Number of found documents: 87
Published from to

Submerzní kultivace hlenky Schizochytrium spp.
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Vavruška, Tomáš
2016 - Czech
Vývoj kultivace hlenky pro produkci DHA. Definice media, aeračního a míchacího systému, optimální délky kultivace. Testování metod DSP pro maximální výtěžnost produktu. Development of slime mold cultivation for the DHA production. The definition of the medium, the aeration and mixing system, the optimal length of the cultivation. Testing of DSP methods for the maximum product yield. Keywords: mold cultivation; DHA Available at various institutes of the ASCR
Submerzní kultivace hlenky Schizochytrium spp.

Vývoj kultivace hlenky pro produkci DHA. Definice media, aeračního a míchacího systému, optimální délky kultivace. Testování metod DSP pro maximální výtěžnost produktu....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Vavruška, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2016

Pilotní scale-up of přípravy podpůrných přípravků pro ošetření řepky a kukuřice.
Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Prell, Aleš; Vavruška, Tomáš
2016 - Czech
Pilotní scale-up technologie výroby mikrobiálních pomocných přípravků pro pěstování hospodářských rostlin řepky olejky a kukuřice. Pilot scale-up of production technology of microbial auxiliary fertilizers for agricultural production of oilseed rape and maize. Keywords: auxiliary fertilizers Available at various institutes of the ASCR
Pilotní scale-up of přípravy podpůrných přípravků pro ošetření řepky a kukuřice.

Pilotní scale-up technologie výroby mikrobiálních pomocných přípravků pro pěstování hospodářských rostlin řepky olejky a kukuřice....

Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Prell, Aleš; Vavruška, Tomáš
Mikrobiologický ústav, 2016

Optimization of pilot production technology of lactamases and development of Pichia pastoris technology
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2015 - English
Development and optimization of the production of lactamases for pharmaceutical industry. Cultivation technology and down-stream processing. Development of the cultivation and DSP technology of the yeast Pichia pastoris in the pilot scale. Keywords: Pichia cultivation Available at various institutes of the ASCR
Optimization of pilot production technology of lactamases and development of Pichia pastoris technology

Development and optimization of the production of lactamases for pharmaceutical industry. Cultivation technology and down-stream processing. Development of the cultivation and DSP technology of the ...

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2015

Vývoj a optimalizace přípravy podpůrných přípravků pro ošetření řepky a kukuřice.
Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Prell, Aleš
2015 - Czech
Vývoj a scale up technologie výroby mikrobiálních pomocných přípravků pro pěstování hospodářských rostlin řepky olejky a kukuřice. Development and scale-up of production technology of microbial auxiliary fertilizers for agricultural production of oilseed rape and maize. Keywords: auxiliary fertilizers Available at various institutes of the ASCR
Vývoj a optimalizace přípravy podpůrných přípravků pro ošetření řepky a kukuřice.

Vývoj a scale up technologie výroby mikrobiálních pomocných přípravků pro pěstování hospodářských rostlin řepky olejky a kukuřice....

Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek; Prell, Aleš
Mikrobiologický ústav, 2015

Optimalizace propagace vinné kvasničné kultury
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2015 - Czech
Vývoj a optimalizace přípravy různých lokálních kultur vinných kvasinek Development and optimization of the production of various cultures of wine yeasts. Keywords: yeast cultivation Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace propagace vinné kvasničné kultury

Vývoj a optimalizace přípravy různých lokálních kultur vinných kvasinek


Development and optimization of the production of various cultures of wine yeasts.

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2015

Příprava biodegradační biomasy s vysokou enzymatickou aktivitou.
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2015 - Czech
Příprava mikrobiální biomasy pro biodegradace znečištěných vod a půd s vysokou enzymatickou aktivitou pro štěpení typických substrátů. Preparation of microbial biomass for biodegradations od polluted waters and soils endowed with a high enzymatic activity for specific substrates. Keywords: microbial production Available at various institutes of the ASCR
Příprava biodegradační biomasy s vysokou enzymatickou aktivitou.

Příprava mikrobiální biomasy pro biodegradace znečištěných vod a půd s vysokou enzymatickou aktivitou pro štěpení typických substrátů....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2015

Microbial preparation of intracellular oxidoreductases for food purposes
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2015 - English
Development and optimization of pilot cultivations and DSP of induced intracellular oxidoreductases microbial productions.\n\n Keywords: enzyme production Available at various institutes of the ASCR
Microbial preparation of intracellular oxidoreductases for food purposes

Development and optimization of pilot cultivations and DSP of induced intracellular oxidoreductases microbial productions.\n\n

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2015

Optimalizace a scale-up technologie produkce bakteriálních polymerů
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2015 - Czech
Optimalizace a scale up technologie přípravy biopolymerů bakteriální kultivací na odpadní surovině. Využití pro přípravu biodegradovatelných plastů. Optimization and scale-up of technology of biopolymers' preparation by bacterial cultivation using waste material. Usage in preparation of biodegradable plastics. Keywords: microbial production; downstream processing; scale-up Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace a scale-up technologie produkce bakteriálních polymerů

Optimalizace a scale up technologie přípravy biopolymerů bakteriální kultivací na odpadní surovině. Využití pro přípravu biodegradovatelných plastů....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2015

Produkce vzorku testovacího sideroforového preparátu
Palyzová, Andrea; Kyslík, Pavel
2015 - Czech
Popis průběhu jednorázové kultivace fur mutanta kmene Pseudomonas aeruginosa PAO1 pro produkci sideroforů v míchaném bioreaktoru a příprava lyofilizovaného vzorku směsi sideroforů (pyoverdin a pyochelin). Description of batch culture process of fur mutant of wild strain Pseudomonas aeruginosa PAO1 for siderophores production in continuously stirred bioreactor and preparation of lyophilized mixed siderophores (pyoverdin and pyochelin) sample. Keywords: batch culture; siderophores; Pseudomonas aeruginosa Available at various institutes of the ASCR
Produkce vzorku testovacího sideroforového preparátu

Popis průběhu jednorázové kultivace fur mutanta kmene Pseudomonas aeruginosa PAO1 pro produkci sideroforů v míchaném bioreaktoru a příprava lyofilizovaného vzorku směsi sideroforů (pyoverdin a ...

Palyzová, Andrea; Kyslík, Pavel
Mikrobiologický ústav, 2015

Vývoj technologie kultivace rekombinantní kvasinky Pichia pastoris pro přípravu enzymů.
Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
2015 - Czech
Vývoj a optimalizace kultivační technologie metylotrofní kvasinky Pichia pastoris pro přípravu enzymů pro úpravu krmných směsí selat. Development and optimization of the cultivation technology of the methylotrophic yeast Pichia pastoris for the preparation of enzymes serving to the treatment of feed mixtures of piglets. Keywords: Pichia production Available at various institutes of the ASCR
Vývoj technologie kultivace rekombinantní kvasinky Pichia pastoris pro přípravu enzymů.

Vývoj a optimalizace kultivační technologie metylotrofní kvasinky Pichia pastoris pro přípravu enzymů pro úpravu krmných směsí selat....

Prell, Aleš; Kujan, Petr; Sobotka, Miroslav; Šafář, Hynek
Mikrobiologický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases