacial to Holocene; Labský důl Valley Available at various institutes of the ASCR
Sedimentary evidence of Late Glacial, Holocene development of the Labský důl Valley

Development of the Labský důl Valley on the basic of sedimentary research.


Vývoj Labského dolu na základě sedimentologického výzkumu.

Engel, Z.; Treml, V.; Křížek, M.; Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2006

First Report on Large Crabgrass Resistant to Atrazine in the Czech Republic
Salava, J.; Chodová, D.; Kočová, M.; Krahulec, František
2006 - English
A survey on the occurrence of weeds surviving treatment with atrazine was carried out at the railways in the Czech Republic in 2000-05. Large crabgrass was widely distributed at the surveyed railway junctions. Seeds of large crabgrass were collected from plants growing in the surroundings of the railway station Prague-Bubny in 2003 and 2004. Resistance or susceptibility to atrazine was verified by the whole-plant response and chlorophyll fluorescence assays. A region of the psbA gene encoding D1 protein of Photosystem 2 was amplified by PCR and sequenced to determine the molecular basis for the atrazine resistance. It was found out that the resistance in the Prague-Bubny large crabgrass biotype was conferred by a glycine for serine substitution at residue 264 of the Dl protein of Photosystem 2. There was an excellent correspondence between the presence of the mutation and phenotypic resistance to atrazine of individual plants. V letech 2000-2005 byů sledován výskyt plevelů resistentních vůči atrazinovým herbicidům na železnicích České republiky. Digitaria sanguinalis je široce rozšířeným druhem na těchto železnicích a nádražích. Ze semen tohoto druhu sbíraných v železniční stanici Praha-Bubny v roce 2003-2004 byly vypěstovány resistentní rostliny, což bylo verifikováno jak odezvou celé rostliny, tak stanovením fluorescence chlorofylu. Úsek genu psbA kódujícího protein D1 fotosystému 2 byl amplifikován pomocí PCR a sekvencován k určení molekulárního podkladu resistence vůči atrazinu. Bylo zjištěno, že resistence tohoto biotypu rosičky vůči atrazinu je podmíněna nahrazením serinu glycinem v DI proteinu fotosystému 2. Keywords: Digitaria sanguinalis; triazine resistance; psbA gene Available at various institutes of the ASCR
First Report on Large Crabgrass Resistant to Atrazine in the Czech Republic

A survey on the occurrence of weeds surviving treatment with atrazine was carried out at the railways in the Czech Republic in 2000-05. Large crabgrass was widely distributed at the surveyed railway ...

Salava, J.; Chodová, D.; Kočová, M.; Krahulec, František
Botanický ústav, 2006

Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., Southern Siberia
Lučeničová, B.; Kuneš, P.; Jankovská, Vlasta; Svobodová, Helena; Chytrý, M.; Danihelka, J.; Ermakov, N.; Hájek, M.; Hájková, P.; Havlová, Marie; Kočí, M.; Kubešová, S.; Lustyk, P.; Otýpková, Z.; Roleček, J.; Šmarda, P.; Valachovič, M.
2006 - English
Comparison of recent pollen spectrum and the vegetation composition (Sayan, Siberia). Srovnání skladby recentních pylových spekter a skladby současné vegetace (Sajany, Sibiř). Keywords: pollenanalysis; phytocenologie; Siberia Available at various institutes of the ASCR
Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., Southern Siberia

Comparison of recent pollen spectrum and the vegetation composition (Sayan, Siberia).


Srovnání skladby recentních pylových spekter a skladby současné vegetace (Sajany, Sibiř).

Lučeničová, B.; Kuneš, P.; Jankovská, Vlasta; Svobodová, Helena; Chytrý, M.; Danihelka, J.; Ermakov, N.; Hájek, M.; Hájková, P.; Havlová, Marie; Kočí, M.; Kubešová, S.; Lustyk, P.; Otýpková, Z.; Roleček, J.; Šmarda, P.; Valachovič, M.
Botanický ústav, 2006

Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr; Libor, P.
2006 - English
Palaereconstruction of Late Glacial and Early Holocene environment of lakes in the Czech Republic. Paleorekonstrukce jezerního prostředí pozdnoglaciálního a časněholocenního stáří v České republice. Keywords: Late Glacial and Early Holocene; lake environment; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic

Palaereconstruction of Late Glacial and Early Holocene environment of lakes in the Czech Republic....

Jankovská, Vlasta; Pokorný, Petr; Libor, P.
Botanický ústav, 2006

The Krkonoše Mts. (Giant´s Mts.) and palynological research:new results and interesting palaeobotanical finds
Jankovská, Vlasta
2006 - English
Palaeoreconstruction of landscape and vegetation in Giant Mts. - Late Glacial, Holocene and description of interesting finds. Paleorekonstrukce krajiny a vegetace v Krkonoších - pozdní glaciál - holocén a popis zyjímavých paleobotanických nálezů. Keywords: Giant Mts.; palaecology; Late Glacial to Holocen Available at various institutes of the ASCR
The Krkonoše Mts. (Giant´s Mts.) and palynological research:new results and interesting palaeobotanical finds

Palaeoreconstruction of landscape and vegetation in Giant Mts. - Late Glacial, Holocene and description of interesting finds....

Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2006

Using spontaneous vegetation succession in restoration of limestone quarries in the Bohemian Karst
Prach, Karel
2005 - English
Spontaneous vegetation succession is the best and cheap way of restoration of limestone quarries. Spontánní sukcese vegetace je nejlepší a nejlevnější cestou obovy vegetačního krytu v lomech. Keywords: succession; restoration; reclamation Available at various institutes of the ASCR
Using spontaneous vegetation succession in restoration of limestone quarries in the Bohemian Karst

Spontaneous vegetation succession is the best and cheap way of restoration of limestone quarries.


Spontánní sukcese vegetace je nejlepší a nejlevnější cestou obovy vegetačního krytu v lomech.

Prach, Karel
Botanický ústav, 2005

Factors affecting the vegetation of ditches in the Třeboň Basin Biosphere Reserve
Kozlíček, Z.; Květ, Jan
2004 - English
This study evaluates the ecological conditions and their influence on the species composition of the vegetation growing in the ditches and on their banks in the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. The results obtained have facilitated the definition of an optimum vegetation management strategy for conservation of the flora of the ditches. Tato studie hodnotí ekologické podmínky a jejich vliv na druhové složení vegetace rostoucí v odvodňovacích příkopech a stokách a na jejich březích v Biosférické rezervaci Třeboňsko (Česká republika). Získané výsledky usnadňují vymezení optimální stratégie při řízení této vegetace v zájmu ochrany květeny odvodňovacích příkopů a stok. Keywords: running waters; aquatic vegetation; riparian vegetation Available at various institutes of the ASCR
Factors affecting the vegetation of ditches in the Třeboň Basin Biosphere Reserve

This study evaluates the ecological conditions and their influence on the species composition of the vegetation growing in the ditches and on their banks in the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech ...

Kozlíček, Z.; Květ, Jan
Botanický ústav, 2004

Phenotypic variability in native populations of Lythrum salicaria L. across geographical gradient: between- and within-population differences
Bastlová, D.; Květ, Jan
2003 - English
Variability in growth characteristics was studied in 15 native Eurasian populations of L. salicaria across the N.-S. geographical gradient in a garden tub experiment. Plant height, total plant mass and its components (dry weight of shoots, roots, lateral branches, leaves and inflorescence) and the basal stem diameter, number of lateral branches and internodes were assessed at the end of 1st season. Most of the total variability in plant height, shoot dry weight, that of lateral branches, leaves and inflorescences, basal stem diameter, leaf area, specific leaf area, flowering time and number of primary lateral branches can be explained by differences in latitude of the location of the populations' origin. But the variability in root dry weight, number of roots and number of internodes is higher between and within the populations than between the geographical locations. Keywords: purple loosestrife; growth characteristics; Eurasia Available at various institutes of the ASCR
Phenotypic variability in native populations of Lythrum salicaria L. across geographical gradient: between- and within-population differences

Variability in growth characteristics was studied in 15 native Eurasian populations of L. salicaria across the N.-S. geographical gradient in a garden tub experiment. Plant height, total plant mass ...

Bastlová, D.; Květ, Jan
Botanický ústav, 2003

Human health risks of cyanobacterial toxins /Microcystins/ in Brno Reservoir
Maršálek, Blahoslav; Babica, P.; Bláha, Luděk
2002 - English
Monitoring of cyanobacterial blooms showed, that significant health risks of both direct dermal contact as well as exposure to microcystins exist in recreation in Brno. During the summer season 2001, safety limits for dermal contact were exceeded at 93% of analysed localities. Our results iniciate that both monitoring and regelatory actions ase necessary. Keywords: cyanobacteria; Brno Reservoir; health Available at various institutes of the ASCR
Human health risks of cyanobacterial toxins /Microcystins/ in Brno Reservoir

Monitoring of cyanobacterial blooms showed, that significant health risks of both direct dermal contact as well as exposure to microcystins exist in recreation in Brno. During the summer season 2001, ...

Maršálek, Blahoslav; Babica, P.; Bláha, Luděk
Botanický ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases